czwartek, 26 listopada, 2020
UBEZPIECZENIA Nowe wyzwania handlu. Czy ubezpieczenia pomogą?

Nowe wyzwania handlu. Czy ubezpieczenia pomogą?

-

Nowe wyzwania handlu. Czy ubezpieczenia pomogą?

  • Pandemia koronawirusa zmienia oblicze handlu. Firmy podejmują decyzje, które mogą całkowicie przebudować charakter marki.
  • Przed skutkami finansowymi niekorzystnych decyzji chroni OC menedżerów.
  • Zabezpiecza ono zarówno majątek decydenta, jak i przedsiębiorstwa.

Otwarcie galerii handlowych i odblokowanie usług to dopiero początek powrotu na dawne tory. Sygnały dochodzące z rynku sugerują, że nie wszyscy sprostają związanym z tym wyzwaniom. Niektórzy będą musieli podjąć decyzje o zmianie formuły działalności czy kanałów sprzedaży. Praktycznie wszyscy najemcy negocjują nowe warunki umów z zarządcami obiektów, a część z nich decyduje o zamknięciu placówek. Inni z kolei szukają inwestorów, którzy pozwolą utrzymać płynność finansową marki. Pomocne w wyjściu z trudnej sytuacji mogą okazać się ubezpieczenia.

– Niekorzystne warunki ekonomiczne dotykają wszystkich, także duże i znane spółki. Podejmowane w warunkach kryzysowych działania, mogą nie zawsze przynosić oczekiwane skutki. Aktualna sytuacja jest bezprecedensowa i nie ma sprawdzonej drogi wyjścia z niej. Efektem działania w warunkach wysokiej niepewności i zmienności rynków będzie zapewne wzrost zainteresowania ubezpieczeniami OC menedżerów, czyli tzw. polis D&O. Chronią one zarówno majątek prywatny decydenta, jak i przedsiębiorstwa, zapewniając środki finansowe na pokrycie strat wynikających z niekorzystnych decyzji zarządczych – zauważa Aleksander Chmiel, Manager – Lider Praktyki FINPro w EIB SA.

Roszczenia mogą pojawić się po latach

Katalog zdarzeń objętych ubezpieczeniem jest szeroki. Mieszczą się w nim przede wszystkim wszelkie decyzje o charakterze finansowym. Zalicza się do nich także inwestycje kapitałowe, przejęcia i fuzje, wybór kontrahentów i partnerów biznesowych, a także uruchomienie nowych linii produktowych. Oprócz tego przedmiotem roszczeń może być także odpowiedzialność zarządzających za przestrzeganie przepisów BHP, komunikację z partnerami biznesowymi oraz przestrzeganie praw pracowniczych i wynikające z nich ewentualne spory z pracownikami czy związkami zawodowymi.

Dynamiczne zmiany epidemiologiczne, gospodarcze czy prawne, powodują, że błędy mogą być obecnie trudne do uniknięcia. Kwestią otwartą jest tylko pytanie, jak wpłyną one na kondycję przedsiębiorstwa i kiedy ich skutki będą widoczne. Trzeba pamiętać, że roszczenia przedawniają się dopiero po upływie 3 lat od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie i ustaliła osobę odpowiedzialną, pod warunkiem, że od zdarzenia nie minęło więcej niż 10 lat – dodaje Aleksander Chmiel z EIB SA.

Jaką ochronę zapewnia D&O?

Polisa zabezpiecza przede wszystkim majątek prywatny osób zarządzających przedsiębiorstwami. Ochronę oferowaną przez ubezpieczenie można rozciągnąć także na współmałżonków czy partnerów życiowych, a także spadkobierców ubezpieczonego. Nakłady finansowe wypłacane na mocy standardowych warunków polisy oraz umów dodatkowych mogą zostać przeznaczone m.in. na:

  • odszkodowania z tytułu strat finansowych przedsiębiorstwa, udziałowców czy akcjonariuszy,
  • pokrycie roszczeń pracowniczych,
  • naprawę wizerunku firmy,
  • zapobieżenie dalszych strat,
  • reprezentację prawną w związku z roszczeniami,
  • koszty procesów sądowych,
  • zapłatę kar i grzywien administracyjnych.

Ochronę posiada tym samym nie tylko decydent, ale i firma, ponieważ polisa gwarantuje otrzymanie środków z tytułu strat i roszczeń.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Choć ubezpieczenie D&O obejmuje swoją ochroną szeroki zakres zdarzeń, to istnieje kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty pieniędzy z tytułu polisy. Wyłączone spod umowy ubezpieczenia są przede wszystkim umyślne przestępstwa lub naruszenia prawa. W ramach polisy nie mogą być też uwzględnione zdarzenia i okoliczności sprzed podpisania umowy, co do których ubezpieczony miał podejrzenie, że będą mogły skutkować roszczeniami. Polisą nie można również pokryć kwoty zobowiązań podatkowych z wyjątkiem tych dochodzonych z art. 116 Ordynacji Podatkowej.

Źródło: EIB SA.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

forex

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarkę – komentarz Grzegorza Maliszewskiego

0
W tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z gospodarek rozwiniętych, wskazujących na skalę załamania koniunktury w następstwie epidemii koronawirusa. W tym kontekście istotne będą wskaźniki koniunktury w USA i strefie euro. Oczekiwać można dalszego...
2

W II kwartale globalny PKB może spaść nawet o 15 proc. w ujęciu rocznym....

0
W marcu wskaźnik PMI – łącznie dla przemysłu i usług – w strefie euro odnotował rekordowy spadek do 31,4 pkt, podczas gdy jeszcze w lutym wyniósł 51,6 pkt. Dane te obrazują nastroje osób odpowiedzialnych za zakupy w firmach, co...
rozwoj

Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach

0
Doświadczenia z kryzysu z 2008 roku pokazały, że instrumenty podatkowe mają istotną rolę w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. Aktualne działania innych państw pozwalają stwierdzić, że polityka podatkowa ma i będzie mieć istotne znaczenie w...