piątek, 2 czerwca, 2023
PODATKIJak otrzymać większy zwrot podatku w przyszłym roku - ostatni dzwonek dla...

Jak otrzymać większy zwrot podatku w przyszłym roku – ostatni dzwonek dla podatników

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Jak otrzymać większy zwrot podatku w przyszłym roku – ostatni dzwonek dla podatników

Jeszcze tylko przez miesiąc możemy realnie wpłynąć na wysokość podatku w 2023 roku w rozliczeniu rocznym PIT. Grudzień to ostatni dzwonek na uruchomienie ulg i odliczeń, które znacząco mogą obniżyć podatek i zyskać dodatkowy zwrot do kieszeni podatnika. Zmiany podatkowe, które wprowadził Polski Ład, powinny zmobilizować każdego Polaka do sprawdzenia jeszcze w tym roku, jak będzie wyglądać jego roczne zeznanie podatkowe. Sprawdź jak to zrobić!

Wstępnie przygotowane przez Ministerstwo Finansów (MF) rozliczenie podatkowe PIT-37, tzw. Twój e-PIT za 2022 rok, otrzymamy dopiero 15 lutego 2023 roku. Takie zestawienie zawiera informację o wszystkich dochodach podatnika w 2022 roku. Informację tą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Otrzymując w lutym wstępnie wyliczonego PIT-a mamy wgląd w nasze rozliczenie, ale nie możemy już zmienić wysokości naliczonego podatku. – Możemy jedynie sprawdzić wszystkie nasze dane, dochody, zaznaczyć ulgi, z których korzystaliśmy w poprzednim roku i uzupełnić brakujące informacje. Warto jednak zapamiętać, że chcąc wpłynąć na wysokość otrzymanego zwrotu lub obniżyć należny podatek, musimy rozpocząć działania jeszcze w 2022 roku – wyjaśnia Artur Kaczmarek z e-pity.pl.

Kalendarz rozliczeń rocznych PIT:

 • listopad – grudzień 2022 r.- Sprawdź PIT i włącz ulgi, obniż podatek 
 • 15 lutego 2023 r. – Twój e-PIT przygotowany przez MF
 • 15 lutego – 2 maja 2023 r.- Sprawdź PIT i wpisz ulgi, otrzymaj najwyższy zwrot

Najważniejsze zmiany po Polskim Ładzie, które musi znać każdy podatnik:

PRACOWNIK

 • Obniżenie stawki podatku PIT do 12% 
 • Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł 
 • Zniesienie ulgi dla klasy średniej
 • II próg podatkowy – 32% płacony od nadwyżki powyżej 120 000 zł

RODZINA

 • Mąż i żona mają wspólnie 60 000 zł kwoty wolnej od podatku 
 • Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko kwota wolna od podatku wynosi 60 000 zł, gdy rozliczy się wspólnie z dzieckiem 
 • Zwolnienie z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie dla rodziców wychowujących czworo i więcej dzieci (tzw. ulga 4+)

SENIOR

 • Obniżenie stawki podatku PIT od emerytury i renty do 12% 
 • Zwolnienie z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie dla pracujących seniorów, czyli osób, które zamiast pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo 
 • Kwota wolna od podatku 30 000 zł oznacza, że seniorzy, którzy otrzymują świadczenia do 2500 zł, nie zapłacą od nich podatku

PRZEDSIĘBIORCA

Możliwość odliczenia części składek dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej 

 • Możliwość wyboru skali podatkowej za 2022 rok dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie 
 • Zwolnienia dla spółek holdingowych

Dlaczego należy sprawdzić roczny PIT jeszcze w 2022 roku?

Na to pytanie najprościej odpowiedzieć jednym słowem: ZYSK! Dzięki wczesnej weryfikacji i uruchomieniu odpowiednich ulg i odliczeń będziemy mogli otrzymać większy zwrot lub znacząco obniżyć naliczony (zasymulowany) podatek.  – Jeśli już teraz obliczysz w programie swój PIT, otrzymasz jasną informację, jak wysoki zwrot podatku czeka Cię po obniżeniu stawki do 12%. Natomiast przedsiębiorcy będą mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą formy opodatkowania. Otrzymujesz jasną informację, jaki symulowany podatek masz do zapłacenia i dzięki temu możesz uruchomić ulgi oraz inne sposoby na obniżenie tej należności – tłumaczy Artur Kaczmarek z e-pity.pl.

Posiadając taką wiedzę już w listopadzie lub grudniu, świadomie korzystasz ze wszystkich zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie 2.0 i otrzymujesz większy zwrot. Ponadto, możliwość sporządzenia z dużym wyprzedzeniem symulacji obciążeń podatkowych jest kluczowa dla klientów biur rachunkowych i księgowych. – Przedsiębiorcy już w tym momencie powinni zadbać o to, żeby jeszcze przed końcem roku sprawdzić swoją sytuację. Warto zlecić księgowym przygotowanie zestawienia, jak wygląda ich obecna sytuacja podatkowa. Biura księgowe są gotowe, by takie analizy przygotować w tym roku i zarekomendować najkorzystniejsze rozwiązanie – komentuje Beata Boruszkowska, Prezes Zarządu Krajowej Izby Biur Rachunkowych.

Jak to zrobić?

Program e-pity symulator rozliczeń 2022 do wyliczenia symulowanego podatku za 2022 rok jest dostępny na e-pity.pl. To właśnie pod tym adresem każdy będzie mógł sprawdzić swój PIT po zmianach w Polskim Ładzie wprowadzonych w 2022 roku. Wpisując dane przychodowe oraz wszystkie należne ulgi możemy już teraz sprawdzić jaki podatek czeka nas do zapłacenia w przyszłym roku. Wcześniejsza weryfikacja swoich danych i rozliczeń to także gwarancja zapłacenia niższego podatku oraz ustalenia ostatecznej wartości ulg podatkowych. To ostatni dzwonek, by skorzystać z wszystkich przysługujących nam ulg. 

Przykładowo Jan Kowalski jako przedsiębiorca wykazał dochód z działalności gospodarczej w kwocie 50 000 zł. Decydując się na termomodernizację swojego domu i wydatek 100 000 zł na instalację paneli fotowoltaicznych i wymianę okien, obniża dochód do 0 zł, a podatek o 2400 zł. Jednocześnie pozostawia sobie możliwość, aby nieodliczoną wartość wydatku na termomodernizację odliczyć od dochodu w roku kolejnymwyjaśnia Piotr Szulczewski, ekspert ds. podatkowych, e-pity.pl

W rozliczeniu rocznym warto pamiętać także o ewentualnym spadku, jaki otrzymaliśmy i jakie korzyści podatkowe czerpiemy z tego tytułu. 

Możemy więc założyć, że Pani Anna Bartoszewska decyduje się odliczyć od dochodu wydatek na renowację kamienicy, którą otrzymała 4 lata temu w spadku po matce. Wydatek na prace remontowe może obniżyć jej dochód aż do kwoty 500 000 zł. Realnie jej zobowiązanie podatkowe obniży się o 12% kwoty wydatku (jeśli zarabiać będzie do 120 000 zł) lub o 32% (jeśli zarabiać będzie więcej niż 120 000 zł) – podpowiada Piotr Szulczewski.

Włącz ulgi jeszcze w 2022 roku!

W rozliczeniu za 2022 rok dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Aby skorzystać ze wszystkich przysługujących nam ulg i odliczeń konieczna jest weryfikacja rozliczenia jeszcze w tym roku. Rozliczający się w PIT-36, PIT-37, PIT-28 mogą np. odliczać: 

 • ulgę z tytułu wychowywania dzieci, 
 • ulgę termomodernizacyjną – ocieplenie domu, 
 • ulgę rehabilitacyjną, 
 • darowizny: na cele edukacji zawodowej, kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych, 
 • darowizny na walkę z COVID, darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe, 
 • na internet, 
 • na robotyzację, 
 • na inwestycje (w spółkę alternatywną), 
 • na marketing nowych produktów, 
 • na zakup terminala płatniczego, 
 • na produkcję nowych towarów, 
 • na zakup i renowację zabytków, 
 • z tytułu składek na rzecz związków zawodowych, 
 • na działalność sportową, kulturalną, kształcenie wyższe, 
 • z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej podwyższyły ich podstawę opodatkowania, 
 • ulgi na badanie i rozwój, 
 • z tytułu zapłaconych składek ZUS, składek na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) i składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
 • ulgę abolicyjną (ulgę dla zarobków zagranicznych), 
 • z tytułu nierzetelnych płatności,
 • stratę z lat wcześniejszych. 

Dodatkowo podatnicy rozliczający się na PIT-36 i PIT-37 mogą odliczać tzw. kwotę wolną – zmniejszającą podatek (w zależności od zarobków wynosi ona do 3600 zł rocznie). 

Nowy Polski Ład zmienia metody opodatkowania, reguły ustalania zaliczek na podatek oraz zasady, według których należy rozliczać podatki należne za 2022 rok. Jednak, by z nich jak najlepiej skorzystać, należy wyliczyć symulowany podatek jeszcze w tym roku. Tylko dzięki właściwej weryfikacji i uruchomieniu dodatkowych ulg i odliczeń w tym roku mamy gwarancję otrzymania najwyższego zwrotu podatku w przyszłym roku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Co nas czeka na rynku obligacji korporacyjnych

0
„Pozostajemy optymistycznie nastawieni do rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Mając na uwadze bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy ścieżki stóp procentowych, ta klasa aktywów powinna pozwolić na osiągnięcie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu. Stabilizacja rentowności na...

REIT-y w Polsce to już temat zamknięty?

0
Tematowi uchwalenia polskich przepisów wprowadzających spółki typu REIT było poświęconych już kilka artykułów, które przygotowali eksperci portalu NieruchomosciSzybko.pl. Trudno się jednak dziwić, bo o regulacjach sprzyjających rozwojowi dywidendowych spółek nieruchomościowych była mowa już jesienią...

Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych

0
Wysoka inflacja z pewnością skłania coraz więcej inwestorów w lokowanie pieniędzy w obligacje korporacyjne. – Ta opcja inwestowania z pewnością wiąże się z większym ryzykiem, choć często jednocześnie oznacza większy zysk. Przy inwestowaniu w...