GIEŁDA I INWESTYCJEInflacja w Polsce wciąż rośnie

Inflacja w Polsce wciąż rośnie

Inflacja w Polsce wciąż rośnie

W ubiegłym tygodniu podane zostały dane inflacyjne za wrzesień. Wskaźnik CPI sięgnął 5,9% r/r w Polsce, natomiast inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) wzrosła do 4,2% r/r. Presja cenowa dotyczy całego koszyka inflacyjnego i najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec wzrostów cen towarów i usług konsumpcyjnych. Do końca roku niewykluczone jest, że inflacja CPI wyniesie nawet 7%.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy kontynuację wyprzedaży polskich obligacji skarbowych, co przełożyło się na spadki wycen zdecydowanej większości funduszy dłużnych. Z jednej strony spadki cen obligacji skarbowych wynikają z rosnących oczekiwań odnośnie zacieśniania polityki monetarnej w Polsce, a z drugiej z nadmiernej podaży obligacji skarbowych od inwestorów profesjonalnych. Wydaje się, że wyprzedaż obligacji skarbowych dobiega powoli końca, ponieważ obecnie na podstawie cen obligacji i innych instrumentów finansowych opartych na stopie procentowej można wywnioskować, że rynek wycenia podwyżkę stopy referencyjnej z 0,5% do ponad 2% w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Na obecną chwilę ciężko sobie wyobrazić stopę referencyjną znacznie powyżej 2% za 12 miesięcy, to sprawia że przestrzeń do negatywnych zaskoczeń i dalszych spadków w naturalny sposób wyczerpuje się. Na tle rynku bardzo dobrze wypadają fundusze dłużne Superfund, które niezmiennie pozostają w czołówce funduszy dłużnych w tym roku. Warto podkreślić, że Superfund Obligacyjny jest jedynym funduszem dłużnych długoterminowych dostępnym dla klienta detalicznego o dodatniej stopie zwrotu w perspektywie ostatnich 12 miesięcy. Również fundusze dłużne uniwersalne Superfund Spokojna Inwestycja i Spokojna Inwestycja Plus zachowują się lepiej od rynku.

W czwartek opublikowany zostanie Protokół z posiedzenia RPP, z którego być może dowiemy się czegoś więcej o obecnych planach odnośnie dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Natomiast w piątek poznamy europejskie indeksy PMI.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....