czwartek, 6 maja, 2021
GOSPODARKAPE: Jest porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Socjalnego+ na lata 2021-2027

PE: Jest porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Socjalnego+ na lata 2021-2027

-

PE: Jest porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Socjalnego+ na lata 2021-2027

Gwarancja inwestycji w państwach z dużym odsetkiem dzieci szczególnie zagrożonych ubóstwem, 25 proc. budżetu przeznaczona na integrację społeczną – m.in. takie rozwiązania zakłada tymczasowe porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Socjalnego+.

Parlament Europejski i Rada UE doszli do wstępnych ustaleń w czwartek, 28 stycznia. Obie strony, Parlament i Rada, muszą je teraz zatwierdzić.

Zgodnie z treścią porozumienia, państwa UE, w których odsetek dzieci narażonych na ubóstwo jest większy niż średnia unijna, będą musiały przeznaczyć co najmniej 5 proc. z EFS+ na działania, które przyczyniają się do wyrównania szans w dostępie do bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji, opieki nad dziećmi, godziwych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego wyżywienia. Pozostałe państwa członkowskie również będą musiały przeznaczyć część swoich funduszy na walkę z ubóstwem wśród najmłodszych.

Wszystkie państwa członkowskie będą musiały zająć się kwestią bezrobocia wśród młodych osób – pogorszoną przez kryzys związany z pandemią – uwzględniając ją w swoich założeniach budżetowych. W państwach, w których odsetek młodych osób bez pracy, wykształcenia lub przeszkolenia zawodowego (NEET) jest powyżej średniej unijnej, 12,5 proc. środków z Funduszu będzie musiało być przeznaczone na zapobieganie ich bezrobociu. Mogą to być rozwiązania takie jak szkolenia i edukacja zawodowa, w szczególności praktyki zawodowe, a także pomoc w wejściu na rynek pracy.

Parlament wynegocjował budżet na walkę ze skrajnym ubóstwem w każdym z państw członkowskich. Co najmniej 3 proc. funduszy ma być przeznaczone na pomoc w dostępie do żywności i innych podstawowych środków oraz kwestie niedostatku materialnego, który oznacza niemożliwość pokrycia nieoczekiwanych wydatków, brak odpowiedniego ogrzewania, pożywnych posiłków i trwałych dóbr.

Inne kwestie zawarte w porozumieniu to 25 proc. środków zostanie przeznaczone na integrację społeczną, w tym integrację społeczno-ekonomiczną grup najmniej uprzywilejowanych, odpowiednie środki dla partnerów działających w państwach członkowskich na rozwój ich możliwości, a także środki bezpieczeństwa gwarantujące nadzór nad tym, czy projekty realizowane ze środków UE zapewniają całkowite przestrzeganie praw podstawowych.

aba/

Źródło informacji: EuroPAP News

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...
polska unia europejska

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską i Polskę?

0
Michał Perzyński/Instytut Jagielloński: Jak Pana zdaniem będą wyglądać stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta? Bogusław Sonik: Myślę, że przede wszystkim zmieni się jedno – będą mieli do siebie zaufanie...