BEZPIECZEŃSTWOPolskie środowiska biznesowe apelują do Ministerstwa Obrony Narodowej o wzmocnienie potencjału gospodarczego...

Polskie środowiska biznesowe apelują do Ministerstwa Obrony Narodowej o wzmocnienie potencjału gospodarczego i obronnego Polski

Polskie środowiska biznesowe apelują do Ministerstwa Obrony Narodowej o wzmocnienie potencjału gospodarczego i obronnego Polski

Rada Polskich Przedsiębiorców, ciało doradcze przy Pracodawcach RP, wspólnie z Konfederacją Lewiatan oraz Polską Radą Biznesu wystosowała do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza apel o dialog z przedstawicielami biznesu. Organizacje biznesowe postulują wspólne wypracowanie rozwiązań, które wzmacniałyby potencjał obronny Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym wzmocnieniu polskiej gospodarki oraz Sił Zbrojnych.

Środowiska biznesowe wskazują na kilka kluczowych zagadnień, które w ich ocenie w istniejącej rzeczywistości prawno-gospodarczej nie są w wystarczający sposób dostrzeżone, czy to przez brak odpowiednich regulacji, ich niewłaściwe lub niewystarczające stosowanie lub też poprzez brak właściwej komunikacji, skutkujący niewykorzystaniem istniejącego i przyszłego potencjału gospodarczego Kraju.

Postulaty skupione są wokół 5 punktów:

Fundusz i ubezpieczenia

Postulat stworzenia funduszu wparcia dla firm działających przy wschodniej granicy, współfinansowanego przez sektor prywatny i państwo oraz wprowadzenie specjalnych programów ochrony i ubezpieczenia dla firm zlokalizowanych przy ww. granicy, które mogą być narażone na bezpośrednie zagrożenia w przypadku konfliktu. Te rozwiązania, zabezpieczające funkcjonowanie i zdolności produkcyjne w sytuacjach kryzysowych umożliwiłyby firmom ubezpieczeniowym oferowanie specjalnych polis dla tych przedsiębiorstw.

Offset i Platforma Technologiczna

Apel polskich środowisk biznesowych o połączenie wzrostu wydatków obronnych z offsetem w udzielanych zamówieniach. Ma to na celu zwiększenie dostępu polskich przedsiębiorców do nowoczesnych technologii, a także zwiększenie potencjału produkcyjno-remontowego krajowych firm w zakresie obronności.

Krajowe środowiska biznesowe uważają również, że rozwój nowych technologii oraz ich nowe zastosowania w konfliktach zbrojnych wymagają ściślejszej współpracy państwa i prywatnych firm.

Rezerwa i zaplecze produkcyjno-usługowe

Polscy przedsiębiorcy zauważają, że istniejące regulacje w zakresie wspierania firm zatrudniających rezerwistów nie są wystarczające. Postulują m.in. stosowanie mechanizmu dodatkowej punktacji w przetargach publicznych dla przedsiębiorców zatrudniających rezerwistów.

Proponują rozważenie wprowadzenia katalogu ulg podatkowych dla szeregu proobronnościowych wydatków, np. na: zakup broni oraz pełnego wyposażenia obronnego, a także jego serwisowanie i magazynowanie oraz szkolenia w zakresie posługiwania się bronią i innym wyposażeniem, w tym dronami, a także możliwość finansowania stowarzyszeń strzeleckich przy pracodawcach.

Środowiska biznesowe apelują ponadto o zwiększenie wysiłków w zakresie stworzenia Mapy Zasobów, która zawierałaby optymalną listę przedsiębiorców będących w stanie gotowości z rezerwą infrastruktury, dot. m.in: sprzętu, infrastruktury IT, zakładów produkcyjnych mogących podczas zagrożenia zmienić swoją produkcję na produkcję dla wojska oraz wykwalifikowanej kadry, mającej wiedzę i zasoby, aby pełnić ważne funkcje wspierające Siły Zbrojne.

Bezpieczeństwo lekowe

Wzrost produkcji leków w Polsce jest warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa lekowego w regionie, skutecznego odpierania ataków i możliwości utrzymania funkcjonowania państwa w razie konfliktów międzynarodowych. Stanowi też istotny element odporności kraju – kluczowej w doktrynie odstraszania sformułowanej przez NATO. Istotnym staje się włączenie branży farmaceutycznej i przedsiębiorców tego sektora do dialogu dotyczącego obronności państwa oraz jego infrastruktury krytycznej.

Komunikacja

Przedstawiciele środowisk biznesowych apelują ponadto o dialog, a także skuteczną walkę z dezinformacją. Proponują wypracowanie i przyjęcie krajowej strategii walki z dezinformacją oraz określenie właściwego organu administracji publicznej, który weźmie odpowiedzialność za jej realizację, we współpracy z przedsiębiorcami.

Sygnatariuszami listu są:

  • Rafał Brzoska, Przewodniczący Rady Polskich Przedsiębiorców
  • Rafał Dutkiewicz, Prezes Pracodawców RP
  • Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu
  • Maciej Witucki, Prezes Konfederacji Lewiatan

Sygnatariusze listu wyrażają przekonanie, że wspólne działania przyczynią się do wydajniejszego działania polskich przedsiębiorców oraz poprawy stanu polskiej gospodarki, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwój Sił Zbrojnych RP i wzmocnienie potencjału obronnego naszego kraju.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...