NIERUCHOMOŚCIWpływ ESG na rynek nieruchomości biurowych

Wpływ ESG na rynek nieruchomości biurowych

Od zawiłości raportowania finansowego po nowy trend na światowych rynkach kapitałowych. Standardy ESG wchodzą do gry, a wiele firm nie jest nawet świadoma tej zmiany. Według badania Polskiego Stowarzyszenia ESG z końca 2022 roku wynika, że ponad 53% firm nigdy nie słyszało o pojęciu ESG. Jedynie 14% zna je doskonale. W sytuacji, gdy Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia obowiązkowych standardów ESG w najbliższych latach, niewiedza musi ustąpić miejsca intensywnej dyskusji i działaniu. Obowiązek ten, mający stopniowo objąć wszystkie przedsiębiorstwa, będzie miał wpływ na różne sektory gospodarcze, również na rynek nieruchomości biurowych w Polsce. W tym artykule zgłębimy znaczenie, jakie standardy ESG mają dla budynków biurowych i ich najemców oraz jakie wyzwania i szanse niesie ze sobą ta nowa regulacja prawna.

Czym jest ESG i jakie ma korzyści?

Strategia ESG, podobnie jak tradycyjna strategia rozwoju, wyznacza kierunki rozwoju biznesu. Wyróżnia się jednak tym, że porządkuje procesy w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Jej implementacja pozwala na długoterminowe osiąganie założonych celów, których postępy są monitorowane w ramach raportów ESG.

ESG stanowi kluczowy zestaw czynników, które kształtują oceny przedsiębiorstw, państw i innych instytucji poza finansowych. Zgodnie z Europejską Dyrektywą dotyczącą Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, wybrane przedsiębiorstwa mają obowiązek przedstawienia nie tylko informacji finansowych, lecz także danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, znanych jako informacje niefinansowe. Nakładane wymogi obejmują identyfikację wpływu czynników ESG na proces podejmowania decyzji biznesowych oraz oddziaływanie tych decyzji na otoczenie zewnętrzne, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych. Wytyczne te zobowiązują do przeprowadzenia dokładnej analizy i oceny finansowego oraz operacyjnego wpływu czynników ESG na wartość firmy oraz jej strategię.

Grand Parade to przykład organizacji, która stara się aktywnie i świadomie wdrażać standardy ESG podczas swojej działalności. Firma podejmuje szereg działań mających na celu minimalizowanie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne oraz wspieranie społeczności lokalnych. “W ramach naszych inicjatyw społecznych stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie bez uszczerbku dla pracy firmy podzielić się naszymi zasobami. Właśnie, dlatego chętnie udostępniamy naszą przestrzeń eventową na rzecz inicjatyw i warsztatów organizacjom charytatywnym” – mówi Tomasz Manugiewicz z Grand Parade.

ESG a branża nieruchomości biurowych

W obliczu globalnej gospodarki, ESG nie tylko promuje bardziej ekologiczne i społecznie odpowiedzialne działania firm, lecz także staje się integralną częścią strategii biznesowych na całym świecie. Wdrażanie standardów ESG ma również znaczący wpływ w branży nieruchomości. Zwłaszcza w kontekście budynków biurowych.

Międzynarodowe korporacje kładą duży nacisk na spełnienie standardów ESG, a co za tym idzie, powierzchnie biurowe, które wynajmują muszą być dostosowane do nowych potrzeb. Wynajmujący są więc zmuszeni do dostosowania się do nowych wymogów. Budynki, które spełniają kryteria dotyczące ochrony środowiska, efektywności energetycznej i innych aspektów ekologicznych, przyciągają coraz większą uwagę ekologicznie świadomych najemców. Dodatkowo, elementy związane z odpowiedzialnością społeczną, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa pracowników czy komfortu użytkowników, mogą stanowić dodatkowy atut przy wyborze nieruchomości. Warto zauważyć, że inwestorzy coraz częściej uwzględniają aspekty ESG podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wdrażanie standardów ESG w projektach nieruchomościowych w Polsce zwiększa ich atrakcyjność inwestycyjną, co może przyczynić się do przyciągnięcia większego kapitału na rynek.

