sobota, 23 października, 2021
PRACA I KARIERASiła synergii różnorodnych zespołów

Siła synergii różnorodnych zespołów

-

Siła synergii różnorodnych zespołów

Zespoły, w których ludzie prezentują zdywersyfikowane uzdolnienia, inaczej myślą i postrzegają rzeczywistość, ale widzą wspólny cel, są zdecydowanie bardziej efektywne, niż zespoły jednorodne. To zespoły różnorodne osiągają lepsze wyniki biznesowe. Organizacje, które potrafią tę wartość odnaleźć, wprowadzając w swoje szeregi przedstawicieli wielu grup, są dziś na wygranej pozycji. Wyzwaniem pracodawcy jest takie stworzenie odpowiednich warunków do współpracy, aby wszystkim członkom organizacji umożliwić optymalny rozwój ich potencjałów.

Światy równoległe

Rok akademicki 2018/2019 zgodnie ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego ukończyło niespełna 330 tys. studentów. 28,3 proc. z nich jest absolwentami studiów humanistycznych (z wyłączeniem prawa, administracji, biznesu), zaś żaków o umysłach ścisłych reprezentuje 27,9 proc. Oznacza to, że średnio ok. 60 proc. społeczeństwa stanowią dwie, podzielone niemal na równe części, kontrastujące ze sobą grupy. To przeciwstawne spojrzenia, odmienna percepcja, ale też unikalne wartości.

Mianem humanistów współcześnie określa się ludzi z rozwiniętą inteligencją językową oraz interpersonalną. Zwykle skoncentrowani są na wartościach, relacjach społecznych, holistycznie postrzegają świat, co również pozwala na szerokie rozwinięcie kompetencji miękkich, zwłaszcza interpersonalnych. Ścisłowców z kolei charakteryzuje rozwinięta inteligencja matematyczno-logiczna, są zdecydowanie bardziej skupieni na analizie i abstrakcyjnych modelach rzeczywistości.

Te różnice podkreśla system edukacyjny, który rozdziela nauki ścisłe od humanistycznych. Dodatkowo w dzisiejszych czasach dominują nauki informatyczne i rozwój nowych technologii, które popychają gospodarkę, dlatego obecny świat potrzebuje coraz więcej programistów czy inżynierów, humanistów spychając na plan dalszy. Ale nie zawsze jest to regułą.

Różnorodność w zespołach się opłaca

Capgemini jest organizacją, która w swoich strukturach zatrudnia przedstawicieli obu grup. Część kadry stanowią specjaliści IT, osoby o ścisłych umysłach, mocno skoncentrowane na rozwiązaniach technicznych. Nie brakuje też humanistów, którzy wykorzystują w pracy swoje zdolności interpersonalne czy lingwistyczne. To właśnie ta mieszanka punktów widzenia oraz kompetencji – twardych i miękkich – pozwala osiągnąć sukces organizacji.

– Capgemini tworzą zarówno specjaliści IT, jak i humaniści. Połączenie obu „światów” z korzyścią wpływa na naszą organizację. Zespoły w których współpracują osoby reprezentujące różne punkty widzenia, mają tą przewagę, że rzucają różne światło na jedną sprawę i uczestniczą w procesie wzajemnej wymiany kompetencji w realizowanych projektach. To współdziałanie pozytywnie wpływa na efekty zadań, które są tworzone, a następnie oceniane z kilku odmiennych perspektyw – mówi Dominika Nawrocka, Brand Communication & CSR Manager w Capgemini Polska.

Efekt synergii

Połączenie obu podejść, humanistycznej wizji i koncentracji podejścia ścisłego, charakterystycznego dla osób pracujących w IT, jest możliwe. Zespoły łączące osoby o zróżnicowanych predyspozycjach, umiejętnościach i cechach charakteryzuje przede wszystkim wielowymiarowość, lepsze zrozumienie zadania – a co za tym idzie – tworzenie lepszych rozwiązań. Dzięki skondensowaniu wielu odmiennych cech w obrębie organizacji można uzyskać kompletny, współgrający i nawzajem uzupełniający się zespół.

Czy bez przeszkód? Przy odrobinie zrozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, niezależnie od odmienności perspektyw, współpraca jest możliwa. Konflikty są często nieuniknione, jednak są w stanie wprowadzić także nową jakość, pomagają w wypracowaniu konsensusu i uczą obie strony jeszcze większej wyrozumiałości. Efektem mogą być rozwiązania, które trafią zarówno do odbiorców o cechach typowych dla umysłów ścisłych, jak i humanistycznych.

Among Others

“Jesteśmy różni i w tej różnorodności dostrzegamy potencjał” – w ramach ogólnopolskiej kampanii „Among Others” firma Capgemini pokazuje swoją różnorodność, wskazując na szereg korzyści płynących z tak dużej dywersyfikacji kompetencji swoich pracowników.
– Mamy nadzieję, że kampania Między Innymi pokaże także naszym przyszłym pracownikom, że niezależnie od perspektywy, w Capgemini znajdzie się dla nich przestrzeń do tworzenia interesujących projektów – mówi Dominika Nawrocka.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

polska raport

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...
ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....