FIRMYSYGNIS przyspieszy rozwój flagowych projektów. Akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji akcji serii...

SYGNIS przyspieszy rozwój flagowych projektów. Akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji akcji serii E

SYGNIS przyspieszy rozwój flagowych projektów. Akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji akcji serii E

Zwiększenie sprzedaży i rozwój urządzeń z flagowej linii DIW (Direct Ink Writing), komercjalizacja technologii SYGLASS, industrializacja SYGPAST oraz rozwój technologii DEPO do pierwszego produktu komercyjnego – oto kluczowe projekty, które planuje zrealizować SYGNIS w najbliższych miesiącach. W związku z dynamicznym rozwojem notowany na NewConnect producent deeptechowego hardware’u planuje pozyskać do 6 mln PLN poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej. Zdecydowali o niej akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 20 czerwca br.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię i widzimy już korzyści płynące z wprowadzonych zmian i obranego kierunku rozwoju. Pierwsze efekty transformacji biznesu oraz działań optymalizacyjnych przeprowadzonych w trudnym dla nas 2023 roku widać już w wynikach za I kwartał tego roku. Pierwsze pięć miesięcy tego roku przyniosło natomiast znaczące wzmocnienie naszej globalnej sieci dystrybucyjnej oraz kolejne podpisane oraz negocjowane umowy na produkty własne SYGNIS. Jednocześnie obserwujemy ożywienie w przemyśle maszynowym, który w zeszłym roku przeżywał spowolnienie, a prognozy dotyczące rynków aplikacyjnych dla naszych technologii SYGLASS i DEPO wskazują na dynamiczny wzrost. Z kolei w zakresie finansowania naszych projektów B+R ze środków unijnych również odnotowujemy pozytywne zmiany, zarówno w już rozstrzygniętych, jak i nowych konkursach. Doszliśmy więc do momentu, który skłonił nas do podjęcia decyzji o zintensyfikowaniu rozwoju spółki, by jak najlepiej wykorzystać zasoby i potencjał SYGNIS i zbudować przewagi konkurencyjne w długim horyzoncie czasowym – podkreśla  Andrzej Burgs, prezes Zarządu SYGNIS S.A.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca br., Akcjonariusze zdecydowali o emisji akcji o wartości do 6 mln PLN, w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna każdej akcji serii E wyniesie 0,40 PLN (czterdzieści groszy), a dotychczasowi akcjonariusze nie będą mieli prawa poboru.  Niezależnie od emisji akcji serii E producent deeptechowego hardware’u planuje  pozyskać kapitał na rozwój nowych technologii produktów poprzez uzyskanie dofinansowań w ramach różnych projektów unijnych, m.in. ze ścieżki FENG oraz konkursów międzynarodowych. Łączna wartość 6 obecnie rozpatrywanych wniosków o dofinansowanie wynosi ok. 22 mln PLN.

W 2024 roku SYGNIS koncentruje się na rozwoju urządzeń z flagowej linii DIW (Direct Ink Writing) i zwiększeniu ich sprzedaży, m.in. poprzez wejście do sektora przemysłowego oraz rozbudowę międzynarodowej sieci dystrybutorów. W pierwszych 5 miesiącach tego roku SYGNIS utworzył sieć dystrybucyjną obejmującą 8 rynków, t.j. USA, Wielką Brytanię, Indie, Hiszpanię, Czechy, Włochy, Izrael i Singapur. Poza zwiększeniem sprzedaży urządzeń F-NIS, SYGNIS planuje w tym roku m.in. rozwijać technologię DEPO – autorską technologię druku z węgla szklistego. DEPO uzyskała już certyfikat walidacji technologii w ramach Inicjatywy 3W i była w tym roku rozwijana między innymi w ramach międzynarodowego programu The Advanced Materials Competition (AdMaCom). Organizuje go Innovation Network for Advanced Materials, której członkami są m.in. wiodące spółki technologiczne takie jak np. Bosch, Sony, CarbonX czy Inuru.

Rozwój technologii addytywnych i materiałów z nimi związanych w ostatnich latach doprowadził do znaczącego zwiększenia opłacalności i możliwości zastosowania ich w przemyśle. Szybkie prototypowanie i wykorzystywanie nowych i bardziej efektywnych materiałów wprowadzają korzystne zmiany w poszczególnych branżach, m.in. w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, obronnym, energetycznym i medycznym, co jest widocznie w procesach, łańcuchach dostaw, utrzymaniu ruchu czy gospodarce części zamiennych. Dynamikę rynku dla technologii opracowywanych przez SYGNIS należy mierzyć przez ich aplikacje. Dla technologii DEPO raporty rynkowe wskazują na intensywny wzrost rynków aplikacyjnych z CAGR: dla rynku wodorowych ogniw paliwowych – 32,59%, dla rynku druku 3D w implantologii – 17,1%, dla rynku elektrod EDM – 7,2% (prognozy na 2026 r.)

Dla technologii SYGLASS powiązane rynki aplikacyjne również prognozują wzrosty, a CAGR dla poszczególnych branż wynosi: laserowa komunikacja satelitarna – 36%, układy scalone – 20%, terapie skórne – 16,6%, medyczne terapie światłowodowe – 6,1%.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...