NIERUCHOMOŚCIRośnie znaczenie ESG w branży deweloperskiej. Czy i jak to wpłynie na...

Rośnie znaczenie ESG w branży deweloperskiej. Czy i jak to wpłynie na decyzje kupujących?

Rośnie znaczenie ESG w branży deweloperskiej. Czy i jak to wpłynie na decyzje kupujących?

Obowiązek publikacji raportów ESG, stosowanie nowych technologii budowlanych minimalizujących emisję CO2 oraz wdrażanie proekologicznych rozwiązań takich, jak panele fotowoltaiczne czy ładowarki do samochodów elektrycznych to tylko niektóre z obowiązków, które deweloperzy mieszkaniowi są zobowiązani przestrzegać przy planowaniu przyszłych inwestycji.

Portal RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli firm deweloperskich o to, czy i jak te zmiany wpłyną decyzje na kupujących.

Magdalena Wiewiór, Dyrektorka Departamentu Komunikacji i Projektów Marketingowych, Develia S.A.

Rola ESG będzie w nadchodzących latach rosnąć. Wpływ na to mają m.in. dyrektywa CSRD i standardy ESRS, które nakładają na duże spółki obowiązek publikowania szczegółowych raportów analizujących ich wpływ na środowisko i ujawniających, jak kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpisują się w strategię i model biznesowy. Kolejne zmiany w zakresie ekologicznego budownictwa wymusi przyjęta niedawno dyrektywa EPBD, w myśl której od 2030 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały być zeroemisyjne.

Develia już dziś przystosowuje swoja ofertę do nowej rzeczywistości rynkowej. Od dwóch lat publikujemy raporty ESG, jesteśmy też w trakcie wdrażania nowej strategii uwzgledniającej zasady zrównoważonego rozwoju. W tej chwili analizujemy różnorodne rozwiązania, które pozwolą nam budować mieszkania o niższej emisyjności od obecnie obowiązujących norm (65 kwh/m2/rok). Takie technologie wpływają na wyższy koszt jednostkowy metra kwadratowego lokalu, jednak dla nabywcy w znacznej mierze nakłady te zwrócą się w postaci niższych rachunków za energię. Można stwierdzić, że to właśnie aspekt wydajności energetycznej mieszkań będzie skłaniał nabywców ku „proekologicznym nieruchomościom”. W ostatnich latach wzrost cen energii (w tym cieplnej) istotnie wpłynął na koszty utrzymania lokali mieszkalnych – opłaty wzrosły nawet o kilkanaście złotych na każdy metr kwadratowy miesięcznie. Spodziewamy się, że wskutek zniesienia rządowych tarcz na ceny energii koszty te w kolejnych latach mogą wzrosnąć.

Dodatkowo opłacalność inwestycji w zielone mieszkania może zwiększyć się poprzez dalszy rozwój rynku zielonego finansowania, w tym kredytów hipotecznych. Mamy już w Polsce pierwsze banki oferujące finansowanie zielonych mieszkań z niższym niż standardowe oprocentowaniem.

Ważnym aspektem będzie również zmieniająca się mentalność nabywców. Kolejne pokolenie konsumenckie, czyli generacja Z, zwraca dużo większą uwagę na kwestie klimatyczne niż ich rodzice i będzie aktywne na rynku mieszkaniowym już za kilka lat. Dla tej grupy kupno mieszkania, które w minimalny sposób oddziałuje na środowisko naturalne, może być już istotnym czynnikiem decyzyjnym.

Konrad Kulikowski, Dyrektor Techniczny w ACCIONA Nieruchomości

Z punktu widzenia klienta zrównoważone podejście do budowania ma wiele korzystnych konsekwencji – budynki realizowane zgodnie z wymaganiami ESG są tańsze w utrzymaniu (bo zużywają mniej energii), trwalsze i lepiej przygotowane do komfortowego użytkowania, nawet w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych. A te mogą być coraz częstsze wraz z postępującymi zmianami klimatu (np. huraganowe wiatry, fale upałów, gradobicia, nawalne opady). Budynki takie są też bezpieczniejsze dla zdrowia mieszkańców, bo przy ich budowie nie mogą być wykorzystywane materiały, które zawierają szkodliwe substancje chemiczne.

