niedziela, 5 lutego, 2023
GIEŁDA I INWESTYCJEAktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – grudzień 2022

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – grudzień 2022

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – grudzień 2022

  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 24,8% rdr do 17,0 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 35,2% rdr do poziomu 763,1 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 5,0% rdr do386,3 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 11,7% rdr do 77,2 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 36,2% do 11,3 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 2,0% rdr do 17,5 TWh

W grudniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,3 mld zł, czyli o 28,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 24,8% rdr do poziomu 17,0 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 811,4 mln zł, o 24,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 57 462,68 pkt i była o 17,1% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 44,6% rdr do poziomu 224,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 41,9% rdr i wyniosła 216,8 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w grudniu wyniosła 182,3 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1 611,9 tys. szt., czyli o 0,2% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 35,2% rdr do poziomu 763,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 35,9% rdr do 117,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 15,4% rdr do 708,0 tys. szt.

W grudniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 30,6% rdr do poziomu 164,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 11,7% rdr do 77,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 92,6 mld zł, wobec 95,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 5,0% rdr do poziomu 386,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 20,6 mld zł wobec 26,2 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 21,6% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu br. 11,3 TWh, co oznacza spadek o 36,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 15,3% rdr do poziomu 3,4 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 46,6% rdr do poziomu 7,9 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 2,0% rdr do 17,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 29,0% do poziomu 2,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 10,7% rdr do poziomu 14,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,9 TWh, co oznacza spadek o 23,6% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 48,0% rdr do poziomu 11,8 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 50,4% rdr, do wolumenu 5,3 TWh.

Kapitalizacja 371 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w grudniu 2022 r. wyniosła
574,7 mld zł (122,5 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 415 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 114,2 mld zł (237,6 mld EUR).

Na Głównym Rynku w grudniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki CLOUD TECHNOLOGIES (przejście
z NewConnect).

Na rynku NewConnect w grudniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki UF GAMES S.A. (wartość oferty:
0,9 mln zł) oraz BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. (wartość oferty: 0,9 mln zł).

W grudniu ubiegłego roku na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Program Pierwsze Mieszkanie może być dostępny tylko dla dość zamożnych

0
Możliwość zaciągnięcia kredytu oprocentowanego na 2% w skali roku byłaby bardzo atrakcyjna, to 4-krotnie mniej niż to, co oferuje dziś rynek. Program „Pierwsze Mieszkanie” właśnie powstaje, jeżeli wejdzie w życie, to trzeba będzie spełnić...

5 czynników, które zmieniły branżę startupów w 2022 roku

0
2022 rok był jednym z najbardziej wyboistych okresów w świecie startupów. Finansowanie spadło, na rynku IPO widzimy wszechobecną posuchę, przez rynek przeszło tsunami, a fintechy B2C nie są już w łaskach inwestorów. Wstrzymane finansowania W...

Rentowność czy płynność – Black Friday w trudnych dla sprzedawców czasach

0
Wartość sprzedaży detalicznej artykułów drugorzędnej potrzeby w USA (artykuły trwałego użytku, odzież, rozrywka i rekreacja) osiągnęła najwyższą wartość w III kwartale 2022 roku, głównie dzięki wysokim cenom. W tym samym okresie sprzedawcy detaliczni...