INWESTYCJEFinanse i nieruchomości wiodą prym wśród polskich inwestorów indywidualnych

Finanse i nieruchomości wiodą prym wśród polskich inwestorów indywidualnych

Finanse i nieruchomości wiodą prym wśród polskich inwestorów indywidualnych

  • Finanse są zdecydowanie najbardziej popularnym sektorem wśród inwestorów indywidualnych, za nimi plasuje się sektor nieruchomości i sektor technologiczny
  • Stopy procentowe mają pozostać wyższe przez dłuższy czas, dlatego gotówka pozostaje najpopularniejszą klasą aktywów na świecie
  • Blisko co czwarty z polskich inwestorów indywidualnych chce zwiększyć inwestycje w kryptowaluty w przyszłym kwartale – Polacy zajmują pod tym kątem pierwsze miejsce na świecie

Polscy inwestorzy indywidualni są często postrzegani jako nadmiernie skoncentrowani na akcjach spółek technologicznych, jednak to usługi finansowe są zdecydowanie najczęściej posiadanym sektorem wśród tej grupy – wynika z danych z najnowszego raportu Puls Inwestora Indywidualnego (RIB) platformy inwestycyjnej eToro.

W badaniu przeprowadzonym wśród 10 000 inwestorów indywidualnych w 12 krajach, eToro zauważyło, że 64 proc. polskich inwestorów indywidualnych deklaruje posiadanie akcji z sektora usług finansowych. Drugim najczęściej posiadanym sektorem są nieruchomości z 42 proc. badanych, a trzecim – technologie z 34 proc. badanych. Wszystkie trzy branże znajdowały się w centrum uwagi w ciągu ostatnich 18 miesięcy: akcje spółek energetycznych i technologicznych osiągały lepsze wyniki, zaś akcje spółek świadczących usługi finansowe powinny nabrać rozpędu – drugi co do wielkości, a przy tym, jeden z najtańszych sektorów na świecie, korzysta z połączenia niższych stóp procentowych i silniejszego wzrostu kredytów.

Tabela przedstawia najpopularniejsze sektory i klasy aktywów wśród globalnych inwestorów indywidualnych ankietowanych w Pulsie Inwestora Indywidualnego

Sektor Odsetek polskich inwestorów Klasa aktywów Odsetek polskich inwestorów
Usługi finansowe 64% Zasoby gotówkowe 66%
Technologia 34% Akcje notowane na polskiej giełdzie 48%
Energia 32% Obligacja skarbowe 50%
Nieruchomości 42% Akcje notowane na giełdach międzynarodowych 30%
Komunikacja 30% Waluty/FX 39%

Przeciętny portfel inwestora indywidualnego zawiera również aktywa gotówkowe – posiada je 66 proc. badanych (w tym rachunki oszczędnościowe). Kryptowaluty zajmują drugie miejsce (51 proc.) wśród klas aktywów, a następne w rankingu są obligacje krajowe (50 proc.). Według danych z Pulsu Inwestora Indywidualnego eToro, popularność aktywów gotówkowych w tym roku nadal rośnie. Na lokatach bankowych w Polsce można uzyskać oprocentowanie do 7 proc. bez ryzyka.

Inwestorzy indywidualni postrzegają technologie i kryptowaluty jako największe szanse

Kiedy polscy inwestorzy indywidualni zostali zapytani, w którym sektorze najprawdopodobniej zwiększą swoje inwestycje, na szczycie listy ponownie znalazły się technologie i nieruchomości, wybrane odpowiednio przez 19 proc. i 15 proc. respondentów. Następnie widzimy zdywersyfikowaną mieszankę usług finansowych (13 proc.), energii (9 proc. i komunikacji (4 proc.).

Spośród klas aktywów, kryptowaluty są uważane za dające największą szansę na zysk, a 26 proc. inwestorów stwierdziło, że w przyszłości będą traktować je priorytetowo. Na dalszych miejscach znalazły się aktywa gotówkowe (11 proc.), obligacje krajowe (10 proc.), akcje krajowe i globalne (po 9 proc.) oraz towary (9 proc.).

Komentując dane, analityk eToro Paweł Majtkowski, mówi: Atrakcyjne oprocentowanie depozytów sprawia, że gotówka cały czas jest dominującym aktywem w portfelach polskich i globalnych inwestorów indywidualnych. I to pomimo wyższych stóp zwrotu, które można uzyskać zarówno na polskim, jak i globalnym rynku akcji. W najbliższych miesiącach oprocentowanie depozytów będzie jednak spadać. Byliśmy już świadkami pierwszych obniżek stóp procentowych w Europie. Wkrótce, w ślad za nimi pójdą Stany Zjednoczone. Koniec tego roku lub początek przyszłego powinien przynieść obniżkę stóp procentowych również w Polsce. Oznacza to, że klasy aktywów, takie jak akcje i nieruchomości, staną się bardziej atrakcyjne. 

Zresztą, nie trzeba przekonywać polskich inwestorów o atrakcyjności sektora nieruchomości. Podczas gdy najwyższe stopy zwrotu na rynku akcji w ostatnich miesiącach generowały spółki technologiczne, większość ankietowanych wskazuje nieruchomości jako sektor, w którym planuje kolejne inwestycje. Z kolei popularność akcji spółek z sektora finansowego, głównie banków, wpisuje się w globalny trend wśród polskich inwestorów.

Kryptowaluty czy gotówka? Polacy nie mają wątpliwości

Gdy spojrzymy na inwestorów indywidualnych z różnych krajów, dane pokazują znaczną rozbieżność intencji inwestycyjnych. Gotówka i kryptowaluty (z kilkoma wyjątkami) walczą o miano najpopularniejszych aktywów do inwestowania w każdym kraju.

W Polsce kryptowaluty zdecydowanie dominują: aż 26 proc. polskich inwestorów (najwyższy odsetek wśród krajów w całym badaniu) traktuje je priorytetowo.. Podobny trend, choć z mniejszą intensywnością, obserwowany jest w Hiszpanii i Niemczech.

Z kolei w USA i Wielkiej Brytanii, tendencja jest odwrotna. W Wielkiej Brytanii co czwarty (25 proc.) inwestor twierdzi, że w nadchodzących miesiącach będzie przedkładał gotówkę nad jakąkolwiek inną klasę aktywów, dając jej wyprzedzić kryptowaluty (11 proc.), akcje lokalne (8 proc.) i akcje międzynarodowe (10 proc.).

Inwestorów zapytano, w której klasie aktywów najprawdopodobniej zwiększą swoje inwestycje:

Kraj Kryptowaluty Aktywa gotówkowe Lokalnie notowane akcje Akcje notowane na giełdach międzynarodowych Towary
Poland 26% 11% 9% 9% 9%
Wielka Brytania 11% 25% 8% 10% 6%
USA 12% 19% 16% 3% 8%
Hiszpania 20% 11% 12% 9% 8%
Francja 10% 22% 12% 6% 7%
Niemcy 16% 9% 13% 13% 12%
Włochy 12% 10% 10% 9% 9%
Australia 12% 14% 20% 8% 10%
Holandia 16% 3% 14% 11% 12%

Źródło: Puls Inwestora Indywidualnego (Retail Investor Beat), dane eToro

Paweł Majtkowski dodaje: Widzimy prawdziwą rozbieżność w skali globalnej, jeśli chodzi o klasy aktywów, które inwestorzy planują priorytetyzować w nadchodzących miesiącach. Może to częściowo wynikać z atrakcyjnych stóp oszczędności w różnych krajach, choć w Polsce, pomimo wyższego oprocentowania depozytów niż w innych krajach, to kryptowaluty są w centrum zainteresowania inwestorów. 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...