GIEŁDA I INWESTYCJE80 proc. polskich inwestorów indywidualnych posiada obecnie akcje związane ze sztuczną inteligencją...

80 proc. polskich inwestorów indywidualnych posiada obecnie akcje związane ze sztuczną inteligencją lub planuje ich zakup w przyszłości

80 proc. polskich inwestorów indywidualnych posiada obecnie akcje związane ze sztuczną inteligencją lub planuje ich zakup w przyszłości

  • 79 proc. polskich inwestorów indywidualnych posiada obecnie akcje związane ze sztuczną inteligencją lub planuje ich zakup w przyszłości;
  • Polska jest jednym z liderów, jeśli chodzi o posiadanie akcji związanych ze sztuczną inteligencją po Czechach i USA;
  • Największy apetyt mają młodsi inwestorzy – 40 proc. badanych osób w wieku 18-34 lat posiada ekspozycję na akcje związane ze sztuczną inteligencją.

Niemal co trzeci (31 proc.) inwestor indywidualny w Polsce posiada obecnie w swoim portfelu inwestycyjnym akcje związane ze sztuczną inteligencją – wynika z najnowszego badania Puls Inwestora Indywidualnego, przeprowadzonego przez platformę inwestycyjno-tradingową eToro.

W ankiecie przeprowadzonej wśród 10 000 inwestorów indywidualnych w 13 krajach, inwestorzy zostali zapytani o ich zaangażowanie w spółki rozwijające lub inwestujące w sztuczną inteligencję. Podczas gdy 31 proc. polskich inwestorów już posiada takie akcje, kolejne 48 proc. stwierdziło, że planuje zainwestować w spółki zajmujące się sztuczną inteligencją w przyszłości. Z ankiety wynika, że tylko 17 proc. krajowych inwestorów nie jest zainteresowanych taką inwestycją.

Polacy są jednymi z najbardziej skoncentrowanych na sztucznej inteligencji inwestorów globalnie. Co ciekawe, nawet Rada Języka Polskiego ogłosiła sztuczną inteligencję „Słowem Roku”. Podczas gdy 31 proc. inwestorów w Polsce posiada akcje AI w swoich portfelach, średnia globalna wynosi 27 proc. Sztuczna inteligencja jest bardziej popularna tylko wśród inwestorów w Czechach (33 proc.) i USA (32 proc.). Podobną popularnością co w Polsce cieszy się również w Niemczech, a najmniejszą – wśród inwestorów indywidualnych w Australii (20 proc.).

Najmłodsi inwestorzy (18-34 lata) mają największy apetyt na ten szybko rozwijający się sektor – 40 proc. z nich ma obecnie ekspozycję na akcje związane ze sztuczną inteligencją, w porównaniu do 29 proc. wśród osób w wieku 35-44 lata. Osoby w wieku 45-54 lat również doceniają potencjał sztucznej inteligencji – 37 proc. z nich posiada akcje, ale tylko 13 proc. inwestorów w wieku powyżej 55 lat.

Komentując dane, Paweł Majtkowski, analityk eToro, powiedział: Akcje AI w minionym roku były motorem wzrostu branży technologicznej i najważniejszym źródłem hossy w USA. Uruchomienie ChatGPT oraz innych podobnych usług pokazało możliwości oraz perspektyw rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że na polskich inwestorach zrobiło to duże wrażenie, ponieważ chętnie umieszczali takie akcje w swoich portfelach inwestycyjnych.

Trendy związane ze sztuczną inteligencją sprawiły, że NVIDIA i Meta stały się najlepszymi spółkami z indeksu S&P 500 w ubiegłym roku, a ceny ich akcji wzrosły trzykrotnie. Choć jest mało prawdopodobne, by rok 2024 przyniósł równie spektakularne wyniki, to korzyści płynące z wdrażania technologii AI będą wspierać gospodarki i giełdy, tym bardziej, że ta technologia szybko znajduje szerokie zastosowania.

Wiodącym sektorem były technologie – 14 proc. badanych stwierdziło, że najprawdopodobniej zwiększy swoje inwestycje w tej branży. Na kolejnych miejscach znalazły się usługi finansowe (11 proc.) oraz nieruchomości, opieka zdrowotna i energetyka (wszystkie po 9 proc.).

W ramach ankiety, polscy inwestorzy zostali również zapytani o to, w jakich sektorach i klasach aktywów najprawdopodobniej zwiększą swoją ekspozycję w nadchodzących miesiącach. Aż 25 proc. (15 proc. globalnie) najprawdopodobniej zwiększy swoje inwestycje w kryptowaluty, 12 proc. (7 proc. globalnie) w krajowe obligacje, a 11 proc.(12 proc. globalnie) w krajowe akcje.

Wśród branż, polscy inwestorzy najczęściej planują zwiększyć swoje zaangażowanie w nieruchomości (17 proc.) i technologie (13 proc.). Przychylnie patrzą także na branżę energetyczną (11 proc.), usług finansowych (10 proc.) i opieki zdrowotnej (7 proc.).

Paweł Majtkowski dodaje: Globalni inwestorzy indywidualni utrzymują zrównoważony portfel składający się z dużych pozycji w sektorze technologicznym i aktywach kryptowalutowych, obok bardziej konserwatywnych produktów gotówkowych. W tym kontekście, polscy inwestorzy posiadają mniej produktów gotówkowych i częściej inwestują w obligacje krajowe, zwłaszcza te, których oprocentowanie jest powiązane z inflacją.

Wielu inwestorów utrzymuje wysoki poziom gotówki w swoim portfelu, co zapewnia elastyczność w okresie rekordowo wysokich stóp procentowych. Jednocześnie, umożliwi to zwiększenie ekspozycji na docelowe aktywa, gdy stopy procentowe i niepewność na rynku akcji spadną w 2024 roku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...