środa, 2 grudnia, 2020
PODATKI Podatkowe aspekty restrukturyzacji firmy

Podatkowe aspekty restrukturyzacji firmy

-

Podatkowe aspekty restrukturyzacji firmy

W procesach reorganizacji niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego uzasadnienia biznesowego. W czasie pandemii COVID-19 grupom kapitałowym może być łatwiej znaleźć argumenty dla takiego uzasadnienia.

Aktualnie wiele firm boryka się z problemami z płynnością finansową, wynikającymi m.in. ze spadku zamówień. W konsekwencji przedsiębiorcy zastanawiają się, czy mają jakieś aktywa, które nie są istotne dla ich podstawowej działalności, a które można byłoby sprzedać, tak aby uzyskaną gotówkę wykorzystać na bieżącą działalność gospodarczą. Firmy szukają również możliwości restrukturyzacji wewnętrznych, które pozwolą na oszczędności podatkowe.

Reorganizacje możemy podzielić na restrukturyzacje wewnętrzne w celu uzyskania oszczędności podatkowych, transakcje mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, jak i czynności polegające na sprzedaży aktywów, biznesu czy też udziałów w spółkach. Coraz częściej spotykamy się z reorganizacjami w postaci połączeń czy podziałów, które mają na celu albo uzyskanie oszczędności podatkowych albo przygotowanie pod planowaną transakcję sprzedaży – mówi Honorata Green, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce.

W procesach reorganizacji niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego uzasadnienia biznesowego. W czasie pandemii COVID-19 grupom kapitałowym może być łatwiej znaleźć argumenty dla takiego uzasadnienia.

Można się jednak spodziewać, że organy podatkowe wciąż będą w trakcie kontroli podatkowych weryfikowały czy rzeczywiście głównym lub jednym z głównych celów przeprowadzenia danej restrukturyzacji nie było osiągnięcie korzyści podatkowej. Stąd istotne jest, aby rozszerzyć pakiet dokumentacji przedstawiający uzasadnienie ekonomiczne o dokumenty załączane do wniosków pomocowych – mówi Małgorzata Gleń, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce.

W sytuacji bardziej skomplikowanych połączeń lub podziałów neutralność podatkowa może obecnie nie być w pełni zachowana. Wynika to ze zmian przepisów CIT od 2018 roku, od kiedy to w praktyce wprowadzono zasadę opodatkowania takich procesów.

Wydaje się, że celem zmian przepisów było między innymi zapewnienie, aby parytet wymiany udziałów dla celów połączenia czy podziału był ustalany w oparciu o wartości rynkowe majątków spółek biorących udział w takiej reorganizacji. Podatnicy planujący połączenia lub podziały powinni więc obecnie z większą niż wcześniej uwagą planować takie reorganizacje – mówi Małgorzata Gleń, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

forex

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarkę – komentarz Grzegorza Maliszewskiego

0
W tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z gospodarek rozwiniętych, wskazujących na skalę załamania koniunktury w następstwie epidemii koronawirusa. W tym kontekście istotne będą wskaźniki koniunktury w USA i strefie euro. Oczekiwać można dalszego...
2

W II kwartale globalny PKB może spaść nawet o 15 proc. w ujęciu rocznym....

0
W marcu wskaźnik PMI – łącznie dla przemysłu i usług – w strefie euro odnotował rekordowy spadek do 31,4 pkt, podczas gdy jeszcze w lutym wyniósł 51,6 pkt. Dane te obrazują nastroje osób odpowiedzialnych za zakupy w firmach, co...
rozwoj

Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach

0
Doświadczenia z kryzysu z 2008 roku pokazały, że instrumenty podatkowe mają istotną rolę w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. Aktualne działania innych państw pozwalają stwierdzić, że polityka podatkowa ma i będzie mieć istotne znaczenie w...