piątek, 8 grudnia, 2023

KATEGORIA

EKOLOGIA

- Reklama-Biuro Tłumaczeń 123

Europejski Blue Deal (Niebieski Ład) to szansa dla Polski

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) kontynuuje prace pod hasłem „Call for Blue Deal”. Blue Deal (Niebieski Ład) ma być wodnym odpowiednikiem Green Deal (Zielonego Ładu)....

Polska branża tworzyw sztucznych pod presją nowych regulacji UE

Parlament Europejski właśnie przyjął stanowisko w sprawie zwiększenia recyklingu i zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych - Packaging and Packaging Waste Regulation. Europosłowie chcą m.in. zmniejszyć...

Ekonomia cyrkularna: zrównoważony rozwój i konkurencyjność

O cyrkularności, czyli gospodarce o obiegu zamkniętym, mówi się w kraju coraz częściej w kontekście jej planowania, wdrażania i szerokiego upowszechniania. Na początku listopada...

CSRD wkracza do Polski – co to oznacza dla polskich przedsiębiorstw?

Unijne regulacje dotyczące obowiązkowego raportowania ESG wchodzą w życie - najpierw duże spółki. W listopadzie 2022 roku Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem, Dyrektywy o Raportowaniu...

Ceny uprawnień do emisji CO₂: co nas czeka w 2024 roku?

EU ETS (Emissions Trading System) to jeden z mechanizmów pozwalających na kontrolowanie i dążenie do obniżania emisji gazów cieplarnianych na świecie. W lutym 2023...

PPWR: UE coraz bliżej rozwiązania problemu odpadów z opakowań

Europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zaaprobowali projekt nowych przepisów opakowaniowych – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR),...

Zrównoważony rozwój to wciąż duże wyzwanie dla branży IT

Zgodnie z badaniem Equinix Global Tech Trends Survey 2023, aż 67% przedstawicieli branży IT w Polsce uważa, że zmniejszenie wpływu na środowisko powinno być...

Europejski Zielony Ład w rolnictwie

Większość polskich rolników – ale także rolników w wielu innych krajach Unii Europejskiej, jak Holandia, Francja – traktuje propozycje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu...

Nielegalne wysypiska śmieci: plaga, która szkodzi środowisku i biznesowi

W Polsce każdego roku likwiduje się nawet 10 000 nielegalnych wysypisk śmieci. To jednak niewystarczające, ponieważ powstają nowe. Luki systemowe, które doprowadzają do ich...

Wyzwania i bariery dekarbonizacji w polskim przemyśle

Jeszcze trzy lata temu raport McKinsey & Company kusił efektownym scenariuszem, w którym pełna dekarbonizacja polskiej gospodarki do 2050 r. jest osiągalna. Czy jednak ciągle...

Rosyjski plastik zalewa polski rynek. ROP to konieczność

4 miliony ton rocznie pierwotnych tworzyw sztucznych jest wprowadzanych na polski rynek. Nasz kraj jako jedyny w Europie ociąga się z wprowadzeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności...

Już w niedzielę nowe antysmogowe przepisy w Warszawie

Od niedzieli Warszawa będzie bez węgla. Jest to kolejne miasto, które wprowadza takie przepisy. Od 1 października na terenie stolicy nie będzie można palić...

Miasta muszą działać teraz, aby stawić czoła zmianom klimatu

Odpowiedź na kryzys klimatyczny to wyzwanie dotyczące nie tylko władz centralnych i wielkich prywatnych firm, lecz również samorządów. Dostosowanie infrastruktury miejskiej do nowych warunków...

Ekologia cyfrowa przewagą konkurencyjną dla firm IT

Czy pracodawcy nadal są w stanie wygrywać ofertami finansowymi, czy jednak czeka ich zmiana podejścia? Aż 60% specjalistów IT woli aplikować do firmy, która...

Jakie są możliwe ścieżki rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce? Analiza CAKE/KOBiZE

Jednym z głównych wyzwań w dążeniu do neutralności klimatycznej jest dekarbonizacja sektora transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet „Fit for...

Trwa dekarbonizacja rynku nieruchomości. Jak to wpłynie na ceny?

Globalny rynek nieruchomości, jeden z głównych emitentów gazów cieplarniach, powinien w ciągu niespełna trzech dekad stać się zero-emisyjny. Szacuje się, że w 2050 roku...

