PRAWOParlament Europejski przyjmuje wstępne rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji

Parlament Europejski przyjmuje wstępne rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji

Parlament Europejski przyjmuje wstępne rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji

Parlament Europejski ogłosił właśnie wynik negocjacji w sprawie przyjęcia AI Act, który ma na celu uregulowanie systemów sztucznej inteligencji na całym świecie. To pierwsze na świecie ogólne przepisy, które mają regulować stosowanie sztucznej inteligencji. Ustawa ma na celu zapewnienie, że systemy sztucznej inteligencji chronią prawa podstawowe takie jak: demokracja, praworządność i zrównoważony rozwój środowiska, jednocześnie stymulując innowacje i czyniąc Europę liderem w tej dziedzinie. Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do nałożenia kar w wysokości od 35 mln euro lub 7% globalnego obrotu do 7,5 mln euro lub 1,5% obrotu, w zależności od naruszenia i wielkości firmy.  Uzgodniony tekst będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty zarówno przez Parlament, jak i Radę, aby stać się prawem UE. Parlamentarne komisje ds. rynku wewnętrznego i wolności obywatelskich będą głosować nad porozumieniem na najbliższym posiedzeniu.

Cały tekst informacji:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai

Zakazane aplikacje

Uznając potencjalne zagrożenie dla praw obywateli i demokracji ze strony niektórych możliwych zastosowań sztucznej inteligencji, prawodawcy zdecydowali się zakazać:

  • systemów kategoryzacji biometrycznej, które wykorzystują cechy wrażliwe (np. przekonania polityczne, religijne, filozoficzne, orientację seksualną, rasę);
  • dowolnego pobierania obrazów twarzy z Internetu lub nagrań CCTV w celu tworzenia baz danych rozpoznawania twarzy;
  • rozpoznawana emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych;
  • programów z obszaru social scoring (systemu zaufania społecznego) opartych na zachowaniach społecznych lub cechach osobistych;
  • systemów sztucznej inteligencji, które manipulują ludzkim zachowaniem w celu obejścia ich wolnej woli;
  • sztucznej inteligencji wykorzystywanej do odczytywania słabości ludzi (ze względu na ich wiek, niepełnosprawność, sytuację społeczną lub ekonomiczną).

Wyłączenia dotyczące egzekwowania prawa

Negocjatorzy uzgodnili szereg zabezpieczeń i wąskich wyjątków od stosowania biometrycznych systemów identyfikacji (RBI) w publicznie dostępnych przestrzeniach do celów egzekwowania prawa, z zastrzeżeniem uprzedniej zgody sądu i ściśle określonych list przestępstw. „Zdalny” RBI byłby wykorzystywany wyłącznie w ukierunkowanym poszukiwaniu osoby skazanej lub podejrzanej o popełnienie poważnego przestępstwa.  RBI „w czasie rzeczywistym” spełniałby rygorystyczne warunki, a jego użycie byłoby ograniczone w czasie i miejscu, do celów stricte oznaczonych, takich jak:

  • ukierunkowane poszukiwania ofiar (uprowadzenia, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne),
  • zapobieganie konkretnemu i obecnemu zagrożeniu terrorystycznemu, lub lokalizacji bądź, identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie jednego z konkretnych przestępstw wymienionych w rozporządzeniu (np. terroryzm, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne, zabójstwo, porwanie, gwałt, rozbój z bronią w ręku, udział w organizacji przestępczej, przestępstwo przeciwko środowisku).

Neil Thacker, CISO EMEA w Netskope, skomentował to następująco:

Wraz z rosnącą obecnością sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach codziennego życia, kwestia ram prawnych stała się pilna i konieczna w celu uregulowania jej zastosowań oraz ochrony danych. Istotne jest jednak, aby odbywało się to w oparciu o precyzyjne i przejrzyste zasady prawne, które ewoluują wraz z technologiami, tak abyśmy znaleźli właściwą równowagę umożliwiającą innowacje przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etycznych. UE szybko wprowadziła w życie te przepisy, które są obecnie pierwszymi ogólnymi przepisami dotyczącymi sztucznej inteligencji na świecie.    Rozporządzenie ws. sztucznej inteligencji ma szeroki zakres, starając się zapewnić wytyczne i ochronę w wielu obszarach, na które sztuczna inteligencja będzie miała wpływ w nadchodzących latach. Dla przeciętnego, niespecjalistycznego przedsiębiorstwa są to odniesienia do systemów AI ogólnego przeznaczenia (GPAI), na które powinni zwrócić uwagę na początku. Nowe przepisy obejmują wymogi dotyczące przejrzystości, w tym dokumentacji technicznej i zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, a w przypadku, gdy informacje te nie są dostępne, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do kontrolowania wykorzystania takich systemów w swojej organizacji. Szczególnie ucieszyło mnie uwzględnienie w przepisach wyraźnych wymogów dotyczących szczegółowych podsumowań treści wykorzystywanych do szkolenia systemu. Świadome podejmowanie decyzji ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia sztucznej inteligencji, która jest etyczna i spełnia wymogi nowego prawa. Znajomość i dokumentowanie wykorzystania zarówno uczenia maszynowego, jak i systemów sztucznej inteligencji w organizacji to prosty sposób na zrozumienie i przewidywanie luk w zabezpieczeniach krytycznych danych biznesowych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego korzystania z AI”.

Ilona Simpson, CIO EMEA w Netskope dodała:

Nowa unijna regulacja dot. sztucznej inteligencji jest pierwszym na świecie międzysektorowym i transgranicznym aktem prawnym dotyczącym sztucznej inteligencji, ale chodzi w niej o znacznie więcej niż tylko współpracę państw członkowskich w ważnej kwestii dnia dzisiejszego.

Rozporządzenie kładzie nacisk na bezpieczeństwo i zasady etyczne w samym sercu innowacji w zakresie sztucznej inteligencji i jest wyraźnym sygnałem, że rządy poważnie traktują implikacje etyczne – i wynikającą z nich konieczność zarządzania – w samym sercu tych szybkich postępów.

Grzywny nakładane za nieprzestrzeganie przepisów są zgodne z dobrze ugruntowanym modelem egzekwowania RODO; grzywny ograniczają się do 7% globalnego obrotu w porównaniu z 4% w ramach RODO, co oznacza, że nie można krytykować tego, czy prawo to, jest zbyt surowe.

Dla mnie najważniejszym spośród dzisiejszych ogłoszeń był wysiłek, jaki ustawodawcy włożyli w stworzenie równowagi między regulacjami a innowacjami. Rozporządzenie jest pierwszym aktem prawnym, jaki widziałam, który aktywnie zachęca do innowacji startupy i MŚP – w rzeczywistości zawiera wyraźny przepis promujący korzystanie z „piaskownic regulacyjnych” ustanowionych przez organy krajowe, a także testowanie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu UE będzie w stanie wspierać postęp techniczny bez ograniczania go nadmiernymi regulacjami”.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...