ENERGETYKAENERGIA ODNAWIALNAEDPR odkupuje 49% udziałów w portfelu energii wiatrowej o mocy 1 GW...

EDPR odkupuje 49% udziałów w portfelu energii wiatrowej o mocy 1 GW w Portugalii, Polsce i we Włoszech za 0,57 mld euro

Spółka EDP Renováveis S.A. („EDPR”) poinformowała, że zawarła umowę z dwoma podmiotami sponsorowanymi przez China Three Gorges – ACE Investment Fund I LP oraz ACE Investment Fund II LP („ACE Funds”) – tym samym odkupi 49% ich udziałów w spółce EDPR w zakresie portfeli wiatrowych w Portugalii, Polsce i Włoszech, za łączną kwotę 0,57 miliarda euro.

Fundusze ACE nabyły 49% udziałów od EDPR w latach 2016–2017. Portfele posiadają łączną moc operacyjną brutto wynoszącą 970 MW (475 MW netto) energii wiatrowej, z którego:

  • Portugalia: 422 MW z obowiązującą taryfą Feed in Tariff do 2030 r.;
  • Polska: 418 MW w ramach systemu Zielonych Certyfikatów do 2027 r.;
  • Włochy: 130 MW z wdrożonym Feed in Premium lub CfD do 2033 r.

Całkowita cena transakcji oznacza łączną wartość przedsiębiorstwa wynoszącą obecnie 1,2 miliarda euro (wg szacunków). Transakcja ta ma silne uzasadnienie strategiczne, ponieważ EDPR będzie posiadał 100% udziałów w projektach z dobrymi wynikami operacyjnymi – zapewniając natychmiastowy przepływ środków pieniężnych i wzrost zysków. To także uproszczenie struktury właścicielskiej przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności zarządzania portfelem energii i potencjalny rozwój hybrydyzacji i repoweringu.

EDP i EDPR podtrzymują kierunek wzrostu zgodny z wyznaczonymi celami finansowymi w Biznes Planie na lata 2023–2026.

Transakcja ta podlega weryfikacji względem warunków regulacyjnych i innych zwyczajowych warunków dla transakcji tego rodzaju.

Informacje te są ujawniane zgodnie z warunkami i dla celów art. 17 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

- Reklama -

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...
Exit mobile version