MEDYCYNA I FARMACJAUprawomocnił się ważny dla lekarzy wyrok. Preferencyjna stawka ZUS dla lekarzy...

Uprawomocnił się ważny dla lekarzy wyrok. Preferencyjna stawka ZUS dla lekarzy wykonujących działalność gospodarczą na rzecz pracodawcy

Uprawomocnił się ważny dla lekarzy wyrok. Preferencyjna stawka ZUS dla lekarzy wykonujących działalność gospodarczą na rzecz pracodawcy

Dla środowiska medycznego to jeden z pionierskich wyroków w tym temacie i ważny przykład, że walkę o sprawiedliwość z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych można wygrać. Kancelaria Lizak, Stankiewicz, Królikowski s.c. reprezentowana przez apl. adw. Emilię Gorzałczyńską w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej wygrała proces sądowy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy. Wyrok jest już prawomocny.

Uprawomocnił się wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 marca 2023 r., sygn. akt VI U 29/23 wydany na skutek odwołania lekarza dentysty od decyzji ZUS w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy.

– Przedmiotowy wyrok zmienił zaskarżoną decyzję ZUS w ten sposób, że uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku lekarza dentysty dotyczące prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niżej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – mówi  apl. adw. Emilia Gorzałczyńska z kancelarii Lizak, Stankiewicz, Królikowski, która współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie.

Zapadłe orzeczenie jest przełomowe dla wszystkich lekarzy, którzy po stażu zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy, albowiem dotychczas ZUS nie przyznawał lekarzom preferencyjnej stawki.

– W związku z tym śmiało można powiedzieć, że jest to ogromny sukces i nadzieja dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, albowiem niniejszy wyrok przełamuje dotychczasową linię orzeczniczą. Tym samym lekarze i lekarze dentyści znajdujący się w takiej samej sytuacji mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do ZUS, powołując się na przedmiotowy wyrok – mówi mec. Gorzałczyńska.

– Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie dokładnie wsłuchuje się we wszelkie głosy naszych lekarzy, a współpraca z najlepszymi prawnikami gwarantuje profesjonalną i uczciwą opinię. W tym przypadku nasi eksperci stwierdzili, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia sądowego. Wyrok, który zapadł jest przełomowy dla wszystkich lekarzy po stażu oraz zmierza w kierunku ukształtowania jednolitej linii orzeczniczej, przełamując dotychczasowe stanowisko reprezentowane przez Sąd Najwyższy wobec lekarzy i lekarzy dentystów  zakładających działalność gospodarczą po zakończeniu stażu podyplomowego – mówi Michał Bulsa, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

– Trudno jeszcze powiedzieć, jak wielu lekarzy i lekarzy dentystów powoływać się będzie na to orzeczenie. Jest to dobra wiadomość szczególnie dla młodych medyków, którzy po ukończeniu stażu mogą kontynuować działalność u tego samego pracodawcy na korzystniejszych niż dotychczas warunkach – przyznaje Prezes Michał Bulsa.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...