ZARZĄDZANIEZarządzanie zmianą a zespoły wielopokoleniowe – potencjały i wyzwania

Zarządzanie zmianą a zespoły wielopokoleniowe – potencjały i wyzwania

Zarządzanie zmianą a zespoły wielopokoleniowe – potencjały i wyzwania

Zmiana jest częścią naszej codzienności. Jest ważna dla firm, bo stanowi nieodzowny element dzisiejszego świata biznesowego. Może dać organizacji odporność na nieoczekiwane sytuacje zewnętrzne, rozwijać się poprzez różne perspektywy, a przede wszystkim pozwolić przetrwać. Do lepszego zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie może przyczynić się różnorodność pokoleniowa, umożliwiając wykorzystanie różnych umiejętności, doświadczeń i perspektyw, a w efekcie lepszą adaptację.

Zmiana – przez jednych jest wypierana, przez drugich jedynie obserwowana, jeszcze inni realnie wykorzystują ją w codziennych zadaniach. Rebranding, reorganizacja strukturalna, nowe procesy biznesowe, nowe technologie – to tylko niektóre zmiany, z którymi mierzą się dziś firmy. Już sama ich świadomość to punkt startowy, bo od tego zależy jakie podejmiemy dalsze działania i jakie osiągniemy wyniki biznesowe.

Zmiana jest absolutnie wszechobecna, a ponadto mam wrażenie, że w ostatnich latach bardzo mocno przyspieszyła. Wypieranie jej, ignorowanie jest ogromnym zagrożeniem. A podejmowanie codziennie refleksji i zastanowienie się, co zmiana nam daje, jest wyrazem odwagi managerskiej. Na każdym poziomie organizacji, reagowanie na zmiany jest odpowiedzią na to, co dzieje się na zewnątrz firmy i przynosi efekty widoczne w satysfakcji z pracy, wynikach przedsiębiorstwa oraz jego pozycji w stosunku do konkurencji – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom. Konieczność wprowadzania zmian nie oznacza, że musimy nagle wszystko na raz reformować i nerwowo reagować na to, co się dzieje dookoła. Istotna jest regularność i reżim procesu oraz weryfikacja czy decyzje, które podejmujemy, są najlepszym rozwiązaniem – dodaje Waldemar Olbryk.

Wiele pokoleń, wiele rozwiązań

Do lepszego zarządzania zmianą może przyczynić się zróżnicowanie wiekowe w zespole. Poszczególne generacje przynoszą ze sobą mnogość perspektyw, doświadczeń i umiejętności. Starsi pracownicy często posiadają bogate doświadczenie zawodowe, podczas gdy młodsi mogą wnieść świeże spojrzenie i nowoczesne umiejętności. Współpraca między pokoleniami umożliwia transfer wiedzy, co jest cennym aktywem podczas procesu zmiany. Różnorodność wiekowa może także pomóc w złagodzeniu oporu wobec zmian, ponieważ zespół jest bardziej przyzwyczajony do różnorodności wśród członków. Integracja różnych perspektyw może sprawić, że zmiana staje się bardziej zrozumiała i akceptowalna dla wszystkich.

Wprowadzenie otwartości pomiędzy generacjami bez budowania sztucznych murów zdefiniowanych przez silversów, boomersów, x-ów, y-ków czy obecnie płatki śniegu, powoduje że ludzie po prostu słuchają siebie nawzajem. Poprzez ciekawość, odwagę i szacunek do innej perspektywy, tworzą się takie mikroedukacyjne momenty, które otwierają nam głowy na inne myślenie. Przekonujemy się, jak dane procesy i produkty mogą być zupełnie inaczej postrzegane przez drugą stronę. Myślę, że dobrze wykorzystana różnorodność wiekowa i ta wymiana perspektyw między generacjami, może budować znakomite zespoły, a co za tym idzie owocować w innowacyjne rozwiązania i produkty. Ta wymiana wiedzą i umiejętnościami często odbywa się w sposób niewidzialny, natomiast po podsumowaniu danego projektu okazuje się, że gdyby nie to, iż mieliśmy w teamie różnych wiekowo ludzi, nie osiągnęlibyśmy tak niesamowitych wyników – mówi Waldemar Olbryk.

Zmieniaj, ale komunikuj

Zarządzanie zmianą, wprowadzanie nowych rozwiązań, to jedno. Konieczne jest również umiejętne informowanie, dlaczego to robimy. Kluczowa jest w tym przypadku prosta, ale dwustronna komunikacja, zawierająca informację zwrotną, prowadzona na zewnątrz naszej organizacji, ale także do naszych pracowników. Powinna przekuwać się wręcz we włączanie pracowników w proces zmian, bo to przestrzeń do tworzenia wyjątkowości organizacji. Dostarcza się w ten sposób pracownikom okazji do współtworzenia procesów zmiany, buduje ich zaangażowanie, dając poczucie sprawczości, wzmacnia kompetencje menedżerskie, a strach przed zmianą przetwarza na umiejętność rozwiązywania związanych ze zmianą problemów. Pracownicy są bardziej skłonni do akceptacji zmian, gdy czują, że ich wkład i perspektywy są uwzględniane. Komunikacja w zespole wielopokoleniowym może być nawet skuteczniejsza. Poszczególnym pokoleniom mogą odpowiadać różne środki przekazu informacji. Dostosowanie komunikacji do tych preferencji rozszerza pole działania i poprawia skuteczność przekazywania informacji związanych ze zmianami.

Podsumowując, różnorodność wiekowa w zespole może być strategicznym atutem podczas zarządzania zmianą i pozytywnie wpływać na efektywność działań. Wymaga zrozumienia różnic pokoleniowych, a dzięki temu procesowi pracownicy są bardziej świadomi i otwarci na to, co nowe i lepiej adaptują się do zmian.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...