wtorek, 26 września, 2023
GPWGPW Benchmark rozpoczyna publikację dwóch nowych indeksów strategii opartych o WIG20TR

GPW Benchmark rozpoczyna publikację dwóch nowych indeksów strategii opartych o WIG20TR

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

GPW Benchmark rozpoczyna publikację dwóch nowych indeksów strategii opartych o WIG20TR

GPW Benchmark rozpoczyna publikację dwóch nowych indeksów strategii WIG20TRsht oraz WIG20TRlev. Nowe indeksy w swojej konstrukcji i celach pomiaru zjawisk ekonomicznych są indeksami analogicznymi do publikowanych już przez GPW Benchmark WIG20short i WIG20lev. W odróżnieniu od aktualnie kalkulowanych indeksów, które bazują na indeksie WIG20 oraz stawce referencyjnej WIBOR ON, nowe wskaźniki będą odzwierciedlały przebieg indeksu WIG20TR (dochodowa wersja indeksu WIG20) z uwzględnieniem wskaźnika transakcyjnego WIRON.

Indeks WIG20TRsht bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu WIG20TR tylko w przeciwnym kierunku. Jeśli więc indeks WIG20TR na danej sesji wzrośnie o 2%, to WIG20TRsht spadnie o 2%. Z kolei 2% spadek wartości WIG20TR na sesji doprowadzi do 2% wzrostu WIG20TRsht.

Indeks WIG20TRlev także bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu WIG20TR, kierunek tego odzwierciedlenia jest zgodny z WIG20TR, jednak dwukrotnie większy. Jeśli więc indeks WIG20TR wzrośnie na sesji o 2%, to WIG20TRlev wzrośnie o 4%. Z kolei 2% spadek WIG20TR doprowadzi do 4% spadku WIG20TRlev.

Dodatkowo w formule obu indeksów uwzględniony jest odpowiednio zysk lub koszt z inwestycji w portfel WIG20TR. W przypadku WIG20TRsht wynika on z zainwestowanej kwoty, którą inwestor otrzymuje za krótką sprzedaż portfela indeksu WIG20TR. W przypadku indeksu WIG20TRlev jest to koszt pożyczonego kapitału na zakup akcji z portfela WIG20TR. Zarówno zysk jak i koszt kapitału w nowych indeksach jest wyrażony wartością wskaźnika WIRON (w dotychczas publikowanych indeksach strategii WIBOR ON).

Inwestorzy z negatywnymi oczekiwaniami co do wyników giełdowych mają więc szansę wygenerować pozytywne zwroty ze swoich inwestycji, jeśli rynki spadną zgodnie z przewidywaniami (WIG20TRsht).

Inwestorzy oczekujący wzrostu kursów spółek na rynku mają szansę na podwojenie zwrotu z takiej inwestycji, jednocześnie muszą się licząc także z tym, że ich szansa na stratę także wzrasta podwójnie (WIG20TRlev).

Historyczne wartości nowych indeksów WIG20TRsht oraz WIG20TRlev zostały przeliczone wstecz począwszy od dnia 2 stycznia 2019 r. (pierwsza wartość wskaźnika WIRON). Indeksy będą publikowane w trybie ciągłym co 15 sekund w godzinach 09:00-17:15.

Przebieg wartości nowych indeksów strategii WIG20TRsht i WIG20TRlev w porównaniu z indeksem WIG20TR.

Wykres 1. Przebieg indeksu WIG20TRsht vs. WIG20TR Przebieg indeksu WIG20TRsht vs. WIG20TR

Wykres 2. Przebieg indeksu WIG20TRlev vs. WIG20TR Przebieg indeksu WIG20TRlev vs. WIG20TR

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...