Polska odpowiada za 1% światowej emisji CO2

Do niedawna ślad węglowy przeciętnego Polaka był większy niż przeciętnego Chińczyka. Kraje uboższe, które mają aspirację do rozwoju śladem Europy czy Stanów Zjednoczonych, w...

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wzywa premiera do wyjaśnień w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów

Wiosną 2022 roku Kancelaria Prezesa Ministrów wstrzymała prace nad projektowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustawą o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Branża gospodarki odpadami czeka...

Smog w Polsce: Warszawa bez węgla, a reszta kraju?

Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Jak zawsze przy tej okazji, możemy się spodziewać coraz częstszych komunikatów dotyczących smogu. Na szczęście walka ze smogiem...

Projekt polskiego system kaucyjnego w Polsce po notyfikacji UE

Ustawa, która zakłada wprowadzenie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe...

Dług ekologiczny wobec przyrody: zmiany klimatyczne i wymieranie gatunków

Paliwa kopalne, a szczególnie węgiel, to jest energia słoneczna związana w biomasie roślin jakieś 300 milionów lat temu. Wtedy warunki na Ziemi były zupełnie...

Polski Pakt Plastikowy: platforma współpracy na rzecz GOZ

Nadchodzące rozległe zmiany w prawie opakowaniowym już niedługo wpłyną na funkcjonowanie wielu podmiotów na rynku. Postępujące prace legislacyjne zarówno na szczeblu krajowym, jak i...

Ekonomiści Allianz Trade: Fale upałów kosztują światową gospodarkę 0,6% PKB

Wstępne obliczenia sugerują, że niedawna fala upałów w Stanach Zjednoczonych, Europie Południowej i Chinach mogła kosztować 0,6 punktu procentowego PKB w 2023 Koszt...

UNICEF: Nowe wytyczne Komitetu Praw Dziecka. ONZ wzywa państwa do działań na rzecz praw dzieci w związku z kryzysem klimatycznym

Po raz pierwszy w historii Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych wyraźnie potwierdził prawo dzieci do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska, wydając kompleksową interpretację obowiązków...

Zrzut wody z Fukushimy wzbudza kontrowersje

Japonia po ponad dekadzie od awarii elektrowni atomowej Fukushima zaczęła spuszczać do oceanu skażoną wodę, która była używana do chłodzenia prętów paliwowych. Wcześniej została jednak oczyszczona...

Czy greenwashing może być obecny w każdej branży? Szukaj twardych dowodów na bycie eko

O greenwashingu mówią już dzisiaj wszyscy. Zjawisku temu sprzyjają zarówno coraz bardziej palące kwestie klimatyczne, jak i wprowadzane konkretne regulacje i wymagania, w dotychczas...

Susza, powodzie i huragany – nasza planeta staje się coraz bardziej niezdatna do życia

W dorzeczu Amurdarii i Syrdarii następują wielkie napięcia dotyczące dostępności do wody, podobnie w rejonie Górnego Nilu oraz w innych częściach świata. Migracje to...

Kolejne biznesy pod presją BDO. Jak uniknąć wysokich kar?

Punkty handlowe i gastronomiczne muszą w tym roku dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o odpadach z 2018 r. Wprowadzono bowiem obowiązek rejestracji w...

Skuteczne systemy kaucyjne w Europie

W Polsce Parlament przyjął ustawę o systemie kaucyjnym, która umożliwi skuteczne zbieranie i recykling opakowań po napojach. W Europie działa już 13 takich, bardzo...

UNICEF: Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego...

Owady wymierają szybciej niż inne zwierzęta. Bez pszczół i innych zapylaczy grozi nam katastrofa

– Dzięki dotacjom UE pszczelarstwo w Polsce diametralnie zmieniło się na lepsze – mówi Stanisław Ból, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Jak wskazuje, unijne dofinansowania na...

Rośnie dług ekologiczny Polski i świata

Dług ekologiczny jest to pojęcie, które pozwala określić, jak szybko wykorzystujemy zasoby naszej planety. Oznacza, że wszystkie zasoby, jakie wyprodukuje nasza planeta w tym...

Od 2 sierpnia wszyscy żyjemy na kredyt

Jak wynika z szacunków Global Footprint Network, 8 miliardów ludzi zużywa znacznie więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie w naturalny sposób odnowić i...

Raportowanie ESG – konieczność dla firm i szansa na zrównoważony rozwój

Raportowanie ESG (ang. Environmental, social responsibility and corporate governance) ma przeciwdziałać coraz większej eksploatacji zasobów naturalnych i degradacji środowiska. Już teraz dla firm jest...

