PRACA I KARIERABrak strategii i zaangażowania menedżerów w szkolenia przeszkodą w rozwoju firm

Brak strategii i zaangażowania menedżerów w szkolenia przeszkodą w rozwoju firm

Brak strategii i zaangażowania menedżerów w szkolenia przeszkodą w rozwoju firm

Choć ich znaczenie stale rośnie, wciąż zmagają się z szeregiem wyzwań. 77 proc. badanych ekspertów HR ds. szkoleń uważa, że w ciągu dekady wzrosła jakość działań w tym obszarze. Jednocześnie tylko połowa uważa poziom szkoleń w firmie za wysoki, a większość – że budżety nie są odpowiednio rozlokowane. Z jednej strony spodziewane są wzrosty środków na szkolenia, a z drugiej – naciski na odpowiedzialną politykę budżetową w obliczu spowolnienia gospodarczego.

Zdobycie i utrzymanie pracowników o odpowiednim zestawie wiedzy i umiejętności, to prawdopodobnie największe z dzisiejszych wyzwań pracodawców. Zmiany społeczno-gospodarcze, brak pracowników oraz powiększająca luka kompetencyjna, sprawiają, że organizacje coraz częściej angażują się w obszar L&D (learning & development) i inwestują w rozwój kadr. Właśnie dlatego eksperci HR ds. szkoleń to grupa, której znaczenie w biznesie w ostatnich latach zdecydowanie wzrosło. To oni decydują o rozwoju kompetencji milionów pracowników, którzy w najbliższych latach będą kształtować przyszłość polskiego rynku pracy.

Aby lepiej zrozumieć trendy związane z nauką i rozwojem, firma GoodHabitz stworzyła pierwszy raport w Polsce poświęcony bezpośrednio opiniom i prognozom ekspertów HR ds. szkoleń. Badanie Bilans rozwoju zawodowego analizuje aktualny stan inwestycji w rozwój pracowników w polskich firmach, strategie zarządzania talentami, a także budżety i wyzwania z jakimi mierzą się pracownicy HR. Raport wskazuje zestawy najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości oraz określa obszary, które wymagają pracy i skupienia ze strony organizacji.

Pewni siebie i rosnącej roli rozwoju kompetencji

Szkolenia i rozwój kompetencji to obszar, który systematycznie zyskuje na znaczeniu. Tego jest pewna zdecydowana większość badanych ekspertów. Według 77% z nich rola specjalistów od szkoleń i rozwoju pracowników wzrosła w ostatnich 5 latach. Co więcej, 71% uważa, że w tym czasie zwiększał się ich realny wpływ na codzienną działalność firm.

Wyniki raportu pokazują, że rozwój staje się coraz ważniejszy dla pracowników, choć nie wszystkie organizacje są w stanie podołać tym oczekiwaniom. W mBanku już dawno dostrzegliśmy tę potrzebę. Jesteśmy przekonani, że jest to jednym z tych elementów, które nas wyróżniają i budują przewagę. Jak pokazuje badanie GoodHabitz chęci są olbrzymie, więc trzeba tę szansę wykorzystać. Tym bardziej, że rozwój naszych ludzi to lepsze przygotowanie organizacji na wyzwania przyszłości. – Konrad Policewicz, Dyrektor Departamentu Relacji Pracowniczych i Kultury Organizacji w mBank S.A.

Rosnąca rola szkoleniowców ma niewątpliwie wpływ na dużą pewność siebie i poczucie własnej wartości, wykazywane przez zdecydowaną większość respondentów. Aż 87% badanych uważa się za dobrych specjalistów w swojej dziedzinie. Z kolei blisko 2 na 3 jest przekonanych, że ich praca jest doceniana w obecnym miejscu pracy. Co więcej, tylko co trzeci z nich byłby gotowy zmienić zawód na inny i deklaruje się jako mało przywiązany do dziedziny learning & development (35%).

Warto także podkreślić, że pandemia koronawirusa, mimo że stanowiła, zwłaszcza w początkowym okresie, trudny czas dla ekspertów HR, to ostatecznie nie wpłynęła negatywnie na sytuację zawodową zdecydowanej większości badanych. 58% ekspertów HR ds. szkoleń odnotowało w stosunku do okresu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa polepszenie swojej sytuacji zawodowej. Co trzeci respondent deklaruje utrzymanie warunków zatrudnienia na podobnym poziomie (33%). Natomiast tylko co jedenasty (9%) znajduje się obecnie w gorszej sytuacji zawodowej, niż przed lutym 2020 roku.

Wyzwania w obszarze nauki i rozwoju

Pewność siebie i świadomość ważnej roli w biznesie to jedno, a drugie – nadal napotykane trudności i wyzwania zawodowe. Tych w życiu specjalistów HR ds. szkoleń nie brakuje. Wynikają one często z nieświadomości i zbyt małego zaangażowania zarządu.

Wśród głównych wyzwań badani na pierwszym miejscu wyróżniają niedostateczne zaangażowanie kadry menedżerskiej organizacji w kształcenie kompetencji kadr. Na ten problem zwróciło uwagę aż 46% badanych. To niepokojący sygnał, wskazujący na brak wiedzy na temat wagi i roli tego obszaru przez zarządzających. Eksperci HR wymieniają również niewystarczający budżet na szkolenia pracowników (44%) oraz brak strategii rozwoju kompetencji i szkoleń w organizacji (41%).

Wszystkie czynniki z „podium” wskazują na wyzwania organizacyjne wielu ekspertów decydujących o szkoleniach i rozwoju kadr w organizacjach – zaczynających się od braku strategii i zaangażowania managementu, a skutkujących nieodpowiednimi środkami na ten cel. Efektem tego jest kolejny problem, jakim jest niedostateczne zaangażowanie pracowników (39%), mogące wynikać zarówno z niewystarczających budżetów, jak też braku świadomości dostępnych rozwiązań wśród członków zespołu (32%).

Z naszego badania wynika jasno, że osoby, które nie otrzymają możliwości rozwoju, chętniej zmienią pracę. Właśnie dlatego rola ekspertów HR ds. szkoleń staje się kluczowa i coraz więcej firm zatrudnia takich pracowników. Choć świadomość na temat roli programów rozwojowych jest duża, bilans możliwości tworzonych przez ekspertów L&D nie zawsze wypada pozytywnie. Co prawda grupa ta wykazuje poprawę jakości działań w zakresie strategii szkoleniowych, jednak przed nami wciąż wiele wyzwań, które warto jak najszybciej zaadresować. – Daniel Idźkowski, Country Director GoodHabitz Poland

Jakich ekspertów HR poszukują dziś firmy?

Badanie wskazuje, że eksperci HR ds. szkoleń w swoim zawodzie cenią sobie przede wszystkim połączenie odpowiednich kompetencji miękkich z „twardą” wiedzą i zdolnością do trzymania ręki na pulsie. Idealny ekspert w obszarze rozwoju kompetencji kadr wyróżnia się odpowiednim charakterem, a także dużymi kompetencjami i wiedzą w swojej dziedzinie.

Aż 65% badanych wśród trzech kluczowych cech ekspertów od szkoleń i rozwoju kompetencji wyliczyli umiejętności miękkie i empatię, niewiele mniej stawia na znajomość aktualnych trendów szkoleniowych (57%). Co ciekawe, na podium znalazły się także kompetencje cyfrowe – wskazywane przez ponad co trzeciego respondenta (38%), co wciąż należy uznać za stosunkowo wysoki wynik. Czołową piątkę zamykają dobra organizacja własnej pracy (34% wskazań) oraz determinacja w dążeniu do celu (27%).

O Raporcie
Raport Bilans zawodowego rozwoju to pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie wyzwań, aspiracji i opinii ekspertów HR ds. szkoleń. Treść raportu oparto na badaniu ilościowym, zrealizowanym przez GoodHabitz i dat:awesome by Linkleaders w sierpniu i wrześniu 2022 roku za pośrednictwem narzędzia Webankieta. W pomiarze przeprowadzonym metodą profesjonalnego formularza internetowego (CAWI) wzięła udział grupa 114 ekspertów HR ds. szkoleń pracujących w Polsce.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...