BIZNESMŚP a cyfryzacja: duże nadzieje, małe kroki

MŚP a cyfryzacja: duże nadzieje, małe kroki

MŚP a cyfryzacja: duże nadzieje, małe kroki

Większość badanych firm spodziewa się pozytywnego wpływu procesu cyfryzacji na swoją działalność. Mimo to, co piąta z nich nadal nie korzysta z żadnych narzędzi IT, o które pytano w badaniu. Wśród największych barier w transformacji cyfrowej MŚP wymieniają niedobór specjalistów IT na rynku i ograniczony dostęp do finansowania – wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Stan cyfryzacji w MŚP

Wyniki badania wskazują na duże dysproporcje w tempie wdrażania technologii cyfrowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. O ile średnie i małe firmy w dużej mierze wdrożyły już przynajmniej część rozwiązań cyfrowych, to mikroprzedsiębiorstwa w większości nadal znajdują się w początkowej fazie transformacji.

Jeśli chodzi o wynik dla całego sektora MŚP w Polsce, niemal 3 na 5 firm (57%) to podmioty wciąż znajdujące się w początkowej fazie transformacji. Co piąte przedsiębiorstwo nie korzysta z żadnych narzędzi cyfrowych wymienionych w badaniu – są to prawie wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa.
Cyfryzacja w sektorze MŚP
Cyfryzacja firm stwarza szerokie możliwości wzrostu gospodarczego w skali makro, ale także przekłada się na wyniki konkretnych przedsiębiorstw. Firmy doskonale to wiedzą – co drugi przedsiębiorca deklaruje, że jego firma będzie musiała wdrożyć nowe technologie cyfrowe, żeby utrzymać konkurencyjność. Badanie wykazało, że najwięcej do zrobienia mają mikroprzedsiębiorstwa. – Ksawery Stojak, ekspert BGK ds. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Stopień wdrożenia rozwiązań cyfrowych zależy także od branży, co pośrednio wiąże się ze strukturą poszczególnych sektorów i ich cyfrowymi potrzebami. Ponadprzeciętne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych widoczne jest w przypadku działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, a także w hotelarstwie i gastronomii oraz w handlu. Niski stopień wykorzystania technologii cyfrowych uwidacznia się w firmach zajmujących się transportem i gospodarką magazynową, działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz rynkiem nieruchomości.

Bariery w procesie cyfryzacji MŚP

Przedsiębiorcy z sektora MŚP spodziewają się raczej pozytywnych konsekwencji cyfryzacji. Widzą jednak pewne wyzwania w samym procesie transformacji. Najczęściej wskazywaną przeszkodą w cyfryzacji polskich MŚP okazała się niedostateczna liczba pracowników IT na rynku (43% wskazań). Podobnie istotnym problemem jest brak odpowiednich możliwości finansowania niezbędnych inwestycji (41%).

Pomimo powszechnej wiedzy o pozytywnym wpływie transformacji cyfrowej, nadal co piąta firma nie wykorzystuje technologii do zwiększenia swojej efektywności. Ograniczony dostęp do finansowania to jedna z najczęściej wymienianych barier w procesie transformacji cyfrowej MŚP. Co ciekawe, odpowiedzi przedsiębiorców wskazują, że problem ten dotyka w takim samym stopniu wszystkich badanych firm, bez względu na ich wielkość. Sugeruje to konieczność lepszego dostosowania wsparcia finansowego do potrzeb związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych w MŚP.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...