Korzyści dla najemców

Wdrażanie standardów ESG przez właścicieli budynków biurowych niesie ze sobą szereg korzyści dla najemców. Dzięki zastosowaniu rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających emisję gazów cieplarnianych, budynki mogą generować niższe rachunki za energię. To nie tylko redukcja kosztów, ale także wsparcie dla przedsiębiorstw w obniżeniu ogólnych wydatków na prowadzenie działalności. Ponadto, lepiej zaprojektowane i zrównoważone przestrzenie biurowe mają pozytywny wpływ na warunki pracy. Komfortowe i zdrowe środowisko pracy przekłada się na większą produktywność oraz zwiększa satysfakcję pracowników, co może mieć istotne znaczenie dla wydajności i motywacji zespołu.

“Inwestowanie w zrównoważone biura może także przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności firmy jako pracodawcy. Budowanie pozytywnej reputacji jako firma dbająca o środowisko i dobro pracowników może przyciągać najlepsze talenty z rynku pracy oraz wzmacniać lojalność i zaangażowanie obecnych pracowników. Dzięki temu, wdrażanie standardów ESG staje się nie tylko strategią biznesową, ale również sposobem na budowanie silnej marki” – mówi Jakub Sarzyński, Partner w Brookfield Partners.

Wyzwania i korzyści wprowadzania standardów ESG w branży nieruchomości biurowych

Istotnym aspektem, podczas wdrażania standardów ESG, jest potencjalny koszt inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej budynków. Implementacja nowoczesnych rozwiązań, takich jak izolacja termiczna czy instalacja energooszczędnych systemów HVAC, wymaga znaczących nakładów finansowych. Dodatkowo, należy uwzględnić nakłady na certyfikację zgodności z standardami ESG oraz koszty związane z raportowaniem działalności zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Pomimo tych wyzwań, długoterminowe korzyści w zakresie oszczędności i stabilności mogą przewyższyć początkowe nakłady inwestycyjne. Inwestycje w efektywność energetyczną mogą przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków, co generuje oszczędności dla właścicieli i najemców na przestrzeni lat. Budynki zgodne ze standardami ESG są bardziej odporne na zmiany regulacyjne i wahania rynkowe, co wpływa na długoterminową stabilność inwestycji.

Dlatego też, mimo początkowych kosztów i wyzwań, wprowadzanie standardów ESG może przynieść znaczące korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

Korzyści ponad koszty

Wprowadzenie standardów ESG do branży nieruchomości w Polsce to nie tylko kwestia trendu, ale konieczność adaptacji do zmieniających się realiów biznesowych i społecznych. Wdrożenie tych standardów przynosi liczne korzyści zarówno dla inwestorów, jak i dla najemców. Zwiększa atrakcyjność inwestycyjną projektów i poprawia efektywność energetyczną budynków. Co przyczynia się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności dla najemców. Dzięki zrozumieniu i wdrożeniu tych standardów możemy budować bardziej zrównoważone, efektywne i przyjazne dla ludzi biura.

Wprowadzenie tych standardów nie jest jednak pozbawione wyzwań, takich jak koszty inwestycji czy nakłady na certyfikację i raportowanie. Niemniej jednak, długoterminowe korzyści, w postaci oszczędności i stabilności, przewyższają te krótkoterminowe wyzwania.

Dla branży nieruchomości biurowych w Polsce, wdrażanie standardów ESG staje się coraz bardziej istotne, zarówno ze względu na wymogi regulacyjne, jak i na rosnące oczekiwania społeczne i biznesowe. Tym samym, inwestorzy i deweloperzy, którzy będą w stanie sprostać tym wyzwaniom i dostosować się do zmieniających się realiów rynkowych, będą mogli czerpać z tego liczne korzyści zarówno teraz, jak i w przyszłości.

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...
Exit mobile version