FINANSEBANKOWOŚĆ8/10 specjalistów zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych zamierza wdrożyć generatywną sztuczną inteligencję...

8/10 specjalistów zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych zamierza wdrożyć generatywną sztuczną inteligencję przed końcem 2025 r.

8/10 specjalistów zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych zamierza wdrożyć generatywną sztuczną inteligencję przed końcem 2025 r.

Globalna ankieta przeprowadzona przez ACFE i SAS ujawnia ogromne zainteresowanie generatywną sztuczną inteligencją wśród specjalistów ds. przeciwdziałania nadużyciom. Jednocześnie, przeprowadzone wcześniej badania porównawcze sugerują, że wykorzystanie zaawansowanych technologii do prewencji nadużyć pozostaje w tyle za oczekiwaniami.

Generatywna sztuczna inteligencja zawładnęła wyobraźnią opinii publicznej, a jej możliwości i związane z nią nadzieje wydają się mieć wpływ na każdy aspekt naszego życia. Nic więc dziwnego, że najnowsze badanie przeprowadzone przez Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) i SAS wykazało, że 83 proc. specjalistów ds. zwalczania nadużyć finansowych przewiduje wdrożenie tej technologii w ciągu najbliższych dwóch lat.

ACFE i SAS przedstawiły trzecią odsłonę globalnego badania 2024 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report, które ukazuje kluczowe trendy w ewolucji metod zwalczania oszustw finansowych od 2019 roku. Najnowsza edycja odzwierciedla spostrzeżenia prawie 1200 członków ACFE ankietowanych pod koniec 2023 roku. Wnioski z badania obejmują m.in.:

  • Zainteresowanie sztuczną inteligencją (AI) i technologią uczenia maszynowego (ML) jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Prawie 1 na 5 specjalistów ds. przeciwdziałania nadużyciom (18 proc.) deklaruje wykorzystanie tej technologii. Kolejne 32 proc. przewiduje wdrożenia AI/ML w ciągu najbliższych dwóch lat. To najwyższy wynik od początku badania. Jeśli tempo to zostanie zachowane, wykorzystanie AI/ML w programach zwalczania nadużyć finansowych wzrośnie niemal trzykrotnie do końca przyszłego roku.
  • Jednak realne wykorzystanie technologii AI i ML pozostaje w tyle za oczekiwaniami. Mimo dużego zainteresowania, wdrożenie tych technologii do wykrywania oszustw i zapobiegania im wzrosło tylko o 5 proc. od 2019 roku. Liczba ta znacznie odbiega od przewidywanych wskaźników ujawnionych w badaniach z 2019 i 2022 roku (odpowiednio 25 proc. i 26 proc.).
  • Podczas gdy wykorzystanie wielu technik analitycznych utrzymuje się na stałym poziomie, zastosowanie biometrii i robotyki w programach zwalczania nadużyć finansowych stale rośnie. Wykorzystanie biometrii fizycznej wzrosło o 14 proc. od 2019 r. i jest obecnie wskazywane przez 40 proc. respondentów. 20 proc. uczestników badania zgłosiło stosowanie robotyki, w tym zrobotyzowanej automatyzacji procesów, podczas gdy w 2019 r. odsetek ten wynosił 9 proc. Wykorzystanie tych technologii jest szczególnie wysokie w bankowości i usługach finansowych, gdzie połowa ankietowanych (51 proc.) korzysta z fizycznych danych biometrycznych, a jedna trzecia (33 proc.) z robotyki.

„Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji mogą być niezwykle niebezpieczne, jeśli wpadną w nieodpowiednie ręce” – powiedział prezes ACFE John Gill. „Trzy na pięć organizacji przewiduje zwiększenie swoich budżetów na technologie zwalczania nadużyć finansowych w ciągu najbliższych dwóch lat. Sposób, w jaki zainwestują te fundusze, może dać im przewagę w technologicznym wyścigu zbrojeń z cyberprzestępcami. Jest to trudna walka, jeśli weźmie się pod uwagę, że w przeciwieństwie do oszustów, organizacje stoją przed dodatkowym wyzwaniem, którym jest konieczność korzystania z tych technologii w sposób etyczny i zgodny z regulacjami.”

