SZKOLENIA I KONFERENCJEAż 65 proc. młodzieży pokolenia Z w Polsce czuje się zagubiona w...

Aż 65 proc. młodzieży pokolenia Z w Polsce czuje się zagubiona w związku ze swoją przyszłością zawodową

Aż 65 proc. młodzieży pokolenia Z w Polsce czuje się zagubiona w związku ze swoją przyszłością zawodową

Młodzi ludzie mają świadomość konieczności szybkiego przyswajania nowych umiejętności, jednak często czują się zagubieni i nie wiedzą, jaką drogę zawodową obrać. Jednocześnie 60 proc. młodzieży w wieku 12-24 lat czuje się osamotniona i nierozumiana przez otoczenie. Dane z KRS natomiast pokazują, że młodzi ludzie są bardzo ambitni i nie boją się wyzwań: ponad 3,2 tys. prezesów(-ek) firm zarejestrowanych w Polsce ma do 23 lat.

Połowa pokolenia Z ma poczucie niespełnionych ambicji

Z danych wynika, że pokolenie Z (ludzie urodzeni w latach 1995-2010) to ponad 5,8 mln osób, co stanowi 15,4 proc. całej populacji Polski. Zagubienie i nieumiejętność podjęcia decyzji, jaką drogę obrać, są głównym powodem niezadowolenia z życia aż 65 proc. z nich, a co druga osoba ma poczucie niespełnionych ambicji. Wielu młodych ludzi nie ma wsparcia w najbliższym otoczeniu, dlatego tak ważne są programy wspierające ich rozwój zawodowy, a także kompleksowa pomoc w stawianiu pierwszych kroków w dorosłość.

Młodzi mają wiele możliwości zawodowych, z których często nie zdają sobie sprawy. To, czego im brakuje, to wsparcia osób bardziej doświadczonych, pomocy kogoś, kto będzie w stanie ich pokierować i podzielić się wiedzą ekspercką, wskazując praktyczne, nowoczesne narzędzia do realizacji ich talentów i ambicji. Dlatego Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką po raz kolejny startuje z programem Fun.Tech.Future. Pragniemy dać szansę młodym ludziom zwłaszcza tym w trudnej sytuacji życiowej czy pochodzącym z obszarów i środowisk nieuprzywilejowanych – mówi Olga Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Młodzi ludzie są zagubieni na rynku pracy, ale równie często czują się także samotni

Dużym problemem pokolenia Z jest poczucie osamotnienia i niezrozumienia. Z badania przeprowadzonego przez MindGenic AI wynika, że aż 60 proc. młodzieży w wieku od 12 do 24 lat ma czuje się osamotnione, a prawie 40 proc. rzadko ma poczucie więzi z innymi ludźmi. Ponad połowa młodych ludzi odczuwa samotność we własnych domach, a 43 proc. deklaruje, że poczucie samotności w szkole lub na uczelni doskwiera im często.

Potencjał młodego pokolenia – ponad 7,5 tys. prezesek i prezesów ma do 23 lat

Mając odpowiednie wsparcie i warunki rozwoju, młodzi ludzie udowadniają swoją przedsiębiorczość i tkwiący w nich potencjał. Z najnowszych danych KRS opracowanych przez Dun&Bradstreet na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką dla Fun.Tech.Future. wynika, że aż 7 573 osoby w wieku do 23 lat zajmują kluczowe stanowiska w firmach zarejestrowanych w Polsce. Wśród nich jest 645 prezesek i 2 583 prezesów. Blisko ⅓ prezesek i prezesów w tej najmłodszej grupie wiekowej jest z województwa mazowieckiego – aż 1 126 osób. Z kolei najmniej osób tę funkcję obejmuje w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim – po 48 osób.

Wysoki odsetek przedsiębiorczych młodych Polek na kluczowych stanowiskach

Według danych KRS przedsiębiorczość młodych kobiet wyróżnia je na tle innych grup wiekowych – aż 32,81 proc. wśród osób w wieku 14-23 lata zajmujących kluczowe stanowiska w firmach zarejestrowanych wPolsce stanowią kobiety. Jest to najwyższy odsetek we wszystkich grupach wiekowych, przy średniej 30,25 proc.

Zgłoszenia do bezpłatnego udziału w programie Fun.Tech.Future. przyjmowane są na stronie https://sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future/. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą liczyć na wsparcie edukacyjne w postaci webinarów motywacyjno-rozwojowych i warsztatów stacjonarnych z ekspertami, a także dostępu do e-booków i poradników zawodowych. Wybrane osoby będą miały także możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach zawodowych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...