FINANSEKREDYTYCzy warto brać kredyt hipoteczny 2 procent?

Czy warto brać kredyt hipoteczny 2 procent?

Czy warto brać kredyt hipoteczny 2 procent?

Bezpieczny kredyt 2 procent wzbudza masę kontrowersji. Pomimo faktu, iż jest on dużo tańszy od standardowego kredytu hipotecznego – w rzeczywistości jego oprocentowanie jest zdecydowanie wyższe. Wynika to z faktu, że podstawa wynosząca 2 procent nie uwzględnia marży banku, która jest dodawana do obowiązujących w programie rat malejących.

W efekcie podwyższa to oprocentowanie kredytu hipotecznego do około 4, a nawet 5 procent w skali roku. Ponadto Bezpieczny Kredyt jest uzbrojony w szereg dodatkowych warunków, jakie należy spełnić, by nie stracić prawa do dopłaty.

Kredyt 2 procent z korzyścią finansową

Jednakże analizując rynek kredytów hipotecznych, widoczne jest, że przeciętne oprocentowanie kredytu hipotecznego waha się na poziomie 8%-9%. Co ewidentnie wskazuje, że Bezpieczny kredyt 2 procent jest jak najbardziej propozycją opłacalną z finansowego punktu widzenia.

Bezpieczny kredyt 2 procent — założenia programu

Priorytetowym zadaniem programu jest zwiększenie perspektyw na uzyskanie preferencyjnego kredytu na zakup mieszkania, uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu czy na koszty związane z budową domu jednorodzinnego nawet dla osób, które mają niską zdolność kredytową. Dla wielu jest on bowiem jedyną szansą na spełnienie marzeń o „własnych czterech kątach”.

Bezpieczny kredyt hipoteczny drogą do spełnienia marzeń

Głównym założeniem Bezpiecznego kredytu 2% jest utrzymanie oprocentowania na powyższym poziomie przez okres pierwszych 120 miesięcy trwania umowy kredytowej. W praktyce oznacza to, że przez pierwszych 10 lat kredytobiorca będzie spłacał raty kapitałowo odsetkowe od kredytu hipotecznego oprocentowanego na poziomie 2% i powiększonych o marżę.

Kredyt 2 procent- informacje dodatkowe

Jednakże Bezpieczny kredyt 2% dopuszcza też możliwość naliczenia przez bank prowizji od udzielonego kredytu. Ma ona wpływ na wskaźnik, jakim jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Zatem ostateczne warunki kredytowania w ramach programu Bezpieczny kredyt mogą się różnić w poszczególnych bankach. Różna też będzie wysokość dopłaty. Ponieważ jest z nich pokrywana pozostała część opłat związanych z kredytem.

Bezpieczny kredyt. Spłata po okresie dopłat

Po okresie stosowania dopłat, czyli po 120 miesiącach, kredytobiorca jest zobowiązany do regulowania następnych rat kredytu hipotecznego przy standardowym oprocentowaniu proponowanym w danym okresie przez bank. Oczywiście przez cały dalszy okres obowiązywania umowy.

Jednakże program Bezpieczny kredyt 2% uwzględnia także wsparcie po okresie stosowania dopłat. Ponieważ w razie nadmiernego obciążenia finansowego kredytobiorcy istnieje pomoc w postaci możliwości prolongaty okresu kredytowania o kolejne 5 lat.

Ile można oszczędzić, dzięki programowi Bezpieczny kredyt 2 procent?

Oszczędności związane z przystąpieniem do Bezpiecznego kredytu sięgają minimum 120 000 dla wszystkich rat kredytu. Ponadto bezpieczny kredyt umożliwia większą spłatę kapitału niż przy standardowym kredycie hipotecznym. I dodatkowo pozwala na nadpłatę kredytu po okresie pierwszych trzech lat od zaciągnięcia zobowiązania. Co bezpośrednio wpływa oczywiście na wysokość rat po zakończeniu dopłat. Natomiast bezsprzecznie nadpłatę kredytu we wcześniejszym okresie obciąża ryzyko utraty dofinansowania.

Co dzieje się po zakończeniu dopłat w programie bezpieczny kredyt?

Rządowy program bezpieczny kredyt obejmuje 10-letni okres dopłat. Jest to okres spłat w ratach malejących. Natomiast po zakończeniu lub w przypadku utraty dofinansowania przez cały pozostały okres obowiązywania umowy kredytobiorcę obowiązują raty annuitetowe, czyli równe ze stałą stopą procentową ustaloną przez bank. Chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty, na podstawie którego zostaną zachowane raty malejące.