„Ogromne zainteresowanie zaawansowanymi technikami analitycznymi w zestawieniu ze znacznie skromniejszymi wskaźnikami ich adopcji dowodzi złożoności skalowania cyklu życia sztucznej inteligencji i analityki” – powiedział Stu Bradley, starszy wiceprezes ds. ryzyka, oszustw i rozwiązań zgodności w SAS. „Podkreśla to również znaczenie wyboru odpowiedniego partnera technologicznego. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe nie są prostymi aplikacjami typu plug-and-play. Jednak korzyści z nich płynące można łatwiej zrealizować, wdrażając kompleksowe rozwiązania w całej strukturze zarządzania ryzykiem na jednej platformie opartej na sztucznej inteligencji. Takie właśnie podejście przyjęliśmy, wprowadzając na rynek natywne rozwiązanie w chmurze SAS Viya, które działa w każdym języku programowania.”

Trendy i nastroje

Dostępny online panel danych SAS pozwala użytkownikom analizować dane ankietowe według branży, regionu geograficznego i wielkości firmy. Respondenci badania pracują w 23 branżach – najczęściej w bankowości/usługach finansowych i administracji rządowej/publicznej (po 22 proc. respondentów), ale także w usługach profesjonalnych (13 proc.), ubezpieczeniach (5 proc.), opiece zdrowotnej (4 proc.), produkcji (4 proc.), technologii (4 proc.), edukacji (4 proc.) i innych. Pracują oni w globalnych organizacjach, których wielkość waha się od mniej niż 100 do ponad 10 000 pracowników.

Raport analizuje międzybranżowe trendy dotyczące technologii zwalczania nadużyć finansowych i nastroje wokół:

  • Technik analizy danych wykorzystywanych przez organizacje do walki z oszustwami.
  • Obszarów ryzyka, w których organizacje stosują analizę danych do monitorowania nadużyć.
  • Źródeł danych wykorzystywanych przez organizacje w ich inicjatywach zwalczania nadużyć finansowych i ich poglądów na konsorcja wymiany danych.
  • Rozpowszechnienia oprogramowania do zarządzania sprawami i kryminalistyki cyfrowej
  • Wyzwań stojących przed organizacjami we wdrażaniu nowych technologii do zwalczania nadużyć finansowych.
  • Wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na programy zwalczania nadużyć finansowych w organizacjach.

Przyszłość GenAI: Boom czy bessa?

Czy wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do zwalczania nadużyć finansowych gwałtownie wzrośnie zgodnie z entuzjazmem respondentów ankiety? A może rzeczywiste wyzwania, takie jak ograniczenia budżetowe, jakość danych i luki kompetencyjne, zahamują przewidywany wzrost? Czas pokaże. Wiadome jest, że ostrożności nigdy za wiele. Odpowiedzialne innowacje wymagają bowiem od organizacji zadawania pytań nie tylko „czy moglibyśmy”, ale także „czy powinniśmy?”.

„Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w inicjatywach zwalczania nadużyć finansowych może odegrać znaczącą rolę w identyfikowaniu anomalii, trendów i wskazań w większych ilościach danych przy minimalnym zaangażowaniu zasobów” – powiedział jeden z respondentów badania. „Jednak organizacja będzie musiała zapewnić odpowiednie wytyczne, aby zminimalizować błędy i stronniczość.”

„Generatywna sztuczna inteligencja odnotowała ogromne postępy w ciągu ostatnich kilku lat, więc nie jest zaskoczeniem, że organizacje włączają ją do swoich inicjatyw w zakresie zwalczania nadużyć finansowych” – powiedział dyrektor ds. badań ACFE Mason Wilder. „Jako społeczeństwo nadal poznajemy wszystkie korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z tej technologii, jednak coraz więcej organizacji zaczyna stawiać pierwsze kroki w tym kierunku. Ciekawie będzie zobaczyć, jak szybko nastąpi upowszechnienie tej technologii, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, podczas gdy będzie ona stawała się coraz bardziej zaawansowana.”

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...