Cyfrowa transformacja krokiem do zmniejszenia śladu węglowego

Z czwartego na pierwsze miejsce w zaledwie 10 lat. Według Global Risks Report 2023, zmiany klimatyczne i ich konsekwencje już w niedalekiej perspektywie stanowią...

System kaucyjny po polsku, czyli co nas czeka?

Prawie 90% Polaków przyznaje, że podoba im się pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce – wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Na co...

Ambitna redukcja emisji CO2 nie odbędzie się bez inwestycji typu brownfiled

Kluczową rolę w realizacji ambitnych celów klimatycznych na rynku nieruchomości ma do odegrania rewitalizacja budynków. – Inwestycje typu brownfield wysoko oceniane są przez inwestorów,...

Zbyt duże opakowania dla niewielkich produktów to problem dla aż 82% konsumentów

Zbyt duże opakowania dla zbyt małych produktów to problem, który wpływa nie tylko na środowisko i budżety firm, ale także jest coraz częściej postrzegany...

Komentarz PTEZ do projektu Europejskiego Standardu Zrównoważonego Raportowania (ESRS)

Na początku bieżącego roku (5 stycznia 2023 r.) weszła w życie Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability...

Kiedy system kaucyjny w Polsce?

System kaucyjny na rynku polskim jest wciąż w fazie projektu legislacyjnego – jest to rozwiązanie, które popiera ponad 90% Polaków. Zatem konsumenci są gotowi...

Minimalizacja uciążliwości zapachowych z oczyszczalni przez Wodociągi Warszawskie: dążenie do komfortu mieszkańców i ochrony środowiska

Wodociągi Warszawskie są mocno zaangażowane w zwiększanie komfortu mieszkańców stolicy. Można to dostrzec przykładowo poprzez działania opisane w niniejszym tekście - mamy tu na...

Zrównoważone cyberbezpieczeństwo

Działająca w obszarze cyberbezpieczeństwa firma WithSecure stworzyła program W/Sustainability, w ramach którego będzie między innymi mierzyć i próbować zmniejszać ilość energii zużywanej przez oprogramowanie....

Chiny obalają światowy mit i do 2060 r. staną się krajem neutralnym węglowo

Jeden z mitów w kwestii dekarbonizacji głosi, że działania UE nie mają znaczenia dla świata, bo w Azji proces jest odwrotny. Jednak ambitne cele i...

Polska wdraża tzw. „dyrektywę plastikową”. Od 1 lipca 2024 r. z półek zniknie wiele produktów jednorazowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy, na mocy których od 1 lipca 2024 roku w sklepach nie będzie możliwości zakupu wielu jednorazowych produktów plastikowych, m.in....

Zmiany w handlu emisjami (ETS) – co cięcia emisji oznaczają dla europejskich przedsiębiorstw?

Trwająca reforma systemu ETS to ważny element ograniczania przez Unię Europejską emisji gazów i drogi do neutralności klimatycznej kontynentu. W ramach wdrażanych przepisów...

Offsety jako narzędzie polityki klimatycznej firm

Doniesienia medialne, stawiające pod znakiem zapytania pozytywny wpływ offsetowania emisji gazów cieplarnianych przez firmy po raz kolejny rozbudziły dyskusję o tym, czy jest to...

Globalna cyfryzacja i sztuczna inteligencja na rzecz klimatu

Globalna cyfryzacja i sztuczna inteligencja to obecnie jedne z najważniejszych trendów w dziedzinie technologicznej. Jednakże, jak zauważają eksperci z różnych dziedzin, istnieje ważne pytanie...

Jaką wysoką cenę zapłacimy za śmieci?

Gospodarka odpadami jest jednym z kluczowych problemów środowiskowych, z którym boryka się nie tylko Polska, ale cała Europa. Na pierwszej debacie podczas IV edycji...

Czysta energia w Polsce – rewolucja kopernikańska

– Jeszcze niedawno Polska była energetycznym skansenem Europy. Jednak, przez ostatnie lata, dokonaliśmy przewrotu kopernikańskiego w naszej energetyce. Polska wykazała, że ochrona środowiska i...

Zerowa przyszłość netto. W kierunku gospodarki zero i niskoemisyjnej

W dzisiejszych czasach kwestie związane z ochroną środowiska są coraz bardziej palące. Jako społeczeństwo musimy działać szybko i efektywnie, aby zapobiec katastrofalnym skutkom zmian...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Osteopatia Kraków
- Reklama -