piątek, 26 maja, 2023
UBEZPIECZENIAUbezpieczenie OC – co trzeba o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie OC – co trzeba o nim wiedzieć?

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Ubezpieczenie OC – co trzeba o nim wiedzieć?

Zgodnie z polskim prawem, kierowcy muszą odprowadzać składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC od każdego pojazdu, który jest zarejestrowany, nawet kiedy nie jest on używany i przez lata stoi w garażu. Czasem może niestety zdarzyć się przerwa między wcześniejszym ubezpieczeniem a nowym. Taka okoliczność podlega jednak karze finansowej. Zobacz, co przerwa w ubezpieczeniu pojazdu oznacza dla Twojego portfela.

Każdy pojazd zawsze musi mieć ważne ubezpieczenie OC!

Wszystkie pojazdy w Polsce muszą mieć ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Za brak ciągłości ubezpieczenia grożą poważne kary finansowe.

System ubezpieczeń OC został jednak skonstruowany tak, aby takie okoliczności zdarzyły się jak najrzadziej. Przykładowo, koniec jednej polisy nie oznacza, że auto natychmiast przestaje być ubezpieczone. W większości przypadków ubezpieczenie przedłużane jest automatycznie. Jeśli chcemy zmienić ubezpieczyciela, trzeba wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Powołując się na art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie należy złożyć nie później niż jeden dzień przed wygaśnięciem umowy OC.

Trudności mogą czasem wystąpić przy zakupie pojazdu z rynku wtórnego. Ze względu na to, że nie zawsze możliwy jest szybki wybór odpowiedniego ubezpieczenia, aby uniknąć kar, należy w pierwszej kolejności zweryfikować polisę zbywcy pojazdu.

Kary finansowe za brak ciągłości ubezpieczenia OC

Stan ubezpieczenia każdego pojazdu figuruje w cyfrowym systemie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu zostanie odnotowana. Kara za brak ciągłości OC nakładana jest automatycznie – kierowca otrzymuje wezwanie do zapłaty z UFG (źródło). Innym scenariuszem jest wykrycie braku ubezpieczenia w trakcie kontroli na drodze. Ustawodawca rozróżnił wysokość kar za brak ciągłości OC ze względu na długość okresu, w jakim występowała przerwa. Wysokość kary wynosi:

  • 1400 zł – przy przerwie w trwaniu ubezpieczenia nie dłuższej niż 3 dni,
  • 3490 zł – za brak ważnego ubezpieczenia OC w okresie od 4 dni do 14 dni,
  • 6980 zł – najwyższa kara przewidziana dla kierowców, którzy odnotowali przerwę w ubezpieczeniu dłuższą niż 14 dni.

W lipcu 2023 roku wysokość kar za brak ważnego OC wzrośnie jeszcze bardziej.

Wysokość kar ma pełnić funkcje odstraszające. To forma prewencji, która ma zniechęcać posiadaczy pojazdów do zwlekania z wykupieniem ubezpieczenia OC. Najlepszym rozwiązaniem jest niezwłoczne wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Co nas czeka na rynku obligacji korporacyjnych

0
„Pozostajemy optymistycznie nastawieni do rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Mając na uwadze bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy ścieżki stóp procentowych, ta klasa aktywów powinna pozwolić na osiągnięcie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu. Stabilizacja rentowności na...

REIT-y w Polsce to już temat zamknięty?

0
Tematowi uchwalenia polskich przepisów wprowadzających spółki typu REIT było poświęconych już kilka artykułów, które przygotowali eksperci portalu NieruchomosciSzybko.pl. Trudno się jednak dziwić, bo o regulacjach sprzyjających rozwojowi dywidendowych spółek nieruchomościowych była mowa już jesienią...

Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych

0
Wysoka inflacja z pewnością skłania coraz więcej inwestorów w lokowanie pieniędzy w obligacje korporacyjne. – Ta opcja inwestowania z pewnością wiąże się z większym ryzykiem, choć często jednocześnie oznacza większy zysk. Przy inwestowaniu w...