BIZNESRaportowanie ESG – konieczność dla firm i szansa na zrównoważony rozwój

Raportowanie ESG – konieczność dla firm i szansa na zrównoważony rozwój

Raportowanie ESG – konieczność dla firm i szansa na zrównoważony rozwój

Raportowanie ESG (ang. Environmental, social responsibility and corporate governance) ma przeciwdziałać coraz większej eksploatacji zasobów naturalnych i degradacji środowiska. Już teraz dla firm jest to konieczność. Jednak aby to wszystko realnie działało, pracownicy muszą posiadać do tego odpowiednią wiedzę i umiejętności.

  • Komisja Europejska chce, by od 2025 r. wszystkie firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, wdrożyły raportowanie ESG;
  • Według raportu PwC aż 79 proc. inwestorów uważa, że wdrażanie zasad ESG jest decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;
  • Dobra organizacja pracy w firmie i odpowiednie zarządzanie zasobami również wpływa na zrównoważony rozwój.

ESG składa się z trzech czynników i aby było w firmie skuteczne, wszystkie te aspekty muszą być równomiernie wdrażane. – Dbanie o środowisko i społeczna odpowiedzialność to dwa z trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju. Jest jeszcze ład korporacyjny, który określa odpowiedzialna zarządzanie wszelkimi procesami w firmie – podkreśla Maciej Hawrus, Product & Business Manager w Altkom Akademii, która prowadzi szkolenia certyfikowane przez PeopleCert. Zaznacza, że pracować na to muszą wszyscy pracownicy, również w branży IT, która ze względu na wszechobecną cyfryzację staje się jeszcze bardziej popularna.

– Może się wydawać, że wdrażanie ESG w sektorze IT nie jest priorytetem, co jest oczywiście błędnym podejściem. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami, usługami IT i wykorzystywanie ich potencjału również wpływa na zrównoważony rozwój w firmie. Pomocne są tu np. certyfikowane szkolenia z ITIL (dop. Information Technology Infrastructure Library). Dzięki temu wszelkie zmiany w strukturach spółki, nowe zmiany technologiczne, dostarczanie usług czy nawet kontakty z partnerami nie angażują wielu zasobów i pracownicy zarządzający tymi sektorami wiedzą, jak to skutecznie robić – mówi Maciej Hawrus.

Przedsiębiorstwa, dla których wdrażanie ESG nie jest na dalszym planie, będą bardziej atrakcyjnym pracodawcą dla młodego pokolenia specjalistów. Na rynek pracy wkracza pokolenie Z, dla których kwestie społeczne, kwestie związane z klimatem i ochroną środowiska mają kluczowe znaczenie. Pracownicy i wysoko wykwalifikowani specjaliści będą szukać pracy w firmach, których idee i konkretne działania na rzecz klimatu są zgodne z ich poglądami.

Wymagania prawne

Na początku 2023 roku, w życie weszła dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że firmy będą musiały raportować wszelkie działania niefinansowe, które dotyczą kwestii środowiskowych, kadrowych oraz zarządzania i kontrolą firmy, czyli ESG.

W pierwszym etapie rozporządzenie dotyczy co prawda tylko dużych spółek i będą musiały one złożyć taki raport obowiązkowo już za 2024 rok. O ile nie jest to dla nich aż tak nowy temat, ponieważ tworzą już podobne raporty na podstawie NFRD (ang. Nonfinancial Disclosure Reporting Directive), to jednak już za lata 2025 i 2026 taki obowiązek będą miały również mniejsze spółki. W pierwszej kolejności będą to firmy zatrudniające ponad 250 osób, a rok później już wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 10 osób.

Jest to z całą pewnością dobry i ważny kierunek, który ma znacząco ograniczyć zużycie zasobów naturalnych i wymusić na firmach zrównoważony rozwój. Oprócz aspektów ekologicznych raportowanie ESG może znacząco wpłynąć na rozwój firmy. Jak wynika z raportu PwC, aż 79 proc. inwestorów uważa, że wdrażanie zasad ESG jest decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Co więcej – 49 proc. z nich wstrzymałoby się od inwestycji w firmę, która działa w tym obszarze niewystarczająco.

Dlatego mniejsze spółki już teraz powinny zacząć przygotowywać się do zmian w nadchodzących latach i wprowadzić rozwiązania, które ułatwią im raportowanie oraz realnie przyczynią się do zrównoważonego rozwoju.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...