Dla kupujących może mieć znaczenie również to, że w przypadku inwestycji powstających z uwzględnieniem kryteriów ESG istotnym czynnikiem jest ich wpływ na lokalną społeczność. Oznacza to planowanie i projektowanie pozwalające na dostosowanie inwestycji do lokalnego kontekstu oraz uwzględnienie i poszanowanie zastanej przestrzeni kulturowej. Kluczowym elementem jest zatem przejrzysta komunikacja i skuteczne rozwiązywanie problemów na etapie budowy.

Przewiduje się także, że w przypadku zakupu nieruchomości spełniających wymagania ESG możliwe będzie pozyskanie finansowania z kredytów na korzystniejszych warunkach, co jest konsekwencją wymagań, jakie stawiane są bankom.

Anna Bączyk, Koordynator ds. ESG w Dom Development

Z każdym rokiem ESG zyskuje na znaczeniu w branży deweloperskiej w związku z wchodzeniem w życie kolejnych wymogów prawnych. W najbliższych latach będziemy zobowiązani do wdrożenia wielu zmian związanych z implementacją dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), m.in. montażu paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach pow. 5000 m2, stopniowej rezygnacji z kotłów gazowych lub instalowania ich w połączeniu z OZE, obowiązkowego montażu ładowarek dla samochodów elektrycznych, tak by docelowo od 2030 roku wszystkie nowo powstające budynki były zeroemisyjne. Widzimy, że także dla naszych klientów aspekt środowiskowy zyskuje na znaczeniu. Każdy z nas wolałby mieszkać na doskonale skomunikowanym osiedlu zatopionym w zieleni i korzystającym z odnawialnych źródeł energii. Wpływa to na komfort naszego życia, a dodatkowo przynosi też odczuwalne oszczędności.

Oczywiście należy pamiętać, że wdrożenie wielu proekologicznych rozwiązań wiąże się ze wzrostem kosztów realizacji, a to może mieć wpływ na ceny mieszkań. Jednak ten dodatkowy wydatek w dłuższej perspektywie zaprocentuje. Realizacja działań z zakresu ESG, zwłaszcza w aspekcie środowiskowym, w okresie eksploatacji oznacza dla mieszkańców niższe rachunki za prąd i ogrzewanie, większą niezależność energetyczną i mniej usterek oraz napraw, ze względu na zastosowanie bardziej trwałych materiałów.

Tomasz Łapiński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska

Branża deweloperska coraz intensywniej zaczyna realizować zrównoważone inwestycje. Jest to podyktowane m.in. koniecznością dostosowania się do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących wykazywania zielonych aktywności w raportach niefinansowych, jak również zapewnienia efektywności energetycznej, a co za tym idzie konieczności posiadania certyfikatów. Coraz więcej podmiotów finansujących ma też dla tych firm deweloperskich, które oferują swoim klientom zielone rozwiązania, korzystniejsze produkty. To wszystko sprawia, że rośnie świadomość znaczenia kwestii zrównoważonego rozwoju w branży deweloperskiej, a nowe projekty mieszkaniowe uwzględniają już wpływ inwestycji na środowisko i społeczności lokalne.

Cordia Polska, jako świadomy deweloper, poważnie podchodzi do wyzwań związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Wprowadzamy już w naszych inwestycjach zielone rozwiązania, mające na celu realizację celów ESG, z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska.

W większości nasze nowe inwestycje, które aktualnie opracowujemy, będą mieć zużycie energii pierwotnej na poziomie 10% lepszym, niż wymagane. Definiuje to wskaźnik dopuszczalnego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, mierząc ilość zużywanej nieodnawialnej energii, która jest potrzebna do użytkowania budynku, a więc np. do jego ogrzewania, oświetlenia czy klimatyzacji.

Istotnym elementem naszych działań ESG jest też dialog społeczny z mieszkańcami z sąsiadujących z naszymi inwestycjami osiedli. Przy projekcie Modena w Poznaniu zaprosiliśmy do konsultacji radę osiedla i przedstawicieli organizacji zielonych do wypracowania wspólnych rozwiązań dla naszej inwestycji. Zaowocowało to pomysłami na zwiększenie udziału zielonych dachów, wprowadzenie pnączy czy budek dla ptaków, które realizujemy w ramach I etapu inwestycji. Z kolei w Gdańsku Wrzeszczu zdecydowaliśmy się na wsparcie finansowe remontu sali gimnastycznej w jednej ze szkół podstawowych. Cordia Polska chce być dobrym sąsiadem, dlatego wsłuchujemy się w głos społeczności, z którymi dzielimy przestrzeń miejską, i staramy się angażować w inicjatywy, które będą im służyły na lata.

