piątek, 21 stycznia, 2022
ADMINISTRACJAJak obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polski może sprowadzić rodzinę

Jak obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polski może sprowadzić rodzinę

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Jak obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polski może sprowadzić rodzinę

Jednym z najczęstszych pytań wśród osób, które przyjeżdżają  do Polski na dłuższy czas lub na stałe jest tematyka związana z łączeniem rodziny. Zdecydowana większość obywateli Ukrainy, która przebywa z zamiarem dłuższego pobytu w Polsce, prędzej czy później chce sprowadzić swoich bliskich.

Powstaje zatem pytanie, jak obywatel Ukrainy może sprowadzić do Polski małżonka lub dzieci? Na szczęście polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość pobytu czasowego dla cudzoziemca w związku z łączeniem rodziny.

Jeśli obywatel Ukrainy zamierza sprowadzić pozostałą część swojej rodziny do Polski, powinien posiadać prawo do pobytu. Dokumentami, które legalizują pobyt cudzoziemca na terenie Polski jest:

  • karta stałego pobytu;
  • karta czasowego pobytu;
  • zezwolenie dla długoterminowego rezydenta;
  • status uchodźcy;
  • tzw. niebieska karta (karta pobytu czasowego z uwagi na wykonywanie zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji).

Obywatel Ukrainy, który ma zamiar sprowadzić rodzinę musi posiadać stały dochód, który pozwala na utrzymanie współmałżonka i dzieci (ponieważ minimalna kwota pieniędzy na utrzymanie jednego członka rodziny powinna wynosić 570 złotych, a wynajem mieszkania nie jest brany pod uwagę). Dodatkowo, konieczne jest przedłożenie dokumentacji, która poświadcza więzy rodzinne między obywatelem Ukrainy przebywającym w Polsce, a pozostałymi członkami rodziny. Przykładem takich dokumentów będą m.in. akt zawarcia małżeństwa, czy akt urodzenia dziecka. Kolejnym z wymogów jest konieczność posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku posiadania zatrudnienia i odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) istnieje możliwość dopisania pozostałych członków rodziny do istniejącego już ubezpieczenia. Następnie potrzebna jest wiza lub paszport biometryczny dla wszystkich członków rodziny, aby mogło dojść do legalnego przekroczenia granicy. Dopiero wtedy, wraz z głową rodziny, można ubiegać się o zezwolenie na pobyt dla pozostałych. Istotne jest też to, że Urząd Wojewódzki, zajmujący się legalizacją pobytu cudzoziemców, wymaga również dokumentu poświadczającego miejsce zamieszkania. Najprostszym sposobem udowodnienia miejsca zamieszkania będzie przedstawienie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub aktu notarialnego, jeżeli cudzoziemiec posiada nieruchomość na terenie Polski.

Osobami, które mają prawo do uzyskania w Polsce legalnego pobytu w związku z łączeniem rodziny będą małżonkowi, dzieci oraz rodzice i opiekunowie osoby niepełnoletniej przebywającej w Polsce jako uchodźcy lub w ramach dodatkowego programu ochrony.

Kancelaria KL Law Polska zapewnia pomoc w legalizacji pobytu cudzoziemców i uzyskaniu zezwolenia na pobyt.

Kontakt w języku rosyjskim i ukraińskim +48 794 080 106

lub e-mail: [email protected]

Więcej informacji na naszej stronie www.kancelaria-kllaw.pl

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Wzrost mediany maksymalnych zarobków w IT o 9,5 proc. do 18,4 tys. zł netto...

0
No Fluff Jobs – jedyny portal z ogłoszeniami IT dostępny w 6 krajach i 8 wersjach językowych – podsumowuje ubiegły rok w branży. Z przygotowanego przez firmę raportu „Rynek pracy IT w Polsce w...
warsaw warszawa

Rok 2021 w polskiej elektromobilności

0
Niemal dwukrotny wzrost liczby zarejestrowanych samochodów z napędem elektrycznym, prognozowany przez PSPA w raporcie Polish EV Outlook 2021 (www.polishevoutlook.pl) oraz 25% wzrost stacji ładowania – największa organizacja branżowa rynku zrównoważonego transportu podsumowuje w najnowszym...

Zdalnie czy w siedzibie firmy – jak według przedsiębiorców będą pracować Polacy w I...

0
Pracodawcy przewidują, że w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku co piąty pracownik (20%) będzie wykonywał codzienne obowiązki służbowe bezpośrednio w siedzibie firmy. Zdecydowana większość kadry (76%) otrzyma możliwość kontynuowania pracy w modelu hybrydowym, natomiast...