piątek, 21 stycznia, 2022
PRACA I KARIERAPracownik w centrum zainteresowania, czyli wellbeing w praktyce. Sprawdź, jak robią to...

Pracownik w centrum zainteresowania, czyli wellbeing w praktyce. Sprawdź, jak robią to liderzy

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Pracownik w centrum zainteresowania, czyli wellbeing w praktyce. Sprawdź, jak robią to liderzy

3xzdrowie Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, dobre samopoczucie wśród pracowników oraz zachowanie work-life balance to podstawy funkcjonowania w nowoczesnym środowisku pracy. Choć już ponad rok pracujemy w rozproszeniu, to niezmiennie doceniamy rolę wellbeingu na płaszczyźnie zawodowej, a nawet wierzymy, że obecnie jest on ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Oto kilka dobry praktyk wdrożonych w Capgemini Polska – największym pracodawcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Jest wiele czynników, które przemawiają za tym, żeby firmy zadbały o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników. Dobrze przemyślana i prawidłowo wdrożona polityka w tym zakresie sprawia, że firma ma mniejszą rotację, pracownicy są bardziej zaangażowani i bardziej skłonni do polecania organizacji swoim znajomym jako miejsca dobrego do rozwoju kariery. Empiryczne badania pokazują też, że pracownicy o lepszym samopoczuciu pracują wydajniej i rzadziej muszą brać zwolnienia zdrowotne. Jak wynika z analizy przygotowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, każde euro wydane na dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie zatrudnionych przekłada się na zaoszczędzone od 2,5 do 4,8 euro na kosztach związanych z nieobecnością w pracy.

Globalny kryzys zdrowotny sprawił, że życie pracowników w wielu miejscach pracy zmieniło się diametralnie – poranna kawa w biurze została zastąpiona śniadaniem w domowym zaciszu, a spotkania integracyjne przybrały formę zdalnych konferencji, statusów i szkoleń. Świat pracy online zmienił nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i sposób wchodzenia w interkacje zawodowe. Dlatego dbanie o relacje pracownicze i poziom zadowolenia z pracy w wirtualnym świecie stawia obecnie przed pracodawcami dodatkowe wyzwania.

Jak wygląd wellbeing w erze pracy zdalnej?

Jednym z najważniejszych celów przyjętych przez Capgemini jest dbałość o wellbeing pracowników. Od wielu lat marka dokłada starań, by pracownicy czuli wsparcie ze strony firmy, rozwijali się w jej strukturach, odczuwając satysfakcję z realizowanych projektów. Capgemini szczególną uwagę przywiązuje do atmosfery panującej w zespołach, dbając o wzajemny szacunek i zaufanie oraz radość, co jest wpisane w zestaw wartości firmy.

– Działania wspierające wellbeing pracowników były dla nas istotne już przed 2020 rokiem, co jeszcze bardziej umocniła pandemia. Chociaż mam wrażenie, że już o innym wellbeingu mówimy. To nie tylko zdrowie, ale także poczucie bezpieczeństwa czy szczęścia – w przestrzeni zawodowej i prywatnej. To stan, w którym człowiek czuje się komfortowo i może realizować swoje cele życiowe, a także rozwijać swój potencjał. Staramy się odpowiadać na potrzeby naszych pracowników na wielu polach i poprzez zróżnicowane programy – mówi Dominika Nawrocka, manager ds. komunikacji marki i CSR w Capgemini.

Prawdziwym wyzwaniem w obliczu pandemii było utrzymanie ducha zespołu i więzi międzypracowniczych. W Capgemini w odpowiedzi na tę potrzebę uruchomiono platformę online, która umożliwia pracownikom dołączanie do pokojów tematycznych, nawiązywanie bliższych relacji, odkrywanie wspólnych pasji i inspirowanie się doświadczeniami współpracowników – w pełni z domowego zacisza.

– Jest dla nas także ważne, by pracownicy się wzajemnie wspierali, dopingowali sobie i mieli poczucie, że „grają do jednej bramki” – wobec tego organizujemy szkolenia dla liderów, które pozwolą budować im nowe kompetencje, wspierające zarządzanie zespołami rozproszonymi, prowadzimy kampanie, jak na przykład „Między Innymi”, które mają wzmocnić świadomość w zakresie różnorodności zespołu, pokazać zależności między ludźmi i obalać stereotypy. Szanujemy różnice w naszych zespołach i wykorzystujemy je do twórczego współdziałania. W środowisku Capgemini wspieramy także osoby z niepełnosprawnościami, budujemy społeczności kobiet, jak [email protected], wprowadzamy tygodnie różnorodności lub klub menadżerów czy społeczność zaangażowaną w akcje employer brandingowe – pokreśla Dominika Nawrocka.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Jedną z najważniejszych zasad sprawiających, że pracownicy czują się dobrze w miejscu pracy jest bezpieczeństwo. To szczególnie istotne zwłaszcza w czasach pełnych niestabilności, niepewności, ciągłych zmian. Aby stworzyć pracownikom środowisko, w którym będą czuli się bezpiecznie, pracodawca musi przedstawić kodeks i regulamin pracy, które stanowią pewnego rodzaju drogowskaz dla pracownika, odnośnie tego, czego może się spodziewać w pracy, jakie prawa mu przysługują, do jakich regulacji może się odnieść.

– W Capgemini obok kodeksu i regulaminu pracy wprowadziliśmy kodeks etyki biznesowej, który jasno określa zasady współpracy nie tylko z kolegami z pracy, ale też z dostawcami i klientami, zawiera też regulacje antykorupcyjne. Dzięki wyznaczeniu etycznych ram zachowań, nasi pracownicy mają świadomość i poczucie, że pracują w firmie odpowiedzialnej, z zasadami, mogą się do nich odwołać, czy też powołać się na konkretne przepisy, które mają zadanie ich obronić w razie wątpliwości i trudności – wyjaśnia Elżbieta Sieniawska, manager CSR w Capgemini.

To jednak nie wszystko – w dbałości o poczucie bezpieczeństwa Capgemini uruchomiło platformę „Speak up”, gdzie pracownicy w każdej chwili mogą podzielić się informacjami o ewentualnym naruszeniu wspólnie przyjętych zasad, podejrzeniu mobbingu, czy też nieetycznym zachowaniu. Co więcej, prowadzone są też szkolenia dla menadżerów poświęcone prewencji zastraszania i dyskryminacji.

Coś dla ciała, coś dla ducha

Poczucie dobrostanu pracowników wzmacniają także benefity pozapłacowe, wspierające zdrowie i poczucie bezpieczeństwa, jak indywidualny i rodzinny pakiet medyczny i ubezpieczenie, inwestowanie w pasje sportowe pracowników, dzięki karcie sportowej, czy działaniom takim, jak sponsoring udziału w Poland Business Run. Czas pandemii mocno zweryfikował wiele z tego typu aktywności i zobowiązał firmy do poszukiwania lepszych i bezpieczniejszych alternatyw – w formie online. Tak też Capgemini zapewniło pracownikom możliwość uczestnictwa w treningach fitness czy jogi online. Dla zachowania pełnej równowagi niezwykle istotne jest także zdrowie psychiczne pracowników.

– Jeszcze w 2019 r. w Capgemini zaoferowaliśmy naszym pracownikom pomoc w sferze zdrowia mentalnego w razie trudności i problemów. Wdrożyliśmy wtedy telefoniczną linię wsparcia, która umożliwiała pracownikom całkowicie anonimową rozmowę z profesjonalnymi terapeutami i psychologami. Zarówno w tamtych okolicznościach, jak i obecnie – jest to jeden z najważniejszych benefitów oferowany naszym pracownikom – zauważa Dominika Nawrocka.

Marka od czterech lat prowadzi program „Stay Well”, poprzez który udostępnia pracownikom szereg inicjatyw wspierających work-life balance. Są to webinary ze specjalistami z poszczególnych dziedzin, np. z psychologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzem, specjalistami od bezpieczeństwa w sieci, trenerami komunikacji interpersonalnej, którzy dzielą się wiedzą mającą wpływ na polepszenie samopoczucia, zdrowia i bezpieczeństwa.

Razem robimy dobro!

Coraz częściej podnoszonym tematem jest kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu i dbałości o lokalne społeczności. Marka Capgemini na wielu płaszczyznach, poprzez szerokie spektrum działań, wspiera wiele społecznych inicjatyw swoich pracowników.

– Ten trudny czas pandemii jeszcze bardziej uświadomił, jak ważne jest wspólne czynienie dobra. Jesteśmy otwarci na inicjatywy, które przyczyniają się do polepszenia naszej wspólnej sytuacji, ale także do polepszenia sytuacji biednych, chorych – potrzebujących! Ogromnie cieszy mnie fakt, że tylu pracowników jest aktywnych i wykazuje chęci udziału w akcjach dobroczynnych. I tak mieliśmy okazję przyłączenia się do akcji produkcji środków ochrony osobistej w czasie pandemii, organizacji sprzętu do nauki dla dzieci, obiadów dla medyków. Nasi pracownicy zbudowali programy edukacyjne, takie jak Cyber Plac czy Młodzi Programiści, przez które udostępnili szereg bezpłatnych szkoleń i kursów IT dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Obecnie ruszamy z edukacyjnym programem Digi Star, który będzie wspierał wychowanków domów dziecka i ośrodków opiekuńczych w drodze do usamodzielnienia. Te inicjatywy budują relacje, zacieśniają więzy między ludźmi, integrują – mówi Elżbieta Sieniawska.

Jak pokazuje przykład Capgemini, dbanie o wellbeing także w obliczu pracy zdalnej jest możliwe. Dostępność środków, możliwości, formatów jest ogromna i pozwala na dostosowanie ich do potrzeb danej organizacji i pracowników.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Wzrost mediany maksymalnych zarobków w IT o 9,5 proc. do 18,4 tys. zł netto...

0
No Fluff Jobs – jedyny portal z ogłoszeniami IT dostępny w 6 krajach i 8 wersjach językowych – podsumowuje ubiegły rok w branży. Z przygotowanego przez firmę raportu „Rynek pracy IT w Polsce w...
warsaw warszawa

Rok 2021 w polskiej elektromobilności

0
Niemal dwukrotny wzrost liczby zarejestrowanych samochodów z napędem elektrycznym, prognozowany przez PSPA w raporcie Polish EV Outlook 2021 (www.polishevoutlook.pl) oraz 25% wzrost stacji ładowania – największa organizacja branżowa rynku zrównoważonego transportu podsumowuje w najnowszym...

Zdalnie czy w siedzibie firmy – jak według przedsiębiorców będą pracować Polacy w I...

0
Pracodawcy przewidują, że w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku co piąty pracownik (20%) będzie wykonywał codzienne obowiązki służbowe bezpośrednio w siedzibie firmy. Zdecydowana większość kadry (76%) otrzyma możliwość kontynuowania pracy w modelu hybrydowym, natomiast...