PODATKITo ostatni moment, żeby rozliczyć działalność za 2022 rok inaczej niż zadeklarowano

To ostatni moment, żeby rozliczyć działalność za 2022 rok inaczej niż zadeklarowano

To ostatni moment, żeby rozliczyć działalność za 2022 rok inaczej niż zadeklarowano

Polski Ład sporo namieszał, szczególnie w zakresie prawa podatkowego. Przepisy zmieniały się nawet w trakcie roku. To spowodowało wiele niejasności związanych z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania. W związku z tym tylko w tym roku przedsiębiorcy mogą rozliczyć poprzedni rok podatkowy na podstawie innej formy opodatkowania niż zadeklarowana. Można to zrobić tylko do 2 maja.

Wiele decyzji podjętych przez przedsiębiorców mogło się okazać nietrafionych po kolejnych aktualizacjach prawnych. Dlatego w tym roku ustawodawca wyjątkowo daje przedsiębiorcom możliwość dokonania rozliczenia roku w innej formie opodatkowania w odniesieniu do roku ubiegłego, jeśli byłaby dla niego korzystniejsza.

Kto może z tego skorzystać?

Formę rozliczenia poprzedniego roku mogą zmienić przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą założoną przed 1 lipca 2022 roku i rozliczają się na zasadach podatku liniowego lub ryczałtu. Mogą dokonać zmiany formę opodatkowania na zasady ogólne, czyli według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%).

Dodatkowo przechodząc na rozliczenie według skali podatkowej przedsiębiorca zyskuje możliwość skorzystania z ulg i dodatkowych odpisów od dochodu. Zwrot podatku możliwy jest w związku z zastosowaniem przysługującej ulgi: na dziecko, dla rodzin 4+, rehabilitacyjnej, internetowej, termomodernizacyjnej i wielu innych, a także w przypadku odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Korzyścią jest też to, że przy tej formie powstaje możliwość wspólnego rozliczenia podatku rocznego wraz z małżonkiem. Jest to możliwe, jeśli współmałżonek nie korzystał w poprzednim roku podatkowym z rozliczeń na podstawie podatku zryczałtowanego lub liniowego. Konieczna jest też wspólność majątkowa w rozliczanym roku podatkowym. Zwrot podatku najczęściej przysługuje w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiągnął dochodów w minionym roku lub osiągnął dochody bardzo niskie.

Warto mieć natomiast na uwadze, że przedsiębiorcy, których aktualną formą rozliczenia jest skala podatkowa, nie mogą zmienić jej na żadną inną. Nie jest to też możliwe w przypadku zmiany podatku liniowego na ryczałtowy i z ryczałtowego na liniowy.

Jak to zrobić?

Przy rozliczeniu działalności gospodarczej za 2022 rok wystarczy sporządzić roczne rozliczenie na formularzu PIT-36. Deklaracja powinna zostać przesłana do Urzędu Skarbowego maksymalnie do 2 maja bieżącego roku. Należy uzupełnić kwoty przychodu, poniesionych kosztów, wpłaconych zaliczek, a także odliczeń od dochodu.

Zmiana rozliczenia formy opodatkowania to pewne ustępstwo ustawodawcy, który z powodu wielu zmian w poprzednim roku umożliwia przedsiębiorcom podjęcie najkorzystniejszej dla nich decyzji. Warto zatem przeliczyć opłacalność poszczególnych opcji. Szczególne znaczenie mogą mieć zasady związane ze składkami zdrowotnymi, które różnią się w zależności od wybranej formy rozliczenia. Jeśli przedsiębiorca nie umie tego zrobić, albo potrzebuje wsparcia, to może skorzystać z pomocy profesjonalistów i powierzyć kalkulacje profesjonalnym księgowym z biura rachunkowego – mówi Paulina Szymańska, SuperKsięgowa, Oddział w Toruniu     .

Zwrot otrzymują przedsiębiorcy, których wpłacone w ciągu roku zaliczki, należne na podatek zryczałtowany czy liniowy, przewyższają kwotę podatku wynikającą z rozliczenia PIT-36.

Dopełnienie formalności

Decydując się na zmianę formy rozliczenia za 2022 rok w oparciu o skalę podatkową, przedsiębiorcy muszą zadbać o kilka ważnych formalności, jak wyksięgowanie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Sporządzając rozliczenie roczne do ZUS-u konieczne jest przeliczenie składki zdrowotnej zgodnie z formą opodatkowania na zasadach ogólnych.

Zmiana rozliczenia z ryczałtu na skalę podatkową spowoduje obowiązek przekształcenia ewidencji przychodów na książkę przychodów i rozchodów.

W dodatku może zdarzyć się tak, że konieczne będzie doksięgowanie kosztów poniesionych w 2022 roku.

Jeśli przedsiębiorca chce na stałe zmienić swój sposób rozliczania podatku, konieczne będzie złożenie deklaracji zgodnie z obowiązującymi zasadami, czyli poprzez formularz CEIDG  do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w 2023 roku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...