FINANSEIle pieniędzy wysyłają uchodźcy z Polski do Ukrainy?

Ile pieniędzy wysyłają uchodźcy z Polski do Ukrainy?

Ile pieniędzy wysyłają uchodźcy z Polski do Ukrainy?

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce wysyłają do swojego kraju średnio około 771 złotych miesięcznie. Świadczą o tym wyniki badania „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.    

Badanie pokazało, że ponad połowa przebywających w Polsce ukraińskich obywateli deklaruje, że wysyła środki pieniężne do Ukrainy (56%), a 6% otrzymuje pieniądze z Ukrainy.Wykres_12

Zdaniem ekspertów fakt ten świadczy o tym, że zarówno migranci, którzy przybyli do Polski przed wojną, jak i w jej trakcie oraz uchodźcy wojenni, znaleźli pracę lub inne źródło dochodu, które im na to pozwala.

„Nasze badanie pokazało, że ponad połowa przebywających w Polsce obywateli Ukrainy deklaruje, że wspiera ojczyznę poprzez regularne przekazywanie pieniędzy. To jeden z tych przykładów, gdy aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy w Polsce w istotny sposób przyczynia się do nieocenionego wsparcia współobywateli pozostających w ojczyźnie w obliczu rosyjskiej agresji” – komentuje wyniki badań Andrzej Korkus, prezes Platformy Migracyjnej EWL.

Jak pokazało badanie, ukraińscy obywatele przesyłają do swojej ojczyzny średnio około 771 złotych miesięcznie. W przypadku migrantów przedwojennych kwota ta wynosi średnio około 899 złotych miesięcznie, a w przypadku uchodźców wojennych jest o 1/3 mniejsza (około 578 złotych).Wykres_13

Najwięcej obywateli Ukrainy (30%) znajdujących się w Polsce deklaruje, że przesyła do Ukrainy kwotę między 501 a 1000 złotych miesięcznie. Blisko połowa (49%) migrantów przedwojennych deklaruje, że wysyła miesięcznie kwoty między 301 a 1000 złotych miesięcznie. Z kolei uchodźcy wojenni najczęściej przekazują kwotę do 300 złotych miesięcznie (39%).

Zdaniem autorów badania może to świadczyć o tym, że większość środków uchodźcy z Ukrainy przeznaczają na utrzymanie członków swoich rodzin, w tym dzieci, które przyjechały wraz z nimi.Wykres_10

Ponad połowa Ukraińców (55%) mieszkających w Polsce oceniaj swoją sytuację materialną jako przeciętną. Warto zauważyć, że na raczej dobrą sytuację materialną częściej wskazują uchodźcy wojenni (22%) niż migranci przedwojenni (14%). Fakt ten może sugerować, że wskutek wojny do Polski przyjechali ukraińscy obywatele o zróżnicowanym poziomie zamożności. Wykres_11

Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy. Kwestionariusz badania został opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW z wykorzystaniem części pytań zgłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...