PRACA I KARIERABEZROBOCIEPerspektywy ekonomiczne młodego pokolenia

Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia

Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia

Instytut Finansów opublikował raport „Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia”, w którym przedstawiono sytuację młodych osób na rynku pracy. Wiele danych napawa optymizmem, ale w związku z tą kwestią nie brakuje wyzwań.Konferencja Młodzi a przyszłość 3

Podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Finansów w Warszawie Instytut Finansów zaprezentował najnowsze opracowanie – „Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia”. W raporcie podjęte zostały kwestie związane z sytuacją osób młodych w wieku 18-26 lat na rynku pracy, bezrobocia wśród nich, oraz ich opinii związanej z perspektywami zawodowymi. W ramach raportu przeprowadzono także analizę instrumentów aktywizacji zawodowej młodych osób, które narzędzia wykorzystywane są w państwach europejskich.

Ostatnie lata to dla gospodarki, tak polskiej jak i globalnej, czas bardzo trudnych wyzwań. Pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown uderzający w płynność procesów makroekonomicznych. Agresja Rosji na Ukrainę mająca wpływ na rynki w wielu branżach. Wreszcie inflacja postępująca w zasadzie w każdym kraju. To wszystko rzeczywistość, w której muszą odnajdywać się także młode osoby. Dlatego jako Instytut Finansów postanowiliśmy przeanalizować ten obszar, przypatrując się kluczowym wyzwaniom i perspektywom – tłumaczy powody powstania raportu Łukasz Chrobak, dyrektor Instytutu Finansów.

Stabilność i dobre perspektywy

Wśród kwestii analizowanych w raporcie Instytutu Finansów znalazły się między innymi analizy związane z poziomem bezrobocia wśród młodych. Jak wynika z opracowania, Polska utrzymuje rekordowo niski poziom bezrobocia, aczkolwiek autorzy zauważają, że w obliczu obecnych trendów makroekonomicznych wymagane mogą być działania aktywizujące zawodowo młode osoby.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że jak wynika z przeprowadzonych badań, młodzi oceniają swoje perspektywy zawodowe raczej pozytywnie. Respondenci w wieku 18-26 lat zapytani o to, jak postrzegają swoje perspektywy w okresie następnych 5 lat, blisko w 48 proc. przypadków stwierdzili, że oceniają je, albo bardzo dobrze (13 proc.) albo dobrze (35 proc.). Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 43 proc. ankietowanych, źle swe perspektywy postrzegało tylko 7 proc. badanych, a bardzo źle jedynie 2 proc.

Eksperci z Instytutu Finansów wskazują przy tym, że ogólna sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce jest stabilna i o wiele lepsza niż we wcześniejszych dekadach – na przykład w latach dziewięćdziesiątych, czy pierwszej dekadzie XX wieku, gdy nasz kraj mierzył się z transformacją ustrojową, hiperinflacją, czy wysokim bezrobociem. Szczegółowe analizy sytuacji młodych wskazują tym samym na szanse rysujące się przed młodym pokoleniem.

Warto przyjrzeć się uważnie wynikom ankiet, które przeprowadzono w ramach naszego raportu. Pokazywały one, że młodzi za największe bariery w znalezieniu pracy uznawali ich niedopasowane do obecnego rynku pracy, wykształcenie, zbyt wysokie oczekiwania wobec pracodawcy, niewystarczające umiejętności, ograniczenia geograficzne, czy po prostu zwyczajny brak chęci znalezienia pracy. Dziś problemem nie jest brak pracy dla młodych, wyzwaniem jest takie kształtowanie rynku pracy, by ten aktywizował młode pokolenie, a możliwości zawodowe stanowiły odpowiedź na ich ambicje, co przyniesie również możliwość wykorzystania ich potencjału – tłumaczy Elżbieta Buk, ekspertka z Instytutu Finansów.

Instytut zauważa, że pod względem bezrobocia w grupie wiekowej 18-24 Polska może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Średni poziom bezrobocia w tej grupie dla Unii Europejskiej pod koniec 2021 roku wyniósł 6 proc. We Francji i Włoszech oscylował w granicach 7 proc. Z kolei w Polsce było to jedynie 3 proc.

Rozmowy o przyszłości

Pomimo tych optymistycznych danych eksperci zdają sobie sprawę z konieczności aktywizacji zawodowej młodych i odpowiedniego kształtowania rynku pracy. Dlatego też w ramach konferencji „Młodzi a przyszłość” organizowanej przez Instytut Finansów i towarzyszącej premierze raportu „Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia” wraz z udziałem zaproszonych gości podjęto dyskusję na temat wyzwań polskiej gospodarki w kontekście młodych osób.

W panelu dyskusyjnym zrealizowanym w ramach konferencji uczestniczyli przedstawiciele polskiego biznesu i organizacji młodzieżowych, a także eksperci w zakresie gospodarki. Z ramienia Instytutu Finansów w dyskusji brała dział Elżbieta Buk. W panelu pojawili się także: Elisa Marques, p.o. wicedyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w Agencji Rozwoju Przemysłu, Yuliia Pysmenna – Chief Operating Oficer z Tutlo.com, Filip Budny – CEO i jeden z założycieli startupu MAGLY., a także przewodniczący Parlamentu Studentów RP – Kewin Lewicki.

Potrzeba dziś ożywionej dyskusji na temat wyzwań rynku pracy. Misją Instytutu Finansów jest tworzenie przestrzeni do takiego właśnie dialogu. Zorganizowana przez nas debata miała przy tym charakter wyjątkowy, bo skupiała ludzi, których żywo dotyczył nasz raport – ekspertów, młodych, energicznych, działających dziś i budujących jutro – mówi dyrektor Instytutu Finansów, Łukasz Chrobak.

W trakcie debaty podejmowano kwestie związane z funkcjonowaniem polskich pracodawców, czy kształtowaniem kompetencji młodych w nowoczesnej gospodarce. Analizowano także metody aktywizacji młodego pokolenia realizowane w krajach Europy Zachodniej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...