Anna Skotnicka-Ryś, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w firmie PROFBUD

Wzrost znaczenia ESG dla kupujących oznacza głównie szereg korzyści, choć stawia również pewne wyzwania. Inwestycje deweloperskie realizowane zgodnie z zasadami ESG, często charakteryzują się wyższą jakością wykonania, lepszymi standardami energetycznymi oraz zastosowaniem ekologicznych materiałów i technologii. Oznacza to niższe koszty utrzymania dla nabywców oraz lepsze i zdrowsze warunki życia. Ponadto, projekty te sprzyjają budowaniu harmonijnych i zintegrowanych wspólnot.

Przykładem takiej inwestycji w Profbud jest ekomiasteczko Gaia Park w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie, które powstaje przy zastosowaniu najnowocześniejszych ekologicznych rozwiązań, takich jak: gruntowe pompy ciepła, system rekuperacji, efektywne zarządzanie wodą opadową, a także dostęp do energii elektrycznej pochodzącej z naszej własnej farmy wiatrowej, która będzie dostarczana mieszkańcom bez żadnych opłat przez najbliższe 20 lat.

Realizacja założeń ESG przez dewelopera, oznacza więc, że nabywcy otrzymują przyjazne środowisku miejsce do życia. Technologie stosowane w tych rozwiązaniach są innowacyjne, co może wiązać się z nieco wyższymi cenami ofertowymi. Jednakże, w długoterminowej perspektywie, inwestycje te mają szansę okazać się dużo bardziej opłacalne ze względu na niższe koszty eksploatacji i utrzymania, a także potencjalnie wyższą wartość nieruchomości na rynku wtórnym.

Zwiększona transparentność i etyka w działaniach deweloperów, wynikająca z wymogów ESG, daje ponadto kupującym dodatkową pewność co do jakości i wiarygodności projektów. Ogólnie, skupienie na kryteriach ESG przynosi korzyści kupującym poprzez lepszą jakość życia, produktu, a finalnie realne oszczędności związane z późniejszą eksploatacją.

Mariusz Przystupa, Wiceprezes Zarządu Unidevelopment SA

W Unidevelopment SA pozytywnie postrzegamy wzrost znaczenia ESG w branży deweloperskiej. Spółki działające w naszej branży oraz cały sektor budowlany mają duży wpływ na tak ważne obszary jak rozwój miast czy ograniczenie szkodliwego oddziaływania gospodarki na środowisko. Zrównoważone podejście do dalszego rozwoju wśród deweloperów jest więc ważne z punktu widzenia społecznego. Cieszy nas też, że skupia coraz większą uwagę klientów.

W Unidevelopment stawiamy na zrównoważony rozwój i zgodnie z realizowaną strategią ESG podjęliśmy m.in. decyzję o certyfikowaniu naszych projektów mieszkaniowych w systemie BREEAM. Realizacja inwestycji z uwzględnieniem jego standardów jest dla naszych interesariuszy, w tym klientów indywidualnych, miarodajnym i obiektywnym potwierdzeniem, że projekty Unidevelopment powstają w sposób zrównoważony. Dzięki certyfikatom nabywcy mieszkań zyskują pewność, że budynek, który wybierają, jest ekologiczny, przyjazny dla ich zdrowia i otoczenia oraz stwarza dobre warunki do życia. Ponadto od lat kompleksowo podchodzimy do inwestycji, projektując je tak, aby dobrze wpisywały się w charakter okolicy i w jak największym stopniu realizowały ideę miasta 15-minutowego.

Elementem naszej strategii ESG, który dodatkowo warto przytoczyć, jest też kwestia dialogu ze społecznościami lokalnymi. Komunikujemy się z mieszkańcami i jesteśmy otwarci na ich pytania. Uczestniczymy m.in. w spotkaniach dotyczących naszych inwestycji i realizujemy lokalne projekty, np. edukacyjne czy wzmacniające relacje sąsiedzkie. Na tych przykładach widać, jak wielowymiarowy i pozytywny wpływ może mieć wzrost znaczenia ESG na kupujących mieszkania.

Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Wzrost znaczenia kwestii ESG w branży deweloperskiej jest niezaprzeczalnym kierunkiem, w którym podąża coraz więcej firm – nie tylko tych, które będą w pierwszej kolejności objęte unijną dyrektywą. To temat coraz bardziej istotny także dla samych klientów, choć na tę chwilę nie jest on jeszcze decydujący w kwestii wyboru mieszkania. Zdajemy sobie jednak sprawę z rosnącej świadomości społecznej w tej kwestii i podejmujemy działania, które odpowiadają na oczekiwania naszych Klientów.

