FINANSEWINDYKACJA76% firm z branży opakowań ma zamrożone pieniądze w fakturach

76% firm z branży opakowań ma zamrożone pieniądze w fakturach

Już 76% firm z sektora producentów opakowań ma zamrożone pieniądze w fakturach. Wysokość nieopłaconych faktur wynosi średnio 55 tys. zł. Co siódma firma przyznaje, że zaległości kontrahentów wobec nich wynoszą ponad 100 tys. zł. Czas oczekiwania na uregulowanie przeterminowanych faktur wynosi zazwyczaj miesiąc – wynika z badania „Płynność finansowa i wyzwania branży opakowań”, zrealizowanego przez instytut badawczy Keralla Research na zlecenie Bibby Financial Services Polska.

Płacą, ale po czasie

Firma faktoringowa Bibby Financial Services Polska postanowiła sprawdzić, jak wiele firm z branży opakowaniowej ma środki finansowe zamrożone w fakturach. Wyniki tego badania nie są optymistyczne. Tylko 24% firm tego sektora otrzymuje swoje płatności na czas. Oznacza to, że zdecydowana większość (76%) ma zamrożony kapitał w fakturach. Wśród firm, których kontrahenci zwlekają z płatnościami na czas, niemal połowa z nich ma do czynienia z takimi sytuacjami często.

Ile środków zdarza im się mieć w zamrożonych, niepopłaconych fakturach? Nawet powyżej 100 tys. zł (taką informację podało 14,5% badanych). Średnia wartość zamrożonych kwot jest jednak zdecydowanie niższa i wynosi 55 tys. zł. Najwięcej firm (42,1%) ma zamrożone w fakturach do 40 tys. zł. Kolejną grupę (26,3%) stanowią firmy, które mają zamrożone do 90 tys. zł. Względnie małe kwoty, czyli do 10 tys. zł, które są zamrożone w fakturach, dotyczą 17,1% firm.

Miesiąc czekania na pieniądze to niechlubny standard

O tym, że kontrahenci firm z branży opakowaniowej nie spieszą się z uregulowaniem płatności świadczą następujące dane: aż 68% firm ma zamrożone kwoty w fakturach na czas od 2 do 4 tygodni. To odpowiedź na pytanie, ile czasu średnio firmy opakowaniowe czekają na pieniądze zamrożone w fakturach. Jednak już co piąta firma czeka znacznie dłużej. Od 45 dni do trzech miesięcy na pieniądze czeka 14,6% firm. Rekordziści – a jest ich 5,3% – czekają na zaległości płatności aż pół roku.

Wysokie koszty największym wyzwaniem branży

Brak płynności finansowej spowodowanej zamrożonymi pieniędzmi w fakturach powoduje, że firmom branży opakowaniowej trudniej jest sprawnie prowadzić działalność, a tym bardziej mierzyć się z wyzwaniami. Jest to o tyle trudne, iż największe wyzwania związane są właśnie z kosztami. Z analizowanego badania wynika bowiem, że na szczycie wyzwań tego sektora na nadchodzące pół roku znajdują się wyższe ceny surowców, materiałów i energii (odpowiedziało tak 45% biorących udział w badaniu producentów).

Nieco mniej, bo 36% badanych wskazało, że największym problemem dla nich jest walka o marże w kontekście stale rosnących kosztów produkcji i ogólnie kosztów działalności. Kolejne wyzwania stanowią spadki sprzedaży, a co za tym idzie konieczność pozyskiwania nowych klientów i szukania nowych źródeł przychodów. Już co piąta firma mówi otwarcie o problemach z płynnością finansową oraz z ryzykiem bankructwa po stronie odbiorców („jak oni upadną my też mamy kłopot”).

Firmy wskazują też na obowiązek dostosowania biznesu do nowych przepisów, w tym na konieczność wdrażania wskaźników zrównoważonego rozwoju (ESG), stosowanie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta czy dyrektywy single-use plastic (SUP).

Spółki branży opakowaniowej rozumieją jednak, że sprostanie tym wyzwaniom, jest jednocześnie szansą na rozwój ich biznesu oraz ma pozytywny wpływ na środowisko. Na zadane producentom pytanie o to, jaki będzie wpływ dyrektywy SUP na ekologię, aż 60% z nich odpowiedziało, że wpływ ustawy dotyczącej jednorazowych opakowań będzie korzystny dla ekologii i w sposób realny ograniczy ilość plastiku w obrocie.

Znacznie mniej, bo 18% badanych stwierdziło, że wspomniana dyrektywa będzie jedynie kolejnym obciążeniem finansowym dla klienta, zaś poziom liczby opakowań tego typu nadal pozostanie wysoki. Dla kolejnych 13% SUP „raczej nie” ograniczy rzeczywistego użycia plastiku.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI na reprezentatywnej grupie osób odpowiedzialnych za prowadzenie firmy (właściciel, kierownik) lub odpowiedzialnych za zakupy bądź rozwój. Na pytania odpowiadali producenci opakowań z tworzyw, tektury, papieru, szkła, folii. Okres trwania badania to przełom kwietnia i maja 2024 roku.

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...
Exit mobile version