EDUKACJAMenedżer nie chce wiedzy z podręcznika

Menedżer nie chce wiedzy z podręcznika

Menedżer nie chce wiedzy z podręcznika

Skończył się czas „znormalizowanej”, podręcznikowej wiedzy. Menedżerowie oczekują od szkoleń, a zwłaszcza programów MBA, indywidualizacji i praktycznych rozwiązań, które wzniosą efektywność ich działania na wyższy poziom.

– W edukacji menedżerskiej obserwujemy dwa wyraźnie zarysowane trendy: specjalistyczne tematy i zindywidualizowane profilowanie szkoleń. Klienci firmowi oczekują wyspecjalizowanej wiedzy, ściśle dostosowanej do konkretnych aspektów działalności biznesowej, nakierowanej wręcz na rozwiązania występujących w tej działalności problemów. Klienci indywidualni, a przede wszystkim słuchacze programów MBA, wymagają możliwie ścisłego sprofilowania programów pod kątem ich potrzeb. Jednych i drugich łączy potrzeba kształcenia, które umożliwi im zwiększenie efektywności działania – własnego i, co za tym idzie, całej organizacji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i sytuacji rynkowej – mówi Wojciech Parteka, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, praktyk z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i trener specjalizujący się w zagadnieniach związanych z przywództwem.

Odpowiedzią na te potrzeby jest oferowanie słuchaczom programów MBA GFKM zindywidualizowanego procesu rozwojowego, obejmującego: analizę ich predyspozycji menedżerskich i przywódczych, badanie oczekiwań środowiska pracy, spotkania coachingowe, wizyty studyjne w firmach i wiele innych. W procesie tym wykorzystywana jest m.in. ceniona przez biznes metodyka MindSonar, dostarczająca konkretną wiedzę o wartościach i przesłankach, które decydują o stylu myślenia i sposobie działania. To jedyne narzędzie, które dynamicznie podpowiada optymalną strategię osiągania celów. Praktyczny aspekt kształcenia zapewnia wykorzystanie strategicznych gier symulacyjnych Marketplace. GFKM, jako pierwsza szkoła biznesu w Polsce, wprowadza też do swoich programów narzędzie CapsimInbox, które pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony umiejętności behawioralnych kształtujących liderów każdej firmy, takich jak przywództwo, rozwiązywanie problemów i komunikacja:  – Jest to symulowane środowisko poczty e-mail odzwierciedlające codzienną pracę menedżera, wymagające od niego wielu decyzji, a sposób ich realizacji zapewnia bezpośrednią informację zwrotną potrzebną do oceny braków w umiejętnościach oraz budowania unikalnych planów rozwojuwyjaśnia Patryk Wardziński, certyfikowany trener CapsimInbox.

Obserwując uważnie rynek edukacji menedżerskiej – i będą jego aktywnym uczestnikiem – widzimy wyraźnie, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że kształcenie nie może polegać na powtarzaniu na zajęciach ciągle tych samych zagadnień i  przekazywaniu książkowych informacji i definicji. „Znormalizowana”, podstawowa wiedza będzie coraz częściej przekazywana w postaci programów e-learningowych, a może nawet przez roboty. Taki trend już można zauważyć – w sieci dostępnych jest coraz więcej prostych form, np. z wykorzystaniem prezentacji wideo – mówi Wojciech Parteka z GFKM.

Jego zdaniem, choć wiele aktywności edukacyjnych przenosi się do sfery online (to zjawisko przyspieszyła oczywiście pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia), to jednak menedżerowie pogłębionej wiedzy i praktycznych rozwiązań nadal poszukują na zajęciach „na żywo”:

– Warunkiem jest prowadzenie szkoleń przez doświadczonych praktyków. Zajęcia „na żywo” mają też dodatkowy i od lat doceniany walor – umożliwiają bezpośrednią konfrontację własnych doświadczeń z innymi menedżerami oraz budowanie bezcennych, osobistych relacjipodsumowuje.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....