Zmiany na pewno wpłyną na kupujących, ale w pozytywnym kontekście. W J.W. Construction jednym z głównych kierunków zrównoważonego rozwoju naszej firmy jest inwestowanie w zrównoważone, niskoemisyjne budownictwo, a także edukowanie w zakresie wynikających z niego korzyści. W tym celu stworzyliśmy własną fabrykę prefabrykatów w Tłuszczu, przy współpracy z którą realizujemy przyjazne środowisku, efektywne energetycznie inwestycje. Dzięki zastosowanym przez nas naturalnym materiałom, nowoczesnym technologiom i wyposażeniu budynków m.in. w pompy ciepła, rekuperację, instalację fotowoltaiczną oraz ogrzewanie podłogowe, nasi Klienci mogą cieszyć się mieszkaniem w “zdrowych” wnętrzach, w których panuje korzystny mikroklimat. A dodatkowo, mogą oni dużo zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie, ciepłą wodę czy oświetlenie. Kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonej działalności to dla nas zmiany zachodzące nie tylko w inwestycjach, ale i w naszej siedzibie oraz hotelach należących do naszej grupy, gdzie m.in. wdrażamy fotowoltaikę oraz codzienne, ekologiczne praktyki.

Karolina Bronszewska, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development

Rynek nieruchomości ma duży wpływ na środowisko i społeczeństwo. Jest także wysokoemisyjny. Coraz więcej nowych nabywców zdaje sobie sprawę, że zakup mieszkania to inwestycja na długie lata, także dla przyszłych pokoleń. Dlatego rozwiązania ekologiczne, koszty eksploatacji, wartość inwestycji i jakość życia stają się kluczowymi kryteriami przy wyborze nieruchomości.

W RONSON Development priorytetem jest dla nas troska o środowisko naturalne. Swoją zrównoważoną działalność koncentrujemy na ekologicznych rozwiązaniach, które wraz z hasłem RONSON ,,Silny z natury” przekładają się na troskę o zasoby naturalne. Zgodnie z tą ideą wprowadziliśmy standard RONSONa. Są to pakiety ekologiczne w ramach każdej inwestycji, które zostały skonstruowane z uwzględnieniem specyfiki warunków architektoniczno-planistycznych przewidzianych na danym obszarze. Dla naszych klientów oznacza to komfort i oszczędności związane z niskimi kosztami eksploatacji. To także uczucie satysfakcji z inwestycji w zrównoważoną przyszłość. Inicjatywy te wspomagają również banki, które wprowadzają do swojej oferty kredyty na cele ekologiczne, o niższej marży, zwane ekokredytami.

Paweł Muchowicz, Dyrektor Sprzedaży YIT Polska

Żyjemy w erze świadomego konsumenta. Klienci bacznie przyglądają się działaniom firm, których produkt lub usługę zamierzają nabyć. Każdy ruch przedsiębiorstwa, który uznają za nieetyczny lub szkodliwy dla społeczeństwa czy środowiska, sprawia, że mogą zrezygnować z zakupu, a nawet zachęcają do tego innych. Z drugiej strony, kupujący są bardziej skłonni skorzystać z oferty firm, których działania oceniają pozytywnie. Takie zachowania obserwujemy także na rynku nieruchomości. Klienci wykazują zainteresowanie zrównoważonym rozwojem oraz ekologicznymi funkcjami, wpływającymi na zdrowie i lepsze samopoczucie. Dlatego też transparentne stosowanie się do zasad ESG może pozytywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży deweloperów. Potwierdza to pozytywny odbiór, z jakim spotykają się działania YIT, takie jak przesadzanie drzew na terenach budowy czy projektowanie osiedli z myślą o ich mieszkańcach, zgodnie z autorską koncepcją „More Life in Yards”.

Nie można też zapomnieć o drugiej stronie medalu, czyli o konsumentach, dla których głównym czynnikiem determinującym zakup danego produktu jest cena. Obecnie stawki na rynku nieruchomości są relatywnie wysokie, na co składa się szereg różnych elementów, w tym inflacja w sektorze usług i produktów budowlanych. Wdrożenie rozwiązań, które gwarantują, że zarówno sam budynek, jak i proces jego budowy, będzie bardziej przyjazny środowisku, generuje dodatkowe i często wysokie koszty dla dewelopera, co znajduje swoje odbicie w cenach mieszkań.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...