Wysokość pozostałych do spłaty rat zależy od takich czynników jak rodzaj rat, wysokość pozostałej do spłaty kwoty kredytu i pozostałego okresu spłaty. Ich wysokość jest też ściśle związana z aktualnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego.

Preferencyjny kredyt — przykład

Weźmy pod uwagę przypadek rodziny z jednym dzieckiem przy kredycie zaciągniętym na 30 lat na kwotę 550 000 zł – przy oprocentowaniu ze stałą stopą, która wynosi 8,46%. Choć dla ustalenia wysokości dopłaty oprocentowanie jest niższe o 10% (uwzględnienie marży), czyli jest równe 7,61%. Ile zaoszczędzi taka rodzina?

Bezpieczny kredyt – konkretny przykład różnicy w wysokości rat

Dla pierwszej należności wysokość raty bez dopłaty będzie układać się na poziomie około 5,4 tys. zł. Z dofinansowaniem jej wysokość wyniesie około 2,8 tys. zł. Natomiast po zakończeniu okresu dopłat rata miesięczna będzie oscylować w granicach 3,173 zł przy zachowaniu rat malejących. I w obrębie 4,214 zł w formie równych rat.

Kiedy warto wziąć Bezpieczny kredyt 2 procent?

Bezpieczny kredyt 2% dotyczy zakupu pierwszego mieszkania lub zakupu domu jednorodzinnego dla osób do 45 roku życia. Jednakże może on być też związany z budową domu jednorodzinnego. Granica wiekowa jest zatem czynnikiem determinującym czas, w którym warto wziąć kredyt.

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego w ramach programu

Maksymalna całkowita kwota kredytu wynosi dla osób samotnych 500 tys. zł. Natomiast dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem maksymalna całkowita kwota kredytu liczy 600 tys. zł.

Z kolei wysokość wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekraczać 200 tys. zł.

Korzyści z bezpiecznego kredytu

Dlatego z Bezpiecznego kredytu 2% warto korzystać przy niskiej kwocie wkładu własnego lub gdy banki odmawiały dotychczas kredytowania z uwagi na zbyt niską zdolność kredytową. Głównie z uwagi na fakt, że jednym z profitów, jaki można uzyskać dzięki temu programowi, jest podniesienie zdolności kredytowej.

Bezpieczny kredyt 2 procent — co jeszcze warto wiedzieć?

Bezpieczny kredyt udzielany jest na bardzo atrakcyjnych warunkach. I dla wielu rodzin jest jedyną drogą do nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jest on jednak obarczony pewnymi obwarowaniami, które mogą spowodować utratę dopłat.

Do warunków takich należy między innymi

  • zmiana metody użytkowania lokalu, która prowadzi do braku możliwości zagwarantowania potrzeb mieszkaniowych.

  • Warunkiem utrzymania dopłat jest też osobiste zamieszkiwanie w zakupionym lokalu bez opcji jego wynajmu ani w całości, ani w części.

  • Ponadto utratę dopłat powoduje też zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego w okresie dopłat,

  • a także oszustwo kredytowe związane z uzyskaniem Bezpiecznego kredytu 2%.

Bezpieczny kredyt – dodatkowe wskazówki

Ponadto należy pamiętać, że nadpłacanie kredytu jest możliwe po upływie 3 lat od zaciągnięcia zobowiązania. Wcześniejsza nadpłata również grozi utratą dofinansowania.

Warto też wiedzieć, że lista banków, które zawarły umowę współpracy z BGK w ramach programu Bezpieczny Kredyt, jest dostępna na stronie www BGK. W zakładce „Lista banków”. Wniosek można też składać za pośrednictwem PKO Banku Polskiego.

Do kolejnej ważnej informacji należy fakt, że Bezpieczny kredyt umożliwia również utworzenie konta mieszkaniowego. Z możliwością naliczania premii mieszkaniowej, wypłacanych zgodnie ze wskaźnikiem inflacji lub wskaźnikiem zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Bezpieczny kredyt – gdzie szukać rzetelnych informacji?

Rzetelne i szczegółowe informacje zawiązane z produktem, jakim jest Bezpieczny kredyt 2 procent, znajdziecie na wiarygodnym portalu: https://www.czerwona-skarbonka.pl/bezpieczny-kredyt-2-procent/.

Stanowi ona pełne kompendium wiedzy, z którym warto się zapoznać przed wystąpieniem o kredyt mieszkaniowy lub hipoteczny w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...