PRAWOUdostępnienie danych osobowych dziennikarzowi bez anonimizacji to naruszenie RODO – kara 20...

Udostępnienie danych osobowych dziennikarzowi bez anonimizacji to naruszenie RODO – kara 20 tys. zł dla Prokuratury

Udostępnienie danych osobowych dziennikarzowi bez anonimizacji to naruszenie RODO – kara 20 tys. zł dla Prokuratury

Sąd Administracyjny potwierdził, że udostępnienie dziennikarzowi niezanonimizowanych danych osobowych w ramach dostępu do informacji publicznej stanowi naruszenie RODO. Prokuratura Rejonowa w Gorlicach została ukarana grzywną w wysokości 20 tys. zł za brak zgłoszenia tego zdarzenia do Prezesa UODO oraz niezawiadomienie osób, których dane zostały ujawnione.

Do czego doszło?

Prokuratura udostępniła dziennikarzowi w trybie dostępu do informacji publicznej dokumenty zawierające dane osobowe trzech osób. Dane te nie zostały zanonimizowane.

Jakie były argumenty Prokuratury?

Prokuratura argumentowała, że naruszenie nie wiązało się z wysokim ryzykiem dla praw lub wolności osób, których dane ujawniono, ponieważ:

 • dotyczyło tylko trzech osób,
 • dane otrzymał tylko jeden dziennikarz,
 • dziennikarz sam zanonimizował dane przed publikacją.

Jakie było stanowisko Sądu?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Prokuratury i podtrzymał decyzję Prezesa UODO. Sąd uznał, że:

 • zakres ujawnionych danych był szeroki i obejmował m.in. imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL, numery dokumentów tożsamości,
 • wśród ujawnionych danych były dane małoletniego, w tym o jego stanie zdrowia,
  Prokuratura nie wywiązała się z obowiązku powiadomienia osób, których dane ujawniono, o naruszeniu,
 • czas trwania naruszenia (27 miesięcy) był okolicznością obciążającą Prokuraturę.

Wnioski:

 • Udostępnienie danych osobowych bez anonimizacji jest naruszeniem RODO, nawet jeśli dotyczy tylko kilku osób.
 • Administrator danych ma obowiązek zgłosić do Prezesa UODO każde naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych ma obowiązek powiadomić osoby, których dane zostały ujawnione, o naruszeniu.

Wyrok WSA w Warszawie jest ważnym sygnałem dla wszystkich administratorów danych osobowych, że muszą oni zachować szczególną ostrożność przy udostępnianiu danych osobowych, w tym w ramach dostępu do informacji publicznej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...