czwartek, 23 września, 2021
ENERGETYKASztuczna inteligencja to przyszłość fotowoltaiki?

Sztuczna inteligencja to przyszłość fotowoltaiki?

-

Sztuczna inteligencja to przyszłość fotowoltaiki?

Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej w 2020 roku 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych. Jak wynika z szacunków, w 2021 roku ma to być już 3,5%, a w 2025 roku energia słoneczna zapewni ok. 10% energii elektrycznej[1]. Część dostawców napotyka jednak na pewne wyzwania związane z wydajnością instalacji fotowoltaicznych. Odpowiedzią na nie może być zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, pomocnej w optymalizacji procesów zarządzania farmami solarnymi.

Wraz z rosnącą świadomością konsumentów, rośnie również zapotrzebowanie na zieloną energię. Dane pokazują, że do 2027 roku wartość globalnego rynku energii słonecznej ma przekroczyć wartość 194 miliardów dolarów.[2] Często pojawiają się jednak problemy z wydajnością. Badania z różnych obszarów geograficznych pokazują, że nawet nowo otwarte elektrownie często nie osiągają planowanego potencjału produkcyjnego. Identyfikowanie i eliminowanie problemów nie stanowi wyzwania dla właścicieli mniejszych, prywatnych elektrowni. Sytuacja ta jednak komplikuje się, jeśli mówimy o operatorach większych obiektów, posiadających znaczną ilość komponentów i stosujących bardziej zaawansowane rozwiązania. Jest to o tyle istotne, że niedobór zaledwie kilku punktów procentowych w produkcji energii elektrycznej może zniweczyć optymistyczne plany zwrotu z inwestycji.

Wejście na inny poziom energetyczny dzięki technologii

Dowodem na rosnącą skalę problemu z wydajnością elektrowni fotowoltaicznych i całego sektora energetycznego jest fakt, że w USA i Europie istnieje ponad 40 startupów[3] opracowujących technologię sztucznej inteligencji, mającą na celu rozwiązanie wspomnianego problemu. Koncentrują się one na optymalizacji pracy dużych elektrowni słonecznych oraz tworzeniu zdecentralizowanych systemów przesyłu i magazynowania energii. Wartość tego wciąż rosnącego rynku szacuje się w miliardach dolarów. Wiodący producenci inwerterów, wśród nich Huawei[4], dostrzegają istotę problemu, implementując coraz bardziej zaawansowane technologie w każdej kolejnej serii swych urządzeń. Wszystko to sprawia, że należy spodziewać się, że w nieodległej przyszłości uczenie maszynowe i możliwości sztucznej inteligencji przeniosą technologię pozyskiwania energii słonecznej na wyższy poziom.

W niedalekiej przyszłości elektrownie słoneczne staną się pojedynczymi żywymi środowiskami. Możliwości sztucznej inteligencji pozwolą na monitorowanie danych dotyczących wytwarzania energii, skanowania wydajności systemów sterowania i nadzoru  i identyfikowania niepokojących objawów, zanim staną się problematyczne – wszystko w czasie rzeczywistym. Efektem tego będzie zapewnienie maksymalnej wydajności elektrowni, przy jednoczesnej maksymalizacji produkcji i maksymalnym zwrocie z inwestycjikomentuje Mariusz Zieliński, Team Lead Engineering Freefield and Floating Solar w Eternia Solar.

Oparte na sztucznej inteligencji systemy zarządzania elektrowniami słonecznymi będą robić więcej niż tylko proaktywne diagnozowanie i eliminowanie wadliwych modułów słonecznych. SI zajmie się również problemami związanymi ze zdecentralizowanym przesyłem energii, jej magazynowaniem czy wydajnością samej sieci. Zdalne audyty modułów wytwarzania energii elektrycznej, analizy i porównania danych z różnych obszarów geograficznych czy analizy big data – wszystkie te metody oceny sprawności elektrowni pomogą w aktywnej identyfikacji potencjalnych problemów i przygotowywaniu rozwiązań ich eliminacji bądź zapobieżeniu.

W krótkim okresie sztuczna inteligencja pomoże więc rozwiązać wiele utrudnień, z jakimi obecnie zmagają się elektrownie słoneczne. Natomiast w dłuższej perspektywie – wraz ze zdecentralizowanymi elektrowniami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  – SI może zmienić nasze życie, pomagając stworzyć nową generację w 100% zintegrowanych krajowo i globalnie sieciach energetycznych

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i technologii deep learning przyniosą wymierne korzyści dla integracji pionowej zarówno w domowych, jak i przemysłowych systemach energetycznych – podsumowuje Mariusz Zieliński Pracujemy nad zbudowaniem świata, w którym każdy dom i każda firma będą aktywnymi uczestnikami rynku energii i przyczynią się do jego transformacji z generacji konwencjonalnej, zwanej często czarną na tę zieloną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, na naszych oczach powstaje model zrównoważonego i zintegrowanego świata, opartego w 100% na energii odnawialnejdodaje.

Instalacja niezależnych systemów SI w niedalekiej przyszłości umożliwi podmiotom produkującym energię integrację pionową. Dzięki kontroli sztucznej inteligencji, każdy z nich będzie mógł łączyć się ze złożonymi systemami smart home i smart city. Docelowo mogą oni stać się uczestnikami globalnych inteligentnych sieci przesyłowy i systemów magazynowanie energii, co umożliwi lepsze wykorzystanie produkowanej energii, utrzymanie stabilności sieci, a tym samym zachęci do dalszego rozwoju farm fotowoltaicznych.

[1] Instytut Energii Odnawialnej, Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021

[2] Prnewswire.com, Global Solar Power Market Size Expected to Exceed $194 Billion By 2027

[3] AI Startups, https://www.ai-startups.org/top/energy/

[4] PV Magazine, https://www.pv-magazine.com/2020/05/07/huawei-to-ramp-up-artificial-intelligence-to-improve-solar-inverters/

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

polska raport

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...
ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....