PRAWOWpływ wyroku TSUE na polskie przepisy dotyczące dochodzenia odszkodowania za naruszenie danych...

Wpływ wyroku TSUE na polskie przepisy dotyczące dochodzenia odszkodowania za naruszenie danych osobowych

Wpływ wyroku TSUE na polskie przepisy dotyczące dochodzenia odszkodowania za naruszenie danych osobowych

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie C-741/21 GP/juris GmbH wywołał dyskusje na temat jego wpływu na krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jednak, jak wynika z pisma prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Mirosława Wróblewskiego, skierowanego do ministra ds. Unii Europejskiej, Adama Szłapki, polskie prawo nie wymaga zmian w świetle tego wyroku.

Treść wyroku TSUE

TSUE podkreślił, że przy dochodzeniu odszkodowania za szkodę niemajątkową na podstawie art. 82 ust. 1 RODO, samo naruszenie przepisu rozporządzenia nie jest wystarczające. Konieczne jest również wykazanie, że osoba, której dane dotyczą, poniosła rzeczywistą szkodę. Waga poniesionej szkody nie ma znaczenia, co jest zgodne z wcześniejszymi orzeczeniami Trybunału, takimi jak wyrok z 21 grudnia 2023 r. w sprawie C-667/21 Krankenversicherung Nordrhein oraz z 25 stycznia 2024 r. w sprawie C-687/21 MediaMarktSaturn.

Stanowisko prezesa UODO

Prezes UODO, Mirosław Wróblewski, w piśmie z 18 maja 2024 r. wskazał, że wyrok TSUE nie wpływa na konieczność zmiany polskich przepisów. Podkreślił, że zasady ustalania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną naruszeniem przepisów RODO określają przepisy Kodeksu cywilnego, a sprawy te są rozstrzygane przez sądy cywilne. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, osoba, która z winy swej wyrządziła drugiemu szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia, niezależnie od wielkości poniesionej szkody.

Interpretacja przepisów w Polsce

Polskie sądy w orzecznictwie jasno określają, że wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie przepisów prawa cywilnego, zgodnie z zasadą pełnej kompensacji. Przepisy RODO dotyczące kar pieniężnych nie są stosowane w kontekście ustalania wysokości odszkodowania.

Wpływ wyroku na interpretację przepisów

Choć wyrok TSUE nie wymaga zmian w polskim prawie, będzie miał wpływ na sposób interpretowania przepisów dotyczących ustalania odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z orzeczeniem, art. 82 ust. 2 i 3 RODO przewiduje system odpowiedzialności oparty na zasadzie winy, gdzie domniemywa się, że administrator uczestniczył w przetwarzaniu danych stanowiącym naruszenie. Oznacza to, że ciężar dowodu spoczywa na administratorze danych, a nie na osobie, która poniosła szkodę.

Podsumowanie

Wyrok TSUE z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie C-741/21 GP/juris GmbH, potwierdzając konieczność wykazania rzeczywistej szkody, harmonizuje się z polskim systemem prawnym. Polskie prawo nie wymaga zmian, jednak wyrok ten będzie miał znaczenie dla interpretacji przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO, wpływając na praktykę sądów w zakresie dochodzenia odszkodowań za naruszenie ochrony danych osobowych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...