środa, 14 kwietnia, 2021

UE - najnowsze informacje, komentarze, opinie

UE

Strategia podatkowa a tajemnica przedsiębiorstwa

Zakres informacji, które należy opublikować w ramach Informacji o Strategii Podatkowej nie obejmuje danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. W związku z tym przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem takiego ułożenia mechanizmów selekcji informacji podlegających publikacji, aby z...

W 80% firm spożywczych produkcja taka sama lub wyższa niż przed pandemią

Rok od pojawienia się COVID-19 sytuacja branży spożywczej jest stabilna. Pokazują to badania Food Research Institute (FRI), z których wynika, że tylko 7 proc. firm z sektora będzie zmniejszałoby produkcję gdyby w najbliższym czasie ich sytuacja się pogorszyła. Optymistyczne...

Transition Technologies będzie rozwiązywać problemy sektora obronności. Firma została członkiem Innovation Hub NATO

Transition Technologies Managed Services (TTMS), spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Transition Technologies, dołącza do grona firm oraz instytucji naukowych wspierających Innovation Hub, specjalną jednostkę powołaną przez NATO przy Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk, w USA. Eksperci TTMS wesprą...

Instytut Staszica o systemie depozytowym

Od lipca 2021 r. w krajach UE zaczynają obowiązywać wymagania prawne nałożone na państwa członkowskie i przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych – tzw. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP). Oznacza to m.in. konieczność stworzenia efektywnego, wydolnego i racjonalnego rynkowo systemu depozytowego...

Pilnowanie dowodu osobistego nie zagwarantuje bezpieczeństwa danych osobowych

Prawie 2 miliony Polaków stanie w tym roku przed koniecznością wymiany lub wyrobienia dowodu osobistego. Jeszcze tylko przez 5 miesięcy będzie to można zrobić za pośrednictwem Internetu. Nadchodzące zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo obiegu dokumentów. A statystyki dotyczące kradzieży danych...

Faktoring jako ochrona Twojego kapitału przed inflacją

Tradycyjna forma oszczędności w postaci lokat traci bardzo mocno na znaczeniu. Dziś oferty z oprocentowaniem powyżej 1% stanowią wyjątki, a na rynku szaleje inflacja zjadająca nasze oszczędności. Odpowiedzią na tę sytuację może być m.in. fundusz z oferty IPOPEMA TFI...

Jak nie pozwolić, by problemy finansowe przeszkodziły w osiągnięciu sukcesu biznesowego MŚP?

W ubiegłym roku 7 na 10 polskich firm miało problemy z płynnością finansową, czyli dwa razy więcej niż w 2019 roku. W efekcie 4 na 10 przedsiębiorstw musiało ograniczyć swoje inwestycje - często kluczowe w konkurencyjnym otoczeniu. Firmy zmagały...

Komisja Europejska inicjuje dyskusję na temat starzejącego się społeczeństwa

Z danych UE wynika, że liczba osób starszych będzie rosła coraz bardziej dynamicznie. Już teraz populacja 65+ stanowi 20 proc. całego społeczeństwa UE, a do 2070 roku będzie stanowić 30 proc. Według prognoz udział osób 80+ w społeczeństwie wzrośnie do...

Ochrona prawna tarczą przed niesłusznymi mandatami

W Sejmie toczą się prace nad projektem znoszącym prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Jednak zarówno przy obecnym stanie prawnym, jak i w razie ewentualnego uchwalenia tego projektu można zawczasu zabezpieczyć się na ewentualną konieczność dowodzenia swojej niewinności przed sądem....

Producent medycznej marihuany CanPoland: 4,4 mln zł w 11 minut w emisji crowdfundingowej

O godz. 9:00 we wtorek (9 lutego) na platformie Crowdway.pl ruszyła emisja crowdfundingowa akcji łódzkiej firmy farmaceutycznej, CanPoland. Już w niespełna 11 minut (do 9:11) na konto producenta i eksportera tzw. medycznej marihuany wpłynęło 4 400 000 zł. Dzięki tej kwocie spółka...

Sztuczna inteligencja oraz cyfryzacja mogą pomóc w realizacji założeń Zielonego Ładu UE

Sztuczna inteligencja oraz transformacja cyfrowa mogą wspomóc osiągnięcie celów UE w zakresie klimatu oraz zrównoważonego rozwoju zapisanych w europejskiej strategii Zielonego Ładu – stwierdzono w trakcie dwóch paneli dyskusyjnych, jakie odbyły się podczas posiedzenia specjalnej komisji ds. Sztucznej inteligencji...

Czy cyfryzacja może przyczynić się do „zazieleniania” polskiej gospodarki?

Raport „Nowy cyfrowy zielony ład”, przygotowany przez centrum analityczne Polityka Insight, którego partnerem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Orange Polska, skupia się na roli cyfryzacji i nowych technologii w walce z negatywnymi zmianami klimatycznymi. Zawiera też przegląd już podejmowanych...

PE: Jest porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Socjalnego+ na lata 2021-2027

Gwarancja inwestycji w państwach z dużym odsetkiem dzieci szczególnie zagrożonych ubóstwem, 25 proc. budżetu przeznaczona na integrację społeczną – m.in. takie rozwiązania zakłada tymczasowe porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Socjalnego+. Parlament Europejski i Rada UE doszli do wstępnych ustaleń w...

ClickMeeting dołącza do Open Trusted Cloud, europejskiego programu promującego poszanowanie integralności danych

Względy bezpieczeństwa oraz potrzeba oszczędności przekonują 80% decydentów z sektora B2B planujących kontynuować zdalną pracę, gdy pandemia szczęśliwie się zakończy. Wiedza, gdzie są przechowywane dane i kto posiada do nich dostęp ma znaczenie, jeśli 83% osób zwraca uwagę na...

Platformy marketplace w świetle przepisów PSD2

Druga dyrektywa o usługach płatniczych - PSD2 - to europejska regulacja dotycząca elektronicznych usług płatniczych. Komisja Europejska wprowadziła je w celu zwiększenia bezpieczeństwa płatności w Europie, pobudzenia innowacji w sektorze fintech oraz ułatwienia usługom bankowym dostosowania się do nowych...

Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 oraz Fundusz Odbudowy – kolejne kroki

Po długich i bardzo trudnych negocjacjach, 10 grudnia 2020r. Rada Europejska porozumiała się w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) UE na lata 2021-27 oraz Planu Odbudowy (Next Generation EU). Porozumienie nie zmienia wcześniejszych uzgodnień z 10 listopada pomiędzy Prezydencją...
- Reklama -

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Najnowsza inwestycja Google otwarta – region Google Cloud w Polsce już działa

Google uruchomił swoją najnowszą inwestycję w Polsce – region Google Cloud w Warszawie. To infrastruktura przetwarzająca dane i część globalnej...
- Reklama -