INNOWACJETechnologie cloud-native zyskują na popularności

Technologie cloud-native zyskują na popularności

Technologie cloud-native zyskują na popularności

Badania pokazują, że technologie chmurowe i konteneryzacja mają coraz większe znaczenie dla organizacji. W ostatnim roku ponad 30 proc. firm zainwestowało najwięcej zasobów i budżetu właśnie w tę kategorię oprogramowania open source[1], co uplasowało ją na drugim miejscu – zaraz za bazami danych. Wzrost znaczenia rozwiązań cloud-native wynika z dynamicznych zmian uwarunkowań rynkowych i technologicznych. Wykorzystanie chmury obliczeniowej do tworzenia, wdrażania i utrzymywania oprogramowania zwiększa jego elastyczność i skalowalność – takie podejście nie tylko wpływa korzystnie na pracę deweloperów, lecz także pozwala organizacjom poprawić jakość i konkurencyjność usług.

Firmy inwestują w technologie cloud-native

Mimo że w ankiecie przeprowadzonej na potrzeby raportu 2024 State of Open Source większość osób wskazała, że pod względem biznesowym to technologie danych są dla nich najważniejsze, w grupie reprezentującej największe organizacje (pow. 5 tys. pracowników) widoczna jest wyraźna przewaga znaczenia technologii kontenerowych. Co więcej, firmy na całym świecie inwestują w ten obszar open source więcej zasobów i pieniędzy, niż ma to miejsce w przypadku systemów operacyjnych (3 proc. mniej wskazań), analityki (niemal 12 proc. mniej wskazań) czy nawet narzędzi bezpieczeństwa (18 proc. mniej wskazań)[2].

Filozofia cloud-native jest bez wątpienia jednym z kluczowych nurtów w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu aplikacji. Jak wskazuje Kamil Kwiatkowski, Senior Solutions Architect w Linux Polska, przyczyn coraz większej popularności natywnych technologii chmurowych należy szukać w dynamicznych zmianach biznesowych i technologicznych.

Z roku na rok rosną oczekiwania klientów i zmieniają się ich potrzeby. Organizacje stają przed wyzwaniem tworzenia coraz wydajniejszych, skalowalnych aplikacji, które będą nadążały za dynamiczną ewolucją globalnych trendów. W praktyce oznacza to konieczność zwiększenia elastyczności oprogramowania i dostosowania go do nowoczesnych modeli architektonicznych. Technologie cloud-native pomagają w osiągnięciu tych celów. Dzięki nim organizacje mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe, co z biznesowego punktu widzenia ma kluczowe znaczeniedodaje Tomasz Dziedzic, CTO, Linux Polska.

Kontenery i chmury są przyszłością biznesu

Badania wskazują dalszy wzrost znaczenia rozwiązań cloud-native. Aż 30 proc. osób uważa, że spośród dostępnych technologii open source to właśnie kontenery i chmury są najcenniejsze dla przyszłości ich branży[3]. Jedyną opcją, którą wskazało więcej ankietowanych (36 proc.), była sztuczna inteligencja. Należy mieć jednak na uwadze, że AI to aktualnie temat numer 1 w niemal każdej branży. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji w rozwój uczenia maszynowego, naturalnym jest uznanie tego obszaru za jeden z najcenniejszych dla rozwoju biznesu.

Z czego wynika wysoka ocena znaczenia konteneryzacji i rozwiązań chmurowych dla przyszłości branży? Jak wskazuje Tomasz Dziedzic, CTO Linux Polska, oprócz możliwości spełnienia rosnących oczekiwań klientów ważny jest również wpływ na wydajność zespołów i koszty operacyjne.

Do najważniejszych zalet kontenerów należy zaliczyć możliwość ich wdrożenia bez konieczności prac programistycznych oraz działanie w dowolnym środowisku uruchomieniowym. Konteneryzacja rozwiązuje wiele problemów i wąskich gardeł w istniejących aplikacjach, skraca cykl wytwarzania nowego oprogramowania, a także umożliwia wdrażanie aplikacji niezależnie od systemu operacyjnego czy infrastruktury. Organizacje mogą w prosty sposób zoptymalizować koszty obsługi aplikacji czy zautomatyzować zadania administracyjne i deweloperskie. Nic więc dziwnego, że technologie cloud-native są uznawane za cenne i przyszłościowewyjaśnia Tomasz Dziedzic, Linux Polska.

Największy wzrost notują Kubernetes i Docker

Spośród dostępnych na rynku otwartoźródłowych technologii cloud-native największą popularnością cieszą się aktualnie dwie – Docker (45 proc. wskazań) i Kubernetes (34 proc.)[4]. Co ciekawe, w obu przypadkach mamy do czynienia z dużym wzrostem użycia na przestrzeni ostatniego roku. Korzystanie z Dockera deklaruje o 18,6 p.p. więcej firm niż przed rokiem. Liczba organizacji, które stawiają na Kubernetes, zwiększyła się z kolei o 11 p.p. Spośród innych natywnych technologii chmurowych duże zainteresowanie w 2023 roku odnotowały Prometheus (20 proc. wskazań), OpenStack (18 proc.) i Podman (17 proc.).

Z Kubernetesa korzysta co druga firma działająca w branży technologicznej. Coraz większe znaczenie platformy obserwuje się również w sektorze publicznym (42 proc. wskazań) i obszarze produkcji (37 proc.). Widoczna jest również zależność między wielkością organizacji a wykorzystaniem Kubernetesa – rozwiązanie to jest zdecydowanie najczęściej wybierane przez duże firmy, zatrudniające powyżej 5 tys. pracowników (49 proc. ankietowanych). Stosunkowo rzadziej korzystają z niego początkujące startupy (22 proc.).

Niewielkie firmy jeszcze odkrywają zalety Kubernetesa, natomiast jest on już bardzo popularny w takich obszarach jak bankowość czy branża finansowa. W związku z tym istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię bezpieczeństwa. Dzisiaj odchodzi się już od podejścia, że to, co znajduje się w obrębie klastra kubernetes jest zaufane – granicę zaufania przenosi się na każdy kontener, a deweloperzy domyślnie powinni stosować zasadę zero-trust dla kontenerów. Aspektów istotnych dla bezpieczeństwa środowisk kubernetesowych jest wiele. Do najważniejszych należą m.in. kontrola działających usług w kontenerach i komunikacji pomiędzy kontenerami, definicja polityk, które zapobiegają uruchamianiu niewłaściwych kontenerów przez użytkowników. Nie mniej ważnymi elementami, są przydzielanie dostępu do środowisk oparte na rolach, analiza podatności w kontenerach zarządzanie wersjami czy szyfrowanie ruchu sieciowegopodkreśla Kamil Kwiatkowski, Linux Polska.

Podsumowanie

Cloud-native zyskuje na popularności, a wielu ekspertów uważa to rozwiązanie za najważniejsze dla przyszłości ich branży. Głównymi korzyściami wynikającymi ze stosowania natywnych technologii chmurowych są: możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe, optymalizacja kosztów wytwarzania oprogramowania oraz usprawnienie pracy zespołu deweloperskiego. Spośród dostępnych na rynku rozwiązań open source służących do zarządzania i skalowania aplikacji kontenerowych najczęściej wykorzystywane są Docker i Kubernetes. Zainteresowanie tymi narzędziami od kilku lat systematycznie rośnie.

[1] 2024 State of Open Source Report, OpenLogic, The Open Source Initiative, The Eclipse Foundation

[2] 2024 State of Open Source Report, OpenLogic, The Open Source Initiative, The Eclipse Foundation

[3] World of Open Source – Global Spotlight 2023, Linux Foundation

[4] 2024 State of Open Source Report, OpenLogic, The Open Source Initiative, The Eclipse Foundation

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...