GPWGPW Benchmark rozpoczyna konsultacje nt. zmian w metodzie obliczania Indeksów Giełdowych

GPW Benchmark rozpoczyna konsultacje nt. zmian w metodzie obliczania Indeksów Giełdowych

GPW Benchmark rozpoczyna konsultacje nt. zmian w metodzie obliczania Indeksów Giełdowych

  • GPW Benchmark informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych dotyczących zmian w metodzie opracowywania Indeksów Giełdowych, w tym istotnych zmian metody o których mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR.
  • Planowane jest także zaprzestanie opracowywania Indeksów WIGtech oraz WIG-ESG.
  • Zwiększona zostanie częstotliwość publikacji indeksu mWIG40TR jako indeksu bazowego dla nowo powoływanych indeksów mWIGTRsh oraz mWIG40TRlv.

GPW Benchmark zaprasza uczestników rynku kapitałowego do zapoznania się z Dokumentem konsultacyjnym i do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących proponowanych zmian w metodzie opracowywania wskaźników referencyjnych wchodzących w skład Rodziny Indeksów Giełdowych.

Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, iż zgodnie z przyjętą przez administratora klasyfikacją, dwie z proponowanych w Dokumencie Konsultacyjnym zmian to istotne zmiany metody i w związku z tym podlegające obowiązkowym konsultacjom publicznym. Za istotne zmiany metody uznaje się:

  • zmianę zasad kwalifikacji do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 spółek będących w procesie ogłoszonego dobrowolnego wezwania do zapisywania się na akcje;
  • zmianę zasad kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR podczas rewizji okresowych.

Opublikowany przez GPW Benchmark dokument konsultacyjny zawiera analizę oraz szczegółowy opis proponowanych zmian, które zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzonych prac analitycznych. Dokument konsultacyjny wraz z kwestionariuszem jest dostępny na stronie internetowej Administratora www.gpwbenchmark.pl. Konsultacje potrwają do dnia 10 marca 2024 r.

GPW Benchmark informuje także, że po sesji giełdowej dnia 21 czerwca 2024 r. administrator zaprzestanie publikowania Indeksu WIGtech (w formule cenowej).

Publikacja indeksu WIGtechTR w wersji dochodowej będzie kontynuowana zgodnie z wynikami konsultacji publicznych, przy czym zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR będą standardem kwalifikacji dla innych indeksów typu sektorowego w przypadku ich powołania przez Administratora.

GPW Benchmark informuje również, że po sesji giełdowej dnia 28 czerwca 2024 r. zaprzestanie publikowania Indeksu WIG-ESG w związku z brakiem zainteresowania rynkowego tym indeksem po wskazanej powyżej dacie zaprzestania opracowywania tego indeksu. Administrator będzie czynił starania odnośnie wprowadzenia produktów uwzględniających czynniki ESG i cele transformacji energetycznej.

Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych zmian trwają do 10 marca 2024  r. Podsumowanie konsultacji publicznych zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu i przyjęcia wyników przez Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...