PODATKIJakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem o zwrot podatku VAT za...

Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem o zwrot podatku VAT za gaz?

Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem o zwrot podatku VAT za gaz?

Od 1 stycznia 2023 roku firmy transportowe mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za zużyte paliwa gazowe. Refundacja przysługuje za paliwo gazowe zużyte do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do przewozu drogowego osób lub towarów.

Aby uzyskać zwrot VAT za paliwo gazowe, firmy transportowe muszą złożyć wniosek o zwrot podatku VAT wraz z odpowiednimi dokumentami. Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

 • Wniosek o zwrot podatku VAT – wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Skarbowego lub złożyć elektronicznie.
 • Faktura VAT – faktura za zakup paliwa gazowego musi zawierać następujące dane:
  • Nazwę i adres sprzedawcy
  • Nazwę i adres nabywcy (firmy transportowej)
  • Datę wystawienia faktury
  • Numer faktury
  • Ilość zakupionego paliwa gazowego
  • Cenę jednostkową paliwa gazowego
  • Stawkę i kwotę podatku VAT
 • Dowód rejestracyjny pojazdu – dowód rejestracyjny pojazdu, dla którego jest ubiegany zwrot VAT za paliwo gazowe
 • Zaświadczenie o działalności gospodarczej – kopia zaświadczenia o działalności gospodarczej firmy transportowej
 • Inne dokumenty – w zależności od specyfiki firmy transportowej mogą być wymagane inne dokumenty, np. zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego

Wnioski o zwrot VAT za paliwo gazowe można składać w terminie do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym poniesiono koszty zakupu paliwa gazowego. Zwrot VAT jest przekazywany na rachunek bankowy firmy transportowej wskazany we wniosku.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu VAT za paliwo gazowe dla firm transportowych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego.

Dodatkowe informacje:

 • Zwrot VAT za paliwo gazowe przysługuje tylko za paliwa gazowe zużyte do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do przewozu drogowego osób lub towarów.
 • Zwrot VAT nie przysługuje za paliwa gazowe zużyte do innych celów, np. do ogrzewania budynków.
 • Firmy transportowe mogą ubiegać się o zwrot VAT za paliwo gazowe zakupione na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Mam nadzieję, że ta informacja jest pomocna.

Pamiętaj, że powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W przypadku wątpliwości co do zasad zwrotu VAT za paliwo gazowe dla firm transportowych, należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...
Exit mobile version