wtorek, 27 lipca, 2021
FINANSEOszczędności Polaków. Czy w 2021 r. będziemy zaciskać pasa?

Oszczędności Polaków. Czy w 2021 r. będziemy zaciskać pasa?

-

Oszczędności Polaków. Czy w 2021 r. będziemy zaciskać pasa?

W najnowszym badaniu PAYBACK Opinion Poll sprawdziliśmy noworoczne postanowienia Polaków dotyczące domowych finansów. Okazuje się, że nawet w dobie częściowego zatrzymania gospodarki wskutek pandemii swoją sytuację finansową oceniamy dość dobrze. Jednak pomimo tego optymizmu Polaków wciąż trudno nazwać mistrzami oszczędzania.

Początek nowego roku to dobry moment na zmiany – również w kwestiach finansowych. Zawirowania ostatnich miesięcy sprawiły jednak, że także w Polsce wiele osób borykało się z problemami w domowych budżetach. Sprawdziliśmy więc, jakie podejście do oszczędzania mają Polacy u progu 2021 r.

Oszczędzanie kontra pandemia

Spośród wszystkich respondentów ⅓ osób przyznała, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Przy tym jednak niemal 60% ankietowanych stwierdziło, że w poprzednim roku nie doszło do poważniejszych zmian w domowym budżecie. Co dziesiąty zaś przyznał, że w ciągu ostatnich miesięcy odnotował poprawę własnej sytuacji finansowej. Ponadto w grupach, które zauważyły zmiany w swoich budżetach, aż 68% osób przyznało, że miały na nie wpływ pandemia i związane z nią obostrzenia.Sytuacja_finansowa

Jak zatem prezentuje się stan finansów Polaków po kolejnych lockdownach? 60% badanych posiada w swoim budżecie oszczędności (w różnej kwocie). Z drugiej strony 40% żyje praktycznie z miesiąca na miesiąc, nie posiadając żadnej poduszki finansowej. Być może na tak słaby wynik wpływa najpowszechniejszy wśród Polaków styl oszczędzania, polegający na odkładaniu wyłącznie nadwyżek (59% odpowiedzi), z którymi bywa różnie. Stałą kwotę każdego miesiąca regularnie odkłada 41% ankietowanych.

Ile udaje się odłożyć?

Sprawdziliśmy także zestawienie kwot, jakie udaje nam się co miesiąc zaoszczędzić. Dla przeważającej części respondentów (83%) nie przekraczają one 1000 zł: ¼ badanych odkłada między 100 a 200 zł miesięcznie, a nieco mniej kwoty w przedziale 201-500 zł (24%) lub 501-1000 zł (22%). Reszcie ankietowanych (17%) udaje się miesięcznie odłożyć 1000 zł lub więcej, ale w tej grupie większość nie przekracza progu 2000 zł.Odlozyc_w_miesiacu

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że kwoty przeznaczane na oszczędności mają związek z zarobkami. Zdecydowana większość (78%) spośród ankietowanych nieposiadających oszczędności przyznała, że zarabia zbyt mało i zarazem ma na głowie zbyt dużo wydatków, aby odłożyć jakąś znaczącą kwotę. Reszta osób z tej grupy albo nie widzi sensu w oszczędzaniu (7%), albo po prostu nie jest w stanie zmobilizować się do zaciskania pasa (3%).

Warto przy tym wspomnieć, że tylko dla 14% badanych wysokość własnych oszczędności jest satysfakcjonująca. Ponad połowa respondentów (54%) jest zadowolona z zaoszczędzonych kwot jedynie częściowo, zaś dla ⅓ badanych wysokość odłożonych środków nie jest satysfakcjonująca.

Oszczędności na czarną godzinę lub… na wyjazd

Najczęstsze motywy wśród oszczędzających to z jednej strony konieczność zapewnienia środków „na czarną godzinę”, z drugiej zaś – wyjazd urlopowy. Obydwie te odpowiedzi zebrały po 20% głosów. Kolejne cele oszczędnościowe związane są z poważniejszymi zakupami: nieruchomości (16%) lub samochodu (15%). Ponadto 12% Polaków odkłada na remont domu lub mieszkania, zaś nieco mniej zabezpiecza w ten sposób przyszłość: własną (11% – oszczędności na emeryturę) lub swoich bliskich (9% – oszczędności dla dzieci). Tylko 8% respondentów nie posiada jasno sprecyzowanych celów oszczędnościowych.Cele_oszczednosciowe

Konto oszczędnościowe i gotówka wciąż najpopularniejsze?

Jeśli oszczędzamy, w gospodarowaniu własnymi środkami pozostajemy raczej ostrożni. Najpopularniejszą formą oszczędzania pozostaje tradycyjne konto oszczędnościowe – tę odpowiedź wskazało 36% respondentów. Dużą popularnością cieszy się również odkładanie gotówki (27%), zaś lokaty – pomimo utrzymującego się od kilku sezonów niskiego oprocentowania – zajęły w tym zestawieniu trzecie miejsce (11%). Najmniej osób oszczędza poprzez IKZE i inne zabezpieczenia emerytalne (6%) oraz inwestując pieniądze na rynkach finansowych (fundusze inwestycyjne oraz akcje – po 5%).

W jaki sposób Polacy będą oszczędzać w trakcie tego roku? Najczęściej skorzystamy z tradycyjnych form oszczędzania: odkładając gotówkę lub prowadząc konto oszczędnościowe (po 39% odpowiedzi). 11% skieruje swoje środki na lokatę terminową. 7,5% osób zainwestuje w akcje; tyle samo respondentów skorzysta z jakiejś formy konta emerytalnego (IKZE lub fundusz). Obok oszczędnych zarysowała się również spora grupa osób, które w ciągu najbliższych miesięcy w ogóle nie planują oszczędzać – w ten sposób odpowiedział co piąty ankietowany.

W ankiecie zapytaliśmy także o to, czy oszczędzanie przychodzi nam łatwo. Połowa badanych traktuje oszczędzanie jako neutralny nawyk, przyzwyczajenie. 29% przyznało jednak, że zaciskanie pasa jest dla nich przykrym obowiązkiem. Z drugiej strony nieco ponad co piąty ankietowany (21%) stwierdził, że lubi oszczędzać i nie ma z tym żadnych trudności. Co ciekawe, w tej ostatniej grupie znalazło się o 12% więcej mężczyzn niż kobiet.Stosunek_do_oszczedzania

Zdrowie ważniejsze od pieniędzy?

Domowe finanse i oszczędzanie to nie jedyne kwestie, o które zapytaliśmy naszych respondentów. Sprawdziliśmy również inne dziedziny życia, których dotyczą noworoczne postanowienia. Oszczędzanie uplasowało się na drugim miejscu, ex aequo z uprawianiem sportu – większą uwagę tym kwestiom zamierza w tym roku poświęcić 13% badanych. Na pierwszym miejscu znalazło się zaś zdrowie (19% respondentów) – możemy tylko domniemywać, w jak dużym stopniu na to postanowienie wpłynął COVID-19.Postanowienia_noworoczne

PAYBACK Opinion Poll

To badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach Programu PAYBACK w dniach 11-18 stycznia 2021 r. metodą ankiety online na grupie 493 osób. Grupa badawcza w wieku 18-65 lat dobrana została tak, aby odpowiadać strukturze demograficznej kraju.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...