PRAWOMusimy chronić konsumentów, ale tak, by nie zagrozić innowacyjności - apelują organizacje...

Musimy chronić konsumentów, ale tak, by nie zagrozić innowacyjności – apelują organizacje biznesowe z całej Unii Europejskiej

Musimy chronić konsumentów, ale tak, by nie zagrozić innowacyjności – apelują organizacje biznesowe z całej Unii Europejskiej

Europejskie organizacje biznesowe i technologiczne w liście otwartym do członków Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje obawy związane z implementacją dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty. – Prawo w tym zakresie powinno być zbalansowane, aby z jednej strony gwarantować ochronę konsumentów, a z drugiej nie zagrozić innowacyjności – twierdzą sygnatariusze stanowiska. Pod listem podpisał się m.in. Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżę cyfrową.

Wstępna wersja dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty, znanej także pod angielskim skrótem PLD, została zaprezentowana we wrześniu 2022. Od początku obecnego roku zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska, prowadzą dyskusje i konsultacje mające na celu wypracowanie ostatecznego brzmienia dokumentu.

Głos w sprawie zabrała teraz koalicja, złożona z 9 organizacji reprezentujących europejskich przedsiębiorców z sektora cyfrowego i nowych technologii. Sygnatariusze stanowiska szczególnie podkreślają konieczność przeprowadzenia dogłębnych analiz i dyskusji. Proponowana dyrektywa dotyka bowiem kilku newralgicznych obszarów, takich jak nowe technologie, stanowiące obecnie motor napędowy światowej gospodarki. „Włączenie oprogramowania i usług sztucznej inteligencji w zakres dyrektywy PLD powinno być wyraźnie ograniczone tam, gdzie obecny system odpowiedzialności jest nieefektywny. Pomoże to chronić innowacje w UE” – apeluje koalicja.

Co więcej, według sygnatariuszy listu, łańcuch odpowiedzialności prawnej powinien być spójny z niedawno przyjętą dyrektywą o usługach cyfrowych (Digital Services Act), a także z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku. W tym kontekście należałoby także rozważyć wprowadzenie minimalnych i maksymalnych progów odszkodowań za wadliwie działające produkty. Takie rozwiązanie miałoby na celu zapewnienie stosowania zapisów dyrektywy zgodnie z przeznaczeniem, czyli wtedy, gdy inne rozwiązania prawne nie zapewniają konsumentom rekompensaty. – Przede wszystkim jednak dyskusja na powyższe tematy nie powinna być w żaden sposób sztucznie przyspieszana – podkreślają sygnatariusze listu, zaznaczając to już w jego tytule.

Pod listem podpisały się takie organizacje jak. AFNUM (Alliance Francaise des Industries du Numerique), American Chamber of Commerce to the UE, BSA – The Software Alliance, CCIA Europe, Developers Alliance, DOT Europe, czeski SPCR, Information Technology Industry Council.  Punkt widzenia polskich przedsiębiorców reprezentuje Związek Cyfrowa Polska.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...