czwartek, 3 grudnia, 2020
BIZNES Rusza "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm"

Rusza „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”

-

Rusza „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”

Rusza rządowy program pomocowy „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, adresowany do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorców. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie programu jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Program będzie realizowany we współpracy z bankami, które w swoich systemach bankowości elektronicznej przyjmować będą wnioski składane przez przedsiębiorców oraz z KIR jako partnerem technologicznym, umożliwiającym przekazywanie informacji pomiędzy bankami i PFR.

Łączna wartość wsparcia przeznaczonego dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu wynosi 75 mld zł, przy czym Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm ma wartość 25 mld zł, a dla MŚP – 50 mld zł. Oprócz tych instrumentów przewidziana jest także Tarcza Finansowa dla dużych firm o wartości 25 mld zł, którą bezpośrednio będzie obsługiwał PFR.

W ramach Programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, KIR otrzymał zadanie uruchomienia systemu teleinformatycznego umożliwiającego automatyzację przepływu danych między bankami a PFR. Rolą KIR będzie pośredniczenie w przekazywaniu do PFR przez banki oraz przez PFR do banków informacji związanych z realizacją Tarczy, w tym w szczególności wniosków przedsiębiorców ubiegających się o subwencje finansowe i decyzji PFR o kwocie udzielonej subwencji oraz raportów sporządzanych przez banki. Rola banków zaangażowanych w realizację projektu jest kluczowa, gdyż aplikowanie o subwencje finansowe i składanie wniosków przez przedsiębiorców odbywać się będzie wyłącznie online, za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Dzięki ścisłej współpracy wszystkich uczestników projektu, przyznawane przez PFR wsparcie finansowe, trafi wprost na rachunki bankowe przedsiębiorców, tym samym realnie przeciwdziałając negatywnym konsekwencjom zagrożenia epidemicznego dla polskiej gospodarki.

– KIR jako podmiot współtworzący infrastrukturę polskiego systemu finansowego jest gotowy na podjęcie wyzwania związanego z zapewnieniem prawidłowego i szybkiego przepływu informacji między bankami a PFR. Stworzenie narzędzia umożliwiającego automatyzację tego procesu w tak błyskawicznym tempie było możliwe tylko dzięki temu, że mamy w KIR odpowiednie kompetencje i wcześniej zgromadzone doświadczenia. Od lat dostarczamy nowoczesne, w pełni cyfrowe, usługi oparte na zaawansowanych technologiach IT, a w nasze systemy codziennie obsługują miliony komunikatów wymienianych między bankami i uprawnionymi podmiotami – mówi Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR. – Mamy przy tym świadomość wielkiej odpowiedzialności jaka wiąże się z przyjęciem tak wymagającego zadania – dodaje Piotr Alicki.

W związku z Programem „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” KIR nieodpłatnie zrealizował prace związane z przygotowaniem, budową, wdrożeniem i stabilizacją systemu umożliwiającego automatyzację przekazywania informacji między bankami a PFR. Działania te zrealizowano na zasadach pro publico bono, kierując się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów i profesjonalnej kadry KIR. – Nadrzędnym celem uczestnictwa KIR w Programie Tarcza jest aktywne włączenie się w powszechną mobilizację na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz wspieranie inicjatywy służącej ograniczaniu strat społecznych i gospodarczych związanych z pandemią podkreśla Piotr Alicki.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

forex

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarkę – komentarz Grzegorza Maliszewskiego

0
W tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z gospodarek rozwiniętych, wskazujących na skalę załamania koniunktury w następstwie epidemii koronawirusa. W tym kontekście istotne będą wskaźniki koniunktury w USA i strefie euro. Oczekiwać można dalszego...
2

W II kwartale globalny PKB może spaść nawet o 15 proc. w ujęciu rocznym....

0
W marcu wskaźnik PMI – łącznie dla przemysłu i usług – w strefie euro odnotował rekordowy spadek do 31,4 pkt, podczas gdy jeszcze w lutym wyniósł 51,6 pkt. Dane te obrazują nastroje osób odpowiedzialnych za zakupy w firmach, co...
rozwoj

Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach

0
Doświadczenia z kryzysu z 2008 roku pokazały, że instrumenty podatkowe mają istotną rolę w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. Aktualne działania innych państw pozwalają stwierdzić, że polityka podatkowa ma i będzie mieć istotne znaczenie w...