MEDYCYNA I FARMACJALekarze zapowiadają protest na 30 września

Lekarze zapowiadają protest na 30 września

Lekarze zapowiadają protest na 30 września

W odpowiedzi na narastające problemy w zarządzaniu ochroną zdrowia w Polsce, lekarze i lekarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego oraz Porozumienia Rezydentów OZZL ogłaszają protest planowany na 30 września. Ten wyjątkowy apel jest skierowany do polityków oraz społeczeństwa, wyrażając zaniepokojenie stanem opieki zdrowotnej w kraju i postulując konieczność reformy sektora medycznego.

Wiodącym punktem protestu jest wyraźne niezadowolenie z bylejakości i niedoskonałości w zarządzaniu ochroną zdrowia. Lekarze jako praktycy na co dzień stają w obliczu systemowych problemów, których często się ignoruje. Wymaga się, aby ochrona zdrowia stała się priorytetem w politycznych agendach, zwłaszcza przed nadchodzącymi wyborami.

Jak czytamy w oświadczeniu – jednym z kluczowych postulatów jest wycofanie szkodliwych i bezprawnych zmian w systemie wypisywania recept, wprowadzonych przez Adama Niedzielskiego. Lekarze domagają się przywrócenia odpowiednich standardów, które zagwarantują bezpieczeństwo i jakość wypisywanych dokumentów medycznych.

Podczas protestu podnoszone są również inne istotne kwestie:

  1. Jakość kształcenia

Lekarze zwracają uwagę na degradację jakości kształcenia w ostatnich latach, która stanowi poważne zagrożenie dla pacjentów. Wypuszczanie na rynek pracy nieprzygotowanych lekarzy zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Lekarze postulują wprowadzenie wyższych standardów edukacyjnych, aby zapewnić właściwe przygotowanie przyszłych praktyków medycznych.

  1. Jakość pracy

Problem biurokracji i niedostatecznej liczby lekarzy to kolejna istotna kwestia. Rezydenci często pracują w warunkach przeciążenia, co stwarza zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i dla pacjentów. W związku z tym, lekarze żądają wprowadzenia norm zatrudnienia w odniesieniu do liczby pacjentów, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy personelu medycznego.

  1. Jakość systemu

Lekarze pracują w niedofinansowanym systemie, który znacznie odbiega od standardów europejskich. Politycy przeznaczają na ochronę zdrowia zdecydowanie mniejszy procent PKB niż inne kraje w regionie. W związku z tym, lekarze żądają zwiększenia alokacji finansowej na sektor medyczny do 8% PKB, aby umożliwić właściwą i nowoczesną opiekę nad pacjentami.

Protest zaplanowany na 30 września ma na celu podkreślenie potrzeby zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Lekarze i lekarki oczekują, że ich apel zostanie wysłuchany, a reformy wprowadzone, aby zapewnić bezpieczną, skuteczną i dostępną opiekę medyczną dla wszystkich obywateli kraju.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...