FINANSEBANKOWOŚĆOptymistyczne prognozy S&P Global Ratings dla polskiego sektora bankowego na lata 2024-2025

Optymistyczne prognozy S&P Global Ratings dla polskiego sektora bankowego na lata 2024-2025

 • S&P Global Ratings spodziewa się, że polska gospodarka przyspieszy w 2024 roku, zapewniając korzystne środowisko operacyjne dla sektora bankowego;
  • Pomimo ryzyka geopolitycznego związanego z trwająca wojną pomiędzy Ukrainą i Rosją oraz spowolnieniem gospodarczym w Europie, spodziewamy się, że polska gospodarka pozostanie odporna.
  • Po tymczasowym spowolnieniu w 2023 r., kiedy to realny wzrost PKB wyniósł 0,2%, przewidujemy, że w 2024 roku nastąpi wzrost – dzięki silniejszej konsumpcji prywatnej oraz napływowi funduszy unijnych.
  • Oczekujemy, że rynek pracy pozostanie odporny, z bezrobociem utrzymującym się na historycznie niskim poziomie, przewidujemy także wzrost płac realnych, co powinno również wspierać ceny nieruchomości;
 • Biorąc pod uwagę poprawiające się warunki gospodarcze, spodziewamy się nieznacznego spadku liczby kredytów zagrożonych brakiem spłaty;
  • Przewidujemy, że wskaźnik kredytów zagrożonych spadnie do 4,8% do 2025 roku, z 5,1% w 2023 roku;
 • Utrzymujące się wysokie stopy procentowe będą wspierać rentowność operacyjną sektora w 2024 i 2025 roku, jednak wraz z prawdopodobnymi obniżkami stóp procentowych, które rozpoczną się w 2025 roku, oczekujemy, że rentowność sektora bankowego spadnie do poziomu około 10%;
 • Nadal dostrzegamy wysokie zaangażowanie rządu poprzez państwową własność banków krajowych oraz historię interwencji, które uważamy za negatywne dla sektora;
  • Pomimo niedawnego przedłużenia wakacji kredytowych, wprowadzenie nowych kryteriów sprawi, że będą one mniej kosztowne dla banków niż wakacje kredytowe w 2022 roku;
  • Spodziewamy się także dalszych zmian w zarządach banków, które są kontrolowane przez państwo, lecz bez znaczących zmian strategicznych;
 • W ciągu ostatniej dekady warunki finansowania krajowego sektora bankowego uległy poprawie, zmniejszono również zależność od finansowania zewnętrznego;
  • Oczekujemy, że zadłużenie zewnętrzne netto sektora bankowego utrzyma się poniżej 10% kredytów krajowych, w porównaniu z około 20% dekadę temu – uważamy, że m.in. dzięki temu profile finansowania banków są odporne na wstrząsy.
- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...
Exit mobile version