FINANSEBANKOWOŚĆRynek usług brokerskich w chmurze wzrośnie do 24,4 mld USD

Rynek usług brokerskich w chmurze wzrośnie do 24,4 mld USD

Rynek usług brokerskich w chmurze wzrośnie do 24,4 mld USD

Usługi w chmurze to szereg aplikacji i zasobów informatycznych, które obejmują oprogramowanie, infrastrukturę i platformy hostowane przez zewnętrznych dostawców, dostarczane na żądanie. Korzystanie z usług chmurowych umożliwia dostęp do oprogramowania, pamięci masowej w chmurze, mocy obliczeniowej, infrastruktury IT i innych usług bez konieczności ponoszenia kosztów utrzymania oraz przeprowadzania aktualizacji oprogramowania i sprzętu. Rosnąca adopcja rozwiązań chmurowych napędza wzrost rynku usług brokerskich tej branży, która osiągnie wartość ponad 24,40 miliardów dolarów w 2028 roku (+16,09% r/r).

Najważniejszym czynnikiem napędzającym globalny rynek usług chmurowych jest efektywność kosztowa – organizacje mogą zaoszczędzić ponad 35% swoich rocznych kosztów operacyjnych1. Drugi czynnik obejmuje wszystkie możliwości funkcjonalne, które poprawiają wyniki biznesowe organizacji.

Szansa dla rynku usług chmurowych leży w gospodarkach rozwijających się, które stopniowo rosnąc, stając się centrum usług IT. To one są jednym z największych docelowych segmentów usług w chmurze. Tomasz Strejczek Dyrektor Zarządzający obszarem Technologii Nest Banku, twierdzi, że korzystają z nich nie tylko spółki technologiczne, ale również przekrój firm działających w sektorach przemysłowych. Decydują się one na tego typu wdrożenia ze względu na elastyczność, optymalizację kosztów oraz szybszy dostęp do danych. Podkreśla, że wdrożenie przez przedsiębiorstwo wewnętrznego i zewnętrznego oprogramowania pośredniczącego w usługach chmurowych umożliwia redukcję kosztów utrzymania i integrację zarządzania usługami, zwiększa elastyczność zasobów, zapewnia nieograniczony dostęp do infrastruktury sieciowej chmury oraz automatyzuje systemy dostarczania w trybach samoobsługowych.

Chmura dla dużych firm i korporacji jest już naturalnym wyborem. Jednak mali przedsiębiorcy mierzą się z różnymi obawami związanymi z korzystaniem z tego rozwiązania. Głównie dotyczą one bezpieczeństwa i kompatybilności rozmiarów – co ogranicza adopcję rozwiązania wśród tej grupy biznesowej. Ważnym dla nich aspektem są również koszty operacyjne utrzymania chmury. Tomasz Strejczek dodaje, że rynek nadal potrzebuje edukacji i podniesienia świadomości na temat tych rozwiązań, zwłaszcza wśród firm działających w sektorach nie związanych bezpośrednio z technologiami.

Regularne monitorowanie wewnętrznych rozproszonych usług IT stało się dużym wyzwaniem dla firm, zwłaszcza w przypadku, kiedy biznes korzysta z usług kilku dostawców chmury. Raport na temat stanu API i aplikacji opublikowany przez Google w 2022 roku pokazuje, że około 48% przedsiębiorstw przyjęło hybrydowy model swoich usług chmurowych. Dają one możliwość stopniowego zwiększania efektywności, jednak administracja i zarządzanie różnymi modelami jest nadal wyzwaniem dla przedsiębiorstw – tym bardziej wraz ze wzrostem złożoności sieci hybrydowych i wielochmurowych.

Chmura publiczna

Szacuje się, że przychody na rynku chmury publicznej osiągną 525,60 mld USD w 2023 r. i obejmą trzy modele usług przetwarzania w chmurze: Infrastructure as a Service, Platform as a Service i Software as a Service jako największym segmentem, którego przewidywany wolumen rynkowy wyniesie 253,90 mld USD w 2023 r.2

Usługi te są dostępne przez zewnętrznych dostawców, którzy dostarczają klientom zasoby obliczeniowe, takie jak serwery i możliwości pamięci masowej, narzędzia i struktury programistyczne, a także aplikacje biznesowe dla klientów. Całość jest zdalnie zarządzana, udostępniana i dystrybuowana przez duże centra danych.

W porównaniu do chmury prywatnej, chmura publiczna oferuje swoje usługi nie tylko pojedynczym organizacjom, ale wielu innym użytkownikom za pośrednictwem publicznego internetu. Umożliwia ona skalowalność i współdzielenie zasobów, które w innym przypadku nie byłyby możliwe do osiągnięcia przez pojedynczą organizację.

Chmura prywatna

Kolejnym ważnym trendem na rynku są rozwiązania dla chmury prywatnej, oferujące przedsiębiorcom wyższą kontrolę i bezpieczeństwo danych, stwarzając możliwość indywidualnego projektowania rozwiązań w zależności od potrzeb. W tym obszarze widoczna jest stała tendencja wzrostowa. Przewiduje się, że rynek osiągnie wartość ponad 31 miliardów USD do 2028 roku.3

Architektura chmury prywatnej to zasadniczo agregacja wszystkich zasobów w centrum danych w jedną pulę. Dzięki wirtualizacji komponentów sprzętowych firmy zwiększają wydajność i wykorzystanie SDN do zaawansowanego routingu, szyfrowania lub filtrów sieciowych oraz analiz w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji szybkości sieci. Rozwiązania w chmurze prywatnej pochodzą od twórców oprogramowania własnościowego, takich jak Microsoft, VMware i Nutanix, podczas gdy rozwiązania typu open source dla korporacyji są dostępne np. w Red Hat.

Rozwiązania w chmurze prywatnej umożliwiają firmom tworzenie architektury centrum danych przy użyciu sieci definiowanych programowo (SDN) i wirtualizacji (VM). Prywatna chmura może obejmować wiele lokalizacji serwerów lub dzierżawioną przestrzeń w międzynarodowych obiektach kolokacyjnych. Zapewniają narzędzia programowe do kompleksowej orkiestracji sieci na serwerach typu bare-metal, gdzie bezpieczeństwem danych można zarządzać bezpośrednio w siedzibie firmy.

Potencjał globalnego rynku wszystkich usług w chmurze osiągnął 551,8 mld USD w 2021 r. i przewiduje się, że do 2031 r. wzrośnie do 2,5 biliona dolarów do 2031 roku.4

Bibliografia:
1 Cloud Services Market Research, 2031
2 Public Cloud – Worldwide | Statista Market Forecast
3 Dane raport MarketsandMarkets; Private Cloud Services Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2023 – 2028); Internet i social media w 2023 – najnowsze statystyki (znajdzreklame.pl)
4 Cloud Services Market Research, 2031

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...