FIRMYPCF Group rozpoczyna emisję akcji serii G

PCF Group rozpoczyna emisję akcji serii G

PCF Group rozpoczyna emisję akcji serii G

Zgodnie z zapowiedziami, PCF Group rozpoczyna emisję do ok. 2,51 mln akcji serii G. Akcje będą oferowane w ramach subskrypcji prywatnej. Proces budowy księgi popytu potrwa do 10 sierpnia.

Celem Spółki jest pozyskanie z emisji akcji co najmniej 100,9 mln zł, w ramach drugiego etapu zapewnienia finansowania dla zaktualizowanej strategii rozwoju, ogłoszonej pod koniec stycznia br. Zakłada ona wydanie większości gier z portfela PCF Group w modelu self-publishing i osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027.

Emisja akcji serii G stanowi uzupełnienie emisji akcji serii F, przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca br. Po przeprowadzeniu budowy księgi popytu, Spółka przydzieliła wówczas 3,34 mln akcji z oferowanej puli maksymalnie ok. 5,85 mln akcji, po 40,20 zł za akcję. Wpływy z oferty akcji serii F wyniosły 134,4 mln zł. Oferta była skierowana niemal wyłącznie do firmy KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcy i producenta gier, z którym PCF Group zawarła wcześniej umowę inwestycyjną.

– Celem prowadzonej obecnie emisji jest pozyskanie co najmniej 100,9 mln zł i dopełnienie finansowania naszej zaktualizowanej strategii rozwoju. Razem z wpływami z oferty przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca pozwoliłoby to osiągnąć zaplanowany wcześniej poziom podwyższenia kapitału – mówi Sebastian Wojciechowski, Prezes i główny akcjonariusz PCF Group.

– Nasz główny kierunek to rozwój w modelu self-publishing, a więc samodzielne wydawanie większości gier z naszego portfela. W perspektywie do 2027 r. ma to oznaczać kilkukrotny wzrost skali działalności. I właśnie na ten cel chcemy zapewnić sobie finansowanie – dodaje Prezes Wojciechowski.

Celem strategicznym PCF Group jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022.

Działalność w modelu self-publishing uzupełniać ma praca na zlecenie, czyli w tzw. modelu „work-for-hire”. Tego typu współpraca zapewnia Spółce stabilność finansową i przekłada się pozytywnie na generowane przychody i przepływy pieniężne. W ostatnich tygodniach PCF Group podpisała umowę z Microsoft Corporation na produkcję gry z segmentu AAA i list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy z renomowanym wydawcą ze Stanów Zjednoczonych na produkcję nowej gry wideo na platformy VR, w obu przypadkach właśnie w tym modelu.

Osiem projektów w portfelu, kolejny w negocjacjach

People Can Fly pracuje obecnie nad ośmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Pięć z nich to gry z segmentu AAA, z czego dwie realizowane są w modelu work-for-hire: Projekt Gemini (na zlecenie Square Enix, obecnie już w fazie produkcji) oraz Projekt Maverick (na zlecenie Microsoft Corporation). Trzy kolejne gry z segmentu AAA – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria – znajdują się w preprodukcji i Spółka zamierza je wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Kolejną grą jest Projekt Red, z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej. W portfelu People Can Fly znajdują się także dwie gry przeznaczone na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) – Bulletstorm VR (wcześniej pod nazwą kodową Thunder) oraz Green Hell VR – realizowane przez Incuvo, spółkę zależną PCF Group.

Ponadto, w drugiej połowie czerwca Spółka podpisała wspomniany powyżej list intencyjny i rozpoczęła negocjacje z renomowanym amerykańskim wydawcą dotyczące potencjalnej współpracy przy realizacji gry na platformy VR o nazwie kodowej Dolphin i przewidywanym budżecie na produkcję w wysokości od 16 do 24 mln USD. Jeśli prowadzone negocjacje zakończą się pozytywnie, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o kolejny projekt prowadzony w modelu work-for-hire.

Ruszyła emisja akcji serii G

Nowa emisja obejmuje do ok. 2,51 mln akcji serii G. Oferta jest przeprowadzana w trybie subskrypcji prywatnej (bez konieczności publikowania prospektu), skierowanej wyłącznie do zaproszonych do udziału w niej inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, z których każdy obejmie akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR. Emisja jest przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25% akcji Spółki (na koniec dnia 7 sierpnia 2023 r.), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

W ofercie udział może wziąć KRAFTON. Na mocy dodatkowego porozumienia zawartego z KRAFTON w połowie czerwca tego roku, południowokoreański wydawca ma prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G po cenie 40,20 zł za akcję w takiej liczbie, która pozwoli mu utrzymać 10-proc. udział w kapitale zakładowym PCF Group, niezależnie od liczby i ceny akcji serii G obejmowanych przez innych inwestorów.

Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu rusza dzisiaj, tj. 9 sierpnia i potrwa do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 18:00 (z możliwością skrócenia). 10 sierpnia Spółka ogłosi cenę emisyjną akcji, zaś termin na zawarcie umów objęcia akcji i opłacenie akcji upływa 18 sierpnia.

Menedżerami oferty są Trigon Dom Maklerski oraz WOOD & Company Financial Services.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...