niedziela, 17 stycznia, 2021
UNIA EUROPEJSKA Nowe stosunki UE-Wielka Brytania: jak brexit wpłynie na nasze życie?

Nowe stosunki UE-Wielka Brytania: jak brexit wpłynie na nasze życie?

-

Nowe stosunki UE-Wielka Brytania: jak brexit wpłynie na nasze życie?

Stosunki UE-Wielka Brytania zmieniają się w następstwie brexitu i porozumienia osiągniętego pod koniec 2020 roku. Co te zmiany oznaczają dla Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa?

Stosunki UE-Wielka Brytania zmieniają się w następstwie brexitu i porozumienia osiągniętego pod koniec 2020 roku. Dowiedz się, co te zmiany oznaczają dla Ciebie.

Wielka Brytania wystąpiła z UE 31 stycznia 2020 roku. Okres przejściowy, podczas którego pozostawała częścią jednolitego rynku i unii celnej, pozwolił na przeprowadzenie negocjacji w sprawie jej przyszłych stosunków z Unią. Po intensywnych negocjacjach, porozumienie w tej sprawie osiągnięto pod koniec grudnia 2020 r.oku. Umowa będzie na razie stosowana tymczasowo, ponieważ zanim formalnie wejdzie w życie, musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski. Posłowie do PE analizują obecnie jej treść w specjalistycznych komisjach parlamentarnych przed zagłosowaniem nad nią na sesji plenarnej.

Wiele kwestii uwzględniono już w Umowie o Wystąpieniu, którą UE i Wielka Brytania zawarły pod koniec 2019 roku. Ta umowa dotyczy ochrony praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w innych krajach UE, zobowiązań finansowych podjętych przez Wielkią Brytanię gdy była państwem członkowskim UE, a także kwestii granicznych, zwłaszcza na wyspie Irlandii.

Życie i praca w Wielkiej Brytanii i w UE

Obywatele UE w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii w państwach członkowskich UE, którzy mieszkali tam przed styczniem 2021 r., mają prawo nadal tam żyć i pracować, pod warunkiem, że są zameldowani i otrzymali zezwolenie na osiedlenie się od lokalnych organów krajowych.

Obywatele Wielkiej Brytanii, którzy nie mieszkali dotychczas w UE, nie otrzymują automatycznie prawa do zamieszkania i pracy w dowolnym państwie UE (z wyjątkiem Republiki Irlandii, ponieważ Wielka Brytania ma z nią odrębną umowę) i może ono podlegać ograniczeniom. Dodatkowo, ich kwalifikacje nie są już automatycznie uznawane w krajach UE, jak to miało miejsce wcześniej.

Obywatele Wielkiej Brytanii chcący przyjechać do lub pozostać w UE dłużej niż 90 dni z jakiegokolwiek powodu, muszą spełnić wymogi dotyczących wjazdu i pobytu dla osób spoza UE. Obowiązuje to również obywateli Wielkiej Brytanii posiadających drugie miejsce zamieszkania w UE.

Mieszkańcy UE planujący przeniesienie się do Wielkiej Brytanii z zamiarem dłuższego pobytu lub podjęcia pracy – czyli na okres dłuższy niż sześć miesięcy – będą musieli spełnić warunki migracyjne określone przez rząd brytyjski, w tym ubiegać się o wizę.

Podróżowanie

Obywatele Wielkiej Brytanii mogą bez wiz wjechać do UE na czas do 90 dni w trakcie 180-dniowego okresu.
Jednak nie mogą już korzystać z przyspieszonych kontroli paszportowych i pasów szybkiej odprawy celnej. Ponadto, muszą również posiadać bilet powrotny i wykazać, że dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na czas swojego pobytu oraz posiadać paszport ważny co najmniej sześć miesięcy.

Obywatele UE mogą przebywać w Wielkiej Brytanii bez wizy przez okres do sześciu miesięcy. Aby móc wjechać do Wielkiej Brytanii, będą musieli przedstawić ważny paszport.

Opieka zdrowotna

Obywatele UE tymczasowo przebywający w Wielkiej Brytanii nadal mogą korzystać z opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych (EKUZ). W przypadku pobytu dłuższego niż sześć miesięcy, muszą uiścić dodatkową opłatę na rzecz opieki zdrowotnej.

Emeryci nadal korzystają z opieki zdrowotnej zgodnie z miejscem zamieszkania. Kraj wypłacający im świadczenia emerytalne zwróci koszty krajowi zamieszkania.

Erasmus

Wielka Brytania postanowiła zrezygnować z udziału w popularnym programie wymiany studentów Erasmus+ i utworzyć własny program. W związku z tym, studenci z UE nie będą już mogli studiować w Wielkiej Brytanii w ramach Erasmus+. W dalszym ciągu mogą jednak brać w nim udział studenci z Irlandii Północnej.

Handel towarami i usługami

Zgodnie z porozumieniem, towary wymieniane między Wielką Brytanią a państwami UE nie podlegają taryfom ani kontyngentom. Jednak weszły w życie nowe procedury dotyczące przepływu towarów do i z Wielkiej Brytanii, ponieważ obowiązują kontrole graniczne w zakresie przestrzegania przepisów rynku wewnętrznego (np. norm sanitarnych, socjalnych, bezpieczeństwa, ochrony środowiska) lub odpowiednie rozporządzenie brytyjskie. To oznacza większą biurokrację i dodatkowe opłaty – np. wszystkie towary importowane do UE podlegają formalnościom celnym oraz jednocześnie muszą spełniać wszystkie unijne wymogi, więc są poddawane kontrolom regulacyjnym. Nie dotyczy to towarów przewożonych między Irlandią Północną a UE.

Jeżeli chodzi o usługi, przedsiębiorstwa brytyjskie nie mają już automatycznie prawa do oferowania usług w Unii. Jeśli chcą kontynuować działalność w UE, muszą mieć w niej siedzibę.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP New

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...
polska unia europejska

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską i Polskę?

0
Michał Perzyński/Instytut Jagielloński: Jak Pana zdaniem będą wyglądać stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta? Bogusław Sonik: Myślę, że przede wszystkim zmieni się jedno – będą mieli do siebie zaufanie...
Tayyip Erdoğan

Co myśli Turcja? Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej

0
Michał Perzyński/Instytut Jagielloński: dlaczego Turcja w ostatnich latach prowadzi tak asertywną politykę zagraniczną pomimo bycia członkiem NATO? Karol Wasilewski: podstawą do zrozumienia asertywnej polityki jest poznanie szerszego myślenia Turcji o świecie, bo właśnie to najlepiej tłumaczy,...