GIEŁDA I INWESTYCJEGPW Benchmark wprowadza dwa nowe indeksy strategii oparte na indeksie mWIG40TR i...

GPW Benchmark wprowadza dwa nowe indeksy strategii oparte na indeksie mWIG40TR i wskaźniku WIRON®

GPW Benchmark wprowadza dwa nowe indeksy strategii oparte na indeksie mWIG40TR i wskaźniku WIRON®

• GPW Benchmark rozpoczęła publikację dwóch nowych indeksów strategii
• Nowe indeksy strategii są kalkulowane z uwzględnieniem wartości indeksu mWIG40TR oraz wskaźnika transakcyjnego WIRON®

GPW Benchmark rozpoczęła publikację dwóch nowych indeksów strategii mWIG40TRsh oraz mWIG40TRlv. Nowe indeksy w swojej konstrukcji i celach pomiaru zjawisk ekonomicznych są indeksami analogicznymi do publikowanych już przez GPW Benchmark WIG20TRsht i WIG20TRlev. W odróżnieniu od aktualnie kalkulowanych indeksów, które bazują na indeksie WIG20TR (dochodowa wersja indeksu WIG20) oraz wskaźniku transakcyjnym WIRON®, nowe wskaźniki będą odzwierciedlały przebieg indeksu mWIG40TR (dochodowa wersja indeksu mWIG40).

Indeks mWIG40TRsh bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu mWIG40TR tylko w przeciwnym kierunku. Jeśli więc indeks mWIG40TR na danej sesji wzrośnie o 1%, to mWIG40TRsh spadnie o 1%. Z kolei 1% spadek wartości mWIG40TR na sesji doprowadzi do 1% wzrostu mWIG40TRsh.

Indeks mWIG40TRlv także bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu mWIG40TR, kierunek tego odzwierciedlenia jest zgodny z mWIG40TR, jednak dwukrotnie większy. Jeśli więc indeks mWIG40TR wzrośnie na sesji o 1%, to mWIG40TRlv wzrośnie o 2%. Z kolei 1% spadek mWIG40TR doprowadzi do 2% spadku mWIG40TRlv.

Dodatkowo w formule obu indeksów uwzględniony jest odpowiednio zysk lub koszt z inwestycji w portfel mWIG40TR. W przypadku mWIG40TRsh wynika on z zainwestowanej kwoty, którą inwestor otrzymuje za krótką sprzedaż portfela indeksu mWIG40TR. W przypadku indeksu mWIG40TRlv jest to koszt pożyczonego kapitału na zakup akcji z portfela mWIG40TR. Zarówno zysk jak i koszt kapitału w nowych indeksach jest wyrażony wartością wskaźnika WIRON®.

Inwestorzy z negatywnymi oczekiwaniami co do wyników giełdowych mają więc szansę wygenerować pozytywne zwroty ze swoich inwestycji, jeśli rynki spadną zgodnie z przewidywaniami (mWIG40TRsh).

Inwestorzy oczekujący wzrostu kursów spółek na rynku mają szansę na podwojenie zwrotu z takiej inwestycji, jednocześnie muszą się liczyć także z tym, że ryzyko straty także wzrasta dwukrotnie (mWIG40TRlv).

Historyczne wartości nowych indeksów mWIG40TRsh oraz mWIG40TRlv zostały przeliczone wstecz począwszy od dnia 2 stycznia 2019 r. (pierwsza wartość wskaźnika WIRON®). Indeksy są publikowane w trybie ciągłym co 15 sekund w godzinach 09:00-17:15.

Przebieg wartości nowych indeksów strategii mWIG40TRsh i mWIG40TRlv w porównaniu z indeksem mWIG40TR.

Wykres 1. Przebieg indeksu mWIG40TRsh vs. mWIG40TR

Przebieg indeksu mWIG40TRsh

Wykres 2. Przebieg indeksu mWIG40TRlv vs. mWIG40TR2 Przebieg indeksu mWIG40TRlv

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...