FINANSEBANKOWOŚĆCzy banki powinny angażować się w edukację? - wyniki badania

Czy banki powinny angażować się w edukację? – wyniki badania

Czy banki powinny angażować się w edukację? – wyniki badania

Trwa Rok Edukacji Ekonomicznej. W jego ramach podczas Europejskiego Kongresu Finansowego 2024 w Sopocie opublikowano wyniki badania dotyczącego stosunku Polaków do działalności banków w obszarze edukacji finansowej. Według danych opracowanych na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przez agencję badawczą SW Research, z jednej strony  blisko połowa respondentów uważa, że bankom nie zależy na wysokim poziomie wiedzy finansowej swoich klientów, ale z drugiej aż 69% chce, aby szkoły nawiązywały współpracę z bankami w zakresie edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży.

Choć duża część badanych uważa, że bankom nie zależy na wysokim poziomie wiedzy finansowej klientów, to jednak częściej niż co trzecia osoba ufa ich działalności dotyczącej edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Jednocześnie oczekujemy od banków podejmowania działań w tym obszarze. Przede wszystkim realizowania kampanii edukacyjnych w mediach masowych (26 proc.) oraz zaangażowania eksperckiego i udziału w konsultacjach podstaw programowych nauczania (23 proc.). Co więcej, 7 na 10 badanych popiera współpracę szkół z bankami w celu edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Zdaniem 22 proc. respondentów banki powinny także wspierać finansowo inicjatywy społeczne i wydarzenia edukacyjne.

Jak pokazują wyniki – banki oraz fundacje bankowe zajmują jednak ważne miejsce w procesie edukacji i  budowania świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Z innego badania WIB pt. „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2024” wiemy, że banki i instytucje sektora finansowego są trzecim najczęściej wybieranym źródłem wiedzy ekonomicznej (34 proc.). Niezwykle istotne jest zatem zaangażowanie sektora finansowego w działania edukacyjne, ale też ich odpowiednia promocja i dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Według WIB, od co najmniej kilku lat, a w przypadku niektórych instytucji nawet od kilkunastu, banki i fundacje bankowe realizują liczne programy i projekty edukacyjne z zakresu edukacji finansowej skierowane do różnych grup odbiorców. Rocznie, projekty te mogą bezpośrednio trafiać do setek tysięcy odbiorców, a działania wspierane kampaniami w mediach do co najmniej kilkukrotnie większej liczby. Oprócz tego bezpłatnie udostępniane są liczne materiały edukacyjne jak poradniki, filmy, webinary czy kursy e-learningowe. W działania te angażują się również setki pracowników banków, którzy jako wolontariusze wcielają się w rolę edukatorów i w ramach bezpłatnych zajęć odwiedzają uczniów w szkołach czy spotykają się z seniorami, aby tłumaczyć finanse czy nowoczesną bankowość.

Przykładem takiej wspólnej sektorowej jest choćby program „Bankowcy dla Edukacji”, którego organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. Program jest wspólną inicjatywą banków i firm infrastruktury bankowej realizowaną we współpracy z instytucjami publicznymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i mediami. Łącznie w jego ramach współpracuje ponad 800 instytucji w tym blisko 200 banków. Od początku funkcjonowania BdE do końca 2023 roku zrealizowanych zostało ponad 90 tys. lekcji i wykładów, w których udział wzięło ponad 2,5 miliona uczniów, studentów i